Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Faculteit Wijsbegeerte

De Faculteit Wijsbegeerte is een zelfstandige, bloeiende en veelzijdige faculteit.

Er zijn drie vakgroepen: Geschiedenis van de Filosofie; Theoretische Filosofie en Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie.

De Faculteit heeft een uitstekende reputatie op gebied van onderwijs en onderzoek.

In onze twee bachelor- en vijf masteropleidingen staan kritisch denken en analytische vaardigheden centraal.