Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekHulp

Digitalisering van UB-collecties

digitised

Een groot aantal boeken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen die niet in het bezit zijn van andere bibliotheken, komt in aanmerking voor digitalisering en digitale ontsluiting door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Daarnaast is een aantal titels uit de UB-collectie geselecteerd voor digitalisering door Google. Vrije digitale toegang tot deze publiek gefinancierde titels zorgt ervoor dat ze bruikbaar zijn en blijven. Bovendien zijn de titels digitaal en fysiek houdbaar voor de toekomst.

Het gaat bij dit digitaliseringsproject om twee deelprojecten:

 1. Metamorfoze: 20.604 titels
  Metamorfoze is het nationaal programma met als doel het behoud van het kwetsbare papieren erfgoed; het is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.
  Het betreft titels van 1900 – 1940, in Nederland geproduceerd of Nederlandstalig en nog niet elders gedigitaliseerd.
 2. Google: 14.684 titels
  Erfgoedbibliotheken, waaronder de Universiteitsbibliotheek Groningen, krijgen in dit project de kans om grote delen van de (rechtenvrije) collectie online beschikbaar te stellen.
  Ook enkele tienduizenden banden uit andere Nederlandse universiteitsbibliotheken, het Rijksmuseum en Tresoar worden gedigitaliseerd. Het gaat om boeken vanaf de vijftiende eeuw tot 1900, in Nederland geproduceerd, Nederlands- of Friestalig en nog niet elders gedigitaliseerd.

Optimale dienstverlening

De ruim 35.000 Groningse titels worden in de periode 2017-2019 gedigitaliseerd. De boeken worden in verschillende zendingen naar de KB gebracht, en zijn dan telkens ongeveer zes maanden niet beschikbaar. Toch zal de UB proberen de gebruikers zoveel mogelijk ten dienste te zijn bij het raadplegen van boeken uit de te digitaliseren collectie:

 • Als een boek is geselecteerd voor digitalisering, zal dat worden medegedeeld in het catalogusrecord van dat boek.
 • Wilt u het op dat moment niet-uitleenbare boek desondanks toch raadplegen, dan verzoeken wij u dit te melden via metamorfoze@rug.nl. U krijgt dan bericht of het boek al is verhuisd naar Den Haag, of wellicht nog of alweer aanwezig is in Groningen. In dat geval kunt u het boek raadplegen op de zaal Bijzondere Collecties (3e verdieping UB Binnenstad).
 • Heeft u aan rechtstreekse raadpleging niet genoeg, dan is er de mogelijkheid (delen van) het boek snel voor u te scannen in onze eigen scanvoorziening in UB Binnenstad.

Voordelen

De Universiteitsbibliotheek realiseert zich, dat het langere tijd niet beschikbaar zijn van unieke titels uit onze collectie voor onze gebruikers overlast kan veroorzaken. Wij vinden het echter van het grootste belang dat deze collectie unica gedigitaliseerd wordt. Na afloop van dit project zullen honderdduizenden boeken voor de gebruiker zonder beperkingen nationaal en internationaal raadpleegbaar zijn, onder meer viaDelpher en Google Books.

Links

Laatst gewijzigd:01 september 2017 11:18
printView this page in: English