Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Introductie voor Nederlandstalige studiekiezers

Filosofie: iets voor jou?

Hou je van discussiëren, lezen en schrijven, en schuw je abstracte vragen niet? Dan is wijsbegeerte de studie voor jou! Wij bieden twee Bacheloropleidingen en vier Masteropleidingen.

Bachelorcollege Filosofie
Bachelorcollege Filosofie
Bacheloropleidingen
Webklas, profielwerkstuk, scholierensymposium

Doe je nu VWO met filosofie als eindexamenvak? Lees over webklassen en het symposium voor scholieren! En vraag ons om hulp bij het schrijven van je profielwerkstuk!

Vragen?

Neem contact op met de studieadviseur of kom eens langs!

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden vóór 1 mei!

Colloquium Doctum

Voor aspirant-studenten die niet over de vereiste vooropleiding beschikken, bestaat de mogelijkheid om in bepaalde (per opleiding verschillende) vakken een universitair toelatingsexamen te doen via het Colloquium Doctum.

Toelatingsprocedure Wijsbegeerte via Colloquium Doctum

Laatst gewijzigd:16 mei 2017 17:40