Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

SYMPODIUM: DATA-ETHYK YN FRYSLÂN

Wanneer:do 23-06-2022 14:00 - 17:00
Waar:Fysieke bijeenkomst in Leeuwarden

Steeds meer Friezen leiden hun leven in een digitaal Fryslân. Een Fryslân dat nog relatief onbeschreven is maar de belofte heeft van nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook een Fryslân met nieuwe gevaren en waar andere normen en regels worden gevormd. Het gebruik van nieuwe waarden in het openbaar bestuur vraagt om een nieuw ethisch kader. Een kader dat essentieel is voor medewerkers in het openbaar bestuur die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners. Kan deze voorziening verstrekt worden? Moet dit vervolgd worden? Moet dit worden gedoogd?