Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Point of Care Technologie congres

Wanneer:do 16-02-2023 12:30 - 17:00
Waar:Hanzehogeschool Groningen, Zernikeplein 7, Gerardus de San conferentiezaal, Groningen

De Hanzehogeschool ziet Point of Care Technologie als transitieversneller van zorg naar gezondheid. Ben je geïnteresseerd in deze transitie en de mogelijkheden die Point of Care Technologie daarbij biedt? Bezoek dan het congres op 16 februari 2023.

Point of Care Technologie

Om op een duurzame manier goede zorg te kunnen blijven bieden is preventie, verplaatsing en vervanging van diagnostiek en zorg nodig. De urgentie is groot: zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg als vanuit het oogpunt van organisatie, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Inzet van Point of Care Technologie kan hierbij helpen. Hiermee kan je snel en dichtbij de patiënt, cliënt of burger diagnoses stellen. De diagnoses kunnen leiden tot bruikbare inzichten voor burgers, patiënten en hun zorgprofessionals. Point of Care Technologie kan ervoor zorgen dat ziektes sneller worden opgespoord, dat er minder invasieve ingrepen nodig zijn, en dat patiënten sneller herstellen.

Voor wie?

De Centra of Expertises Healthy Ageing en Ondernemen en het Kenniscentrum Biobased Economy nodigen iedereen uit die geïnteresseerd is in de transitie van zorg naar gezondheid en de mogelijkheden die technologie daarbij biedt, zoals zorgprofessionals, bedrijven, docenten, onderzoekers, studenten.

Aanmelden

Je kan je aanmelden tot 12 februari 2023 via deze link.