Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Webinar 3: Veilige en gezonde leefomgeving- Citizen Science

Wanneer:do 01-04-2021 09:00 - 10:00
Waar:Online
w

In zowel de stad als de provincie Groningen zijn veel en zeer diverse initiatieven gericht op een omgevingsvisie en ruimtelijke plannen. Altijd staat een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners centraal, met de focus op positieve gezondheid. Met deze webinars belichten experts uit kennisinstellingen, werkveld en overheden diverse aspecten van dit ingewikkelde speelveld. De webinars zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van een veilige en gezonde leefomgeving: professionals, beleidsmakers, ambtenaren, docenten, studenten etc.

​In dit derde webinar zal worden ingegaan op Citizen Science; 'Samen onderzoeken met dorp- en wijkbewoners'. Deze manier van onderzoek en dataverzameling zorgt er onder andere voor dat burgers/inwoners meer te weten komen over en betrokken raken met hun omgeving. In dit webinar zal worden ingegaan op de theorie met zijn principes en de aanpak o.a. in Appingedam en in Europapark Groningen. De invulling wordt verzorgd door: Gemeente Eemsdelta, Cadanz Welzijn en de Hanzehogeschool Groningen.