Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Healthy Ageing Talk: Citizen Science

Wanneer:di 05-07-2022 16:00 - 17:00
Waar:Het Wiebenga, Wiebengazaal, Petrus Driessenstraat 3 Groningen

Sleutelmethodologie en versneller voor de transitie in Gezondheid & Zorg

In deze Healthy Ageing Talk vertellen lector Johan de Jong en postdoc Rhoda Schuling over het actief betrekken van burgers bij onderzoek, en over het stimuleren en implementeren van initiatieven die gaan over hun eigen gezondheid: Citizen Science for Health. Op basis van onderzoek en ervaringen van studentonderzoekers vertellen zij over de waarde, maar ook over de ontwikkelpunten van Citizen Science als versneller van de transitie naar Gezondheid en Gedrag. De sprekers gaan in gesprek met de gasten, zodat het een interactieve sessie wordt.

Door gebeurtenissen als de toeslagenaffaire, de afhandeling van de aardbevingsschade en de aanpak van Covid-19 is de kloof tussen burgers en overheid, professionals en onderzoekers (verder) toegenomen. De gevolgen hiervan zien we ook in het publieke gezondheidsdomein. Omdat het perspectief van burgers onvoldoende wordt meegenomen, hebben veel gezondheidsinterventies en -programma’s minimale impact.

Burgers bij onderzoek betrekken betekent impact vergroten
Door burgers actief bij onderzoek en verbetering van de eigen leefstijl en leefomgeving te betrekken en hen daarin ook te faciliteren, wordt de nieuwsgierigheid van mensen gewekt en de kracht van het initiatief van gemeenschappen gemobiliseerd. Dit kan bijdragen aan het vergroten van vertrouwen, betrokkenheid, draagvlak en impact. Met hun onderzoek leveren Johan en Rhoda een bijdrage aan Gezonde Leefstijl & Leefomgeving.

Voor een gezondere leefstijl en leefomgeving, en voor betere perspectieven op maatschappelijk participeren van mensen met complexe problematiek of ontwikkelingsachterstanden, zijn effectievere en beter geaccepteerde interventies nodig. De burger speelt hierbij een cruciale rol in de urgente, ingrijpende cultuur- en gedragsomslag in gezondheid & zorg. Citizen Science - de actieve betrokkenheid van burgerwetenschappers in de kennisketen – is een onmisbare sleutelmethodologie en versneller in deze transitie.

Meld je hier aan voor de talk.