Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Kenniscafé Giftig

Wanneer:do 24-08-2023
Waar:Forum Groningen, Nieuwe Markt, Groningen
Gig

Van microscopisch kleine stukjes plastics in de lucht, landbouwgif op ons voedsel tot medicijnresten in het oppervlaktewater. Via allerlei wegen krijgen mensen stoffen binnen die mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Wat weten we over de effecten van deze stoffen op ons en onze leefomgeving? Dieren, planten en mineralen; in de loop van miljoenen jaren is er een breed scala aan gifstoffen in de natuur ontstaan. Hoe verschillen deze natuurlijke gifstoffen van het kunstmatige gif dat we gebruiken om bijvoorbeeld gewassen te beschermen? Kunnen we onderzoeken of al deze synthetische stoffen mogelijk giftig of op andere manieren ziekmakend zijn?

Krijg antwoord op deze vragen tijdens het Kenniscafé 'Giftig' van Studium Generale!