Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Symposium ProMiMiC Groningen

Wanneer:vr 02-06-2023 09:00 - 13:00
Waar:Prins Claus Conservatorium

In het onderzoeksproject ProMiMiC - Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare (2019-2023) is de praktijk van ‘op maat’ gemaakte livemuziek voor ziekenhuispatiënten en hun verpleegkundigen verder ontwikkeld.

De praktijk is doorontwikkeld uit het eerdere MiMiC - Meaningful Music in Healthcare - onderzoeksproject (2016-2019). In ProMiMiC is de interprofessionele samenwerking tussen musici en verpleegkundigen in MiMiC onderzocht. Tevens is gekeken naar hoe persoonsgerichte livemuziek kan worden ingezet als katalysator voor een compassievolle patiëntrelatie. Ook zijn modules voor onderwijs en professional development van musici en zorgprofessionals ontwikkeld. Verder beoogt ProMiMiC de bestaande live muziekpraktijk steviger te verankeren in de ziekenhuiszorg. Het ProMiMiC consortium bestaat uit muziek- en ziekenhuiszorgpartners uit Groningen, Den Haag, Wenen en Londen.