Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health

Feestelijke online lancering Preventie Overleg Groningen

Wanneer:do 03-03-2022 15:00 - 16:15
Waar:Online

Het Preventie Overleg Groningen (POG) organiseert op 3 maart (15.00 - 16.15 uur) een feestelijke online lancering van haar samenwerking. Samen staan wij stil bij het gezamenlijke doel: Meer gezonde jaren voor Groningers. Groninger gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, provincie, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties werken samen binnen het Preventie Overleg Groningen. We delen onze ervaringen, leren van elkaar, helpen elkaar en ondersteunen elkaar. Dit is een uniek concept. Nergens in Nederland werken zoveel partijen zo samen aan preventie.

Ontstaan van het POG
Het POG is in 2019 ontstaan uit het Public Health kernoverleg van RUG, UMCG en Hanzehogeschool Groningen. De Aletta Jacobs School of Public Health speelde een leidende rol bij het verbreden van het netwerk in de regio, bij het opstellen van een gezamenlijke visie op preventie en bij het vinden van financiering. In de komende drie jaar gaan onderzoekers in gesprek met de regio op zes inhoudelijke thema's van het POG. Het doel van deze gesprekken is om de wisselwerking tussen kennis, beleid en praktijk te stimuleren en daarmee de effectiviteit van preventiebeleid te verhogen. Onderzoekers vanuit de RUG en UMCG zijn: Susanne Tauber, Nynke Smidt, Oskar Roemeling, Adrie Bouma, Frederike Jörg, Danielle Jansen, Richard Jong-a-Pin, Esther Hartman, Martijn Keizer, Erik Buskens.

Waarom preventie?
Gezonde Groningers zijn gelukkiger. Ze leven langer, participeren meer in de maatschappij, zijn langer gezond en maken minder gebruik van de zorgvoorzieningen. En als het toch nodig is, herstellen ze sneller en beter. Door in te zetten op preventie kunnen we voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Groningers zijn ongezonder dan andere Nederlanders. Daar iets aan veranderen is sneller gezegd dan gedaan. De onderliggende oorzaken zijn complex en divers. Verleidingen tot ongezonde keuzes zijn talrijk. De toegang tot gezonde opties zijn lang niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend.

Samenwerken aan 1 doel
De partijen uit het Preventieoverleg Groningen voelen een sterke gezamenlijke verantwoordelijkheid om het verschil te maken. Alleen samen kunnen we echt iets veranderen. Alleen samen kunnen we echt impact hebben op het dagelijks leven van mensen en echt van invloed zijn op de gezondheid van Groningers. De organisaties in het POG werken binnen verschillende thema’s samen aan de gezondheid van Groningers. Ze hebben innovatie hoog in het vaandel staan. Ze zoeken financiering, gebruiken burgerkracht en werken vanuit een simpel principe: doen wat bewezen heeft dat werkt. Maar het belangrijkste is dat ze samen staan. Samen voor gezonde Groningers. Samen voor meer gezonde jaren.

Partners
Partners binnen het Preventie Overleg Groningen zijn: GGD Groningen, UMCG, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Martini Ziekenhuis, Menzis, Provincie Groningen, Accare, Tinten, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, HANNN, Noorderpoort, Alfa College, Aletta Jacobs School of Public Health, Groninger Huisartsen Coöperatie, Groninger Dorpen, Zorg Innovatie Forum, Kans voor de Veenkoloniën, en de Groninger gemeenten Eemsdelta, Groningen, Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde.