Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Toegang tot de collectie Wijchers

07 april 2022
Fedde-Schurer
Fedde-Schurer

In de Universiteitsbibliotheek Groningen bevindt zich een zeer gevarieerde verzameling geestelijke liedboeken uit de 17e tot en met 20e eeuw uit vele landen, vergezeld van een theologische handbibliotheek. De collectie van ca 15000 banden heeft een internationaal en interkerkelijk karakter. Meer dan de helft van de boeken blijkt niet aanwezig te zijn in andere Nederlandse bibliotheken.

Jurriaan Wijchers

Ds. Jurriaan J.W.A. Wijchers (1914-1997), predikant in de Nederlands Hervormde Kerk, heeft de collectie aangelegd. In 1998 heeft de familie Wijchers de collectie in bruikleen gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Belangrijk

Behalve door zijn omvang, samenstelling, karakter en uniciteit is de collectie ook om andere redenen van belang voor de wetenschapsbeoefening. De aanwezigheid van veel bijzondere boekomslagen en talrijke aantekeningen in de boeken van lezers en eigenaren (internationale provenances) maken een studie van de religieuze leescultuur mogelijk.

Inmiddels heeft de UB Groningen ruim 75% van de collectie gecatalogiseerd en ontsloten in haar catalogus SmartCat. De fysieke boeken zijn uitsluitend ter inzage bij de afdeling Bijzondere Collecties van de UB. Circa 700 boeken uit de collectie zijn in digitale vorm te raadplegen in Google Books respectievelijk Delpher.

Laatst gewijzigd:06 januari 2023 16:06

Meer nieuws

Follow us onfacebook twitter instagram