Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Toegang tot de collectie Wijchers

07 april 2022
Fedde-Schurer
Fedde-Schurer

In de Universiteitsbibliotheek Groningen bevindt zich een zeer gevarieerde verzameling geestelijke liedboeken uit de 17e tot en met 20e eeuw uit vele landen, vergezeld van een theologische handbibliotheek. De collectie van ca 15000 banden heeft een internationaal en interkerkelijk karakter. Meer dan de helft van de boeken blijkt niet aanwezig te zijn in andere Nederlandse bibliotheken.

Jurriaan Wijchers

Ds. Jurriaan J.W.A. Wijchers (1914-1997), predikant in de Nederlands Hervormde Kerk, heeft de collectie aangelegd. In 1998 heeft de familie Wijchers de collectie in bruikleen gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Belangrijk

Behalve door zijn omvang, samenstelling, karakter en uniciteit is de collectie ook om andere redenen van belang voor de wetenschapsbeoefening. De aanwezigheid van veel bijzondere boekomslagen en talrijke aantekeningen in de boeken van lezers en eigenaren (internationale provenances) maken een studie van de religieuze leescultuur mogelijk.

Inmiddels heeft de UB Groningen ruim 75% van de collectie gecatalogiseerd en ontsloten in haar catalogus SmartCat. De fysieke boeken zijn uitsluitend ter inzage bij de afdeling Bijzondere Collecties van de UB. Circa 700 boeken uit de collectie zijn in digitale vorm te raadplegen in Google Books respectievelijk Delpher.

Laatst gewijzigd:07 april 2022 10:02

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...

Follow us onfacebook twitter instagram