Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE)

Lancering reeks online mini-workshops: onderwijslogistiek voor gepersonaliseerd leren

Het onderwijs staat midden in een grote verandering, namelijk de overgang naar gepersonaliseerd leren, waarbij maatwerk en flexibiliteit in het plannen van leeractiviteiten centraal staan. Het organiseren hiervan is geen eenvoudige klus en vraagt om een nieuw concept voor onderwijslogistiek. Iris Vis (Hoogleraar Technische Bedrijfskunde, RUG) en Wim Kokx (CvB Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam en voorzitter van het Zo.Leer.Ik! netwerk) nemen u in deze workshops mee hoe kennis en inspiratie uit de logistieke wereld kan helpen bij het ontwerpen van nieuwe logistieke processen in het onderwijs.

De workshops zijn opgebouwd langs de bouwstenen a) inspiratie uit de theorie van lean en logistiek, b) conceptualisatie, c) visualisatie van onderwijsprocessen, d) data-analyses en inventarisatie leervragen van leerlingen, e) ontwerp- en simulatie-studies en f) het ontwikkelen van nieuwe beslisregels voor flexibel plannen. We bespreken de verschillen tussen het huidige VO-systeem waarin doorgaans een langetermijnplanning van logistieke activiteiten plaatsvindt, en gepersonaliseerd leren. Bij gepersonaliseerd onderwijs zal in een interactie tussen leerlingen en leraren afstemming plaatsvinden over leervragen en worden lesactiviteiten flexibel ingepland. Het creëren van deze flexibiliteit is een grote uitdaging waarvoor nieuwe logistieke beslisregels nodig zijn. In de workshops bespreken we onder ander het plannen van leeractiviteiten aan de hand van leervragen via keuzewerktijduren en het flexibel samenstellen van groepen.

Het onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar onderwijslogistiek voor gepersonaliseerd leren in het voortgezet onderwijs (VO) vindt zijn oorsprong in 2011 met een vraag van Wim Kokx, voorzitter van het Zo.Leer.Ik! netwerk aan Iris Vis of inspiratie en kennis uit de logistieke wereld kan helpen bij het oplossen van het vraagstuk hoe het onderwijs te organiseren zodat gepersonaliseerd leren mogelijk wordt. Sinds dat moment werken zij aan dit vraagstuk, samen met onderzoekers en studenten en vertegenwoordigers van een groot netwerk van scholen uit het voortgezet onderwijs, en delen ze opgedane inzichten via praktijkcongressen en workshops met het onderwijsveld.

Playlist Workshops:

Hier kunt u de playlist met de workshops vinden.

Meer weten

Wilt u meer weten over eerdere onderzoeksprojecten naar de onderwijslogistiek voor gepersonaliseerd leren, dan kun hier kijken, naar de podcast luisteren of eerdere publicaties lezen.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Iris Vis, Hoogleraar Industrial Engineering.

Laatst gewijzigd:04 juni 2021 11:45