Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Werkplaats Sociaal Domein Noord Webinar - Een gezonde leefomgeving borgen in de gemeenschap

Wanneer:do 01-09-2022 09:00 - 10:00
Waar:Online

Een gezonde leefomgeving voor alle generaties begint in de leefgemeenschap waarin je leeft. Van moedermelk, naar vast voedsel. De kwaliteit van voedsel en eetpatronen zijn hierin van vitaal belang. Dit heeft de wetenschap en de gezondheidszorg allang hoog in het vaandel, maar hoe krijg je dit geborgd in de samenleving, te beginnen bij je eigen omgeving, je eigen leefgemeenschap. Al heel veel burgerinitiatieven zijn hier volop mee bezig; dorpstuinen, stadstuinen, volkstuinen, schooltuinen, het is overal in onze samenleving gaande.

Tijdens het Webinar van 1 september wordt de Coöperatie Klooster&Buren als voorbeeld genomen, waarin de bijdrage van dorpsbewoners aan de eigen gezonde leefomgeving centraal staat. Coöperatie Klooster&Buren is bezig met de opzet van de Gebiedskeuken, een keuken waarbij gekookt wordt met producten rechtstreeks uit het gebied. Een keuken waar gekookt wordt op locatie, met als doel voedsel te bereiden uit schone grond, schone lucht en schoon water. Met dit initiatief probeert de Coöperatie op geen enkele manier belastend te zijn voor het milieu. Hiervoor benadert zij alle mensen in het Coöperatie-gebied die op een of andere manier met voedsel verbouwen bezig zijn, denk aan: boeren, volkstuineigenaren, privé moestuinen, koks professionals en amateurs, liefhebbers.

Het tweede thema binnen dit Webinar is: Borgen in de gemeenschap, wat is daarvoor nodig? Hoe krijg je continuïteit en duurzaamheid en vitaliteit in je eigen leefgebied. Vanuit Nederland Zorgt voor Elkaar is Anne Hilderink hiervoor Actieonderzoek aan het opzetten, startend in Groningen. De regie van dit proces ligt bij inwoners. Met dit actieonderzoek worden overheid-bestuurders en ambtenaren, zorgorganisaties en onderwijsinstanties, juristen uitgenodigd om samen om tafel te gaan om te kijken wat nodig is om een structuur te bouwen die deze nieuwe werkwijze vanuit bottom-up vitaal en duurzaam te maken.

Beide onderwerpen leidt Anne Hilderink in op de Webinar donderdag 1 september. Anne Hilderink is beeldend kunstenaar en is sinds 2006 grondlegger en ontwikkelaar van Gebieds- coöperatie Klooster&Buren en nu sinds afgelopen jaar is zij kwartiermaker van het actieonderzoek voor NLZVE.

Aanmelding en meer informatie

U kunt zich hier aanmelden voor de webinar. Meer informatie over de webinars is te vinden op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Noord.