Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Data-gedreven preventie: goudzoeken voor gezondheid

Wanneer:do 19-03-2020
Waar:Topsport lounge, MartiniPlaza, Groningen


Op 19 maart zal Aletta een dubbele deelsessie hosten op de Conferentie NL Digitaal die dit jaar op 'eigen grond' in Groningen gehost zal worden. Dit programma onderdeel bestaat uit twee sessies van 45 minuten. In het eerste deel zullen de initiatiefnemers van de Coalitie Data-gedreven Preventie in een paneldiscussie uitleg geven over het 'waarom'. In de tweede interactieve sessie gaan we met u in gesprek en horen graag uw mening. Want hoe moet een data-gedreven preventie infrastructuur eruit zien en wat voor ecosysteem bouwen we daar omheen? Wat zijn de bedreigingen en valkuilen? Wat heeft u eraan en hoe kunt en wilt u bijdragen aan de ontwikkeling?

Maatschappelijke impact met populatiedata: Nut en noodzaak van een nationale infrastructuur voor data-gedreven preventie.

"In Nederland is een schat aan unieke gezondheids- en omgevingsdata beschikbaar, maar daar kan niet iedereen gebruik van maken. Betere ontsluiting voor onderzoek en innovatie, bij academie, overheid en gezondheidsorganisaties kan in grote mate bijdragen aan een betere gezondheid van Nederland. De Aletta Jacobs School of Public Health (UMCG, RUG, Hanze Hogeschool) en de Stichting HealthKIC (geïnitieerd door Noaber Foundation, Ministerie van VWS, Menzis, PGGM en Alles Is Gezondheid) hebben de handen ineengeslagen en nemen samen het initiatief voor de ‘Nationale Coalitie Data-Gedreven Preventie’ - een inclusieve beweging waarbij wij partijen verenigen die zich inzetten voor een gezonder Nederland ondersteund met relevante data.

Tijdens deze dubbele sessie gaan we samen met u in op de noodzaak tot doelmatiger (lokaal) gezondheidsbeleid en de rol die data daarin kan spelen. In de eerste sessie (13:15-14:00) zal er vanuit de verschillende perspectieven van onderzoeker, data-leverancier en innovator stil worden gestaan bij de nut en noodzaak van een (nationale) data infrastructuur voor preventie en wordt met het panel van sprekers en het publiek interactief besproken en opgehaald wat voor landschap en coalitie er nodig is om deze infrastructuur te kunnen gaan bouwen.  

In de tweede sessie (14:15-15:00) schetsen we de contouren van de infrastructuur en gaan we daarover in gesprek met het publiek. We halen op wat voor type  inzichten, producten en diensten de infrastructuur zou (moeten) kunnen voortbrengen om gezondheid in Nederland te stimuleren.

Doelgroep

  • Professionals bij lokale overheden rondom data-gedreven werken

  • Beleid- & strategiemakers in het gezondheids (preventie) domein

  • Ontwikkelaars van innovatieve data-gedreven producten en diensten

  • Data-science experts en data-beheerders

  • Aanbieders van (big) data opleidingen voor overheden

Sprekers / panel-leden

  • Prof.dr. J.O. (Jochen) Mierau (Wetenschappelijk Directeur, Aletta Jacobs School of Public Health)

  • M.M. (Maarten) den Braber, MSc. (Project Lead Data/Monitoring, Stichting HealthKIC)

  • Dr. Aafje Dotinga (Manager Onderzoek, Lifelines Cohort & Biobank)

  • G. (Gerhard) Dekker (Hoofd Departementaal Data Centrum; CBS)

Moderator

  • Dr. R.A. (Roel) van der Heijden (Manager Innovatie, Ontwikkeling en Strategie, Aletta Jacobs School of Public Health)