Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?Sustainable construction

Ondergrondse energieopslag

In 2005 is de rijksuniversiteit Groningen begonnen met het inrichten van ondergrondse opslagen voor energie. De eerste zogenaamde koude –warmte opslag werd gerealiseerd voor de Universiteit Bibliotheek van de RUG. In 2006 werd vervolgens, in samenwerking met de Hanze Hogeschool begonnen met de inrichting van een aantal koude warmte opslagen voor de nieuwbouw op het Zernike terrein van de RUG. De keuze voor deze systemen past in het streven van het College van Bestuur om het energieverbruik binnen de RUG terug te dringen. Ondergrondse opslag bespaart ten opzichte van conventionele koelmachines plm. 65 % aan energiekosten, en plm. 40 % minder CO2 uitstoot.

De werking en opbouw zijn in onderstaande figuur weergegeven:

Principe koude warmteopslag
Principe koude warmteopslag

Op dieptes variërend van 80 meter in de binnenstad tot 180 op het Zerniketerrein in de grond bevinden zich grondwaterlagen (zogenaamde aquifers) die geschikt zijn voor de opslag van energie. Het werkingsprincipe van energieopslag in de bodem is eenvoudig. Koude en/of warmte wordt opgeslagen in een watervoerende zandlaag (aquifer) in de bodem. Met behulp van bronnen kan het grondwater uit de aquifer worden opgepompt en weer in de aquifer worden geïnfiltreerd. ’s Winters wordt winterkoude opgeslagen in de koude bron met een temperatuur van circa 8°C. ’s Zomers wordt het koude grondwater uit de koude bron opgepompt en gebruikt voor koeling van een gebouw of een proces. Het grondwater neemt de warmte uit het koelcircuit in het gebouw op en wordt met een temperatuur van 15 à 20°C in de warme bron geïnfiltreerd. Het grondwatercircuit en het gebouwcircuit zijn gescheiden door een warmtewisselaar. Koelen met opgeslagen koude kost slechts 10% van het vermogen van een koelmachine. Samen met de elektriciteit voor het laden van koude is een besparing mogelijk van 40 - 80% op het elektriciteitsverbruik voor koeling in vergelijking met een koelmachine.
Warmte/koudeopslag in combinatie met een warmtepomp bespaart circa 50 procent op de energie voor verwarmen en koelen in vergelijking met een klassieke installatie, bestaande uit een ketel en koelmachine.

Een warmtepompcentrale zorgt voor een goede balans tussen warmte en koude. Deze installatie zorgt voor bruikbare watertemperaturen die nodig zijn voor de luchtbehandelingkasten die verwarmde- of gekoelde lucht produceren.

De energiebesparing wordt bereikt door in de winter warm water op te pompen en koud water in de bodem op te slaan en in de zomer andersom.

Laatst gewijzigd:29 januari 2013 14:36