Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Tussensymposium Bureaucrazy naar Carehappy

Wanneer:do 17-03-2022 16:00 - 17:00
Waar:Online

Op donderdag 17 maart 2022 organiseren het lectoraat Duurzaam Financieren en Ondernemen en Juridische Aspecten van Ondernemerschap het tussensymposium Bureaucrazy naar Carehappy.

Regeldruk in de zorg
Uit onderzoek blijkt dat er een spanning zit tussen de eisen en standaarden die worden gesteld door kaderstellende partijen en de echte relatie; de ontmoeting tussen mensen met een zorgbehoefte en zorgprofessionals. Dit draagt bij aan de ervaren regeldruk van zorgverleners. De onderzoeksgroep van Bureaucrazy naar Carehappy van de Hanzehogeschool Groningen werkt aan een methodiek voor het ontwerp van gedragen eisen en standaarden voor de zorg. Hierin speelt een goede dialoog tussen gemeenten en zorgverleners een belangrijke rol. Wij verwachten dat gezamenlijk ontwikkelde eisen en standaarden zullen bijdragen aan regeldrukvermindering en aan het werkplezier van zorgverleners. Voor gemeenten zullen deze eisen en standaarden bijdragen aan de verantwoording over zorg en de transformatiedoelstelling. In de eerste fase van het onderzoek hebben we met gemeenten en zorgverleners verkend wat zij goed en minder goed vinden werken aan de huidige eisen en standaarden die worden ingezet in het kader van de Wmo.

Tussensymposium
Op het tussensymposium voor gemeentemedewerkers, zorgmedewerkers, inkoopspecialisten en andere belanghebbenden uit het sociaal domein worden de bevindingen uit deze eerste fase gedeeld in meerdere interactieve workshops, waarin we ook benieuwd naar zijn het perspectief van de genodigden. Daarnaast zijn er verschillende gastsprekers aanwezig die hun best practices in het kader van gedragen eisen en standaarden in het sociaal domein met u zullen delen.

Datum: 17 maart 2022

Tijd: 14.00 - 17.00 uur

Waar: het tussensymposium zal digitaal plaatsvinden

Neem voor meer informatie over het tussensymposium of het onderzoek, contact op met Linda Vos, l.vos@pl.hanze.nl.