Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections

Archief Albert Egges van Giffen

Collectiebeschrijving archief A.E. van Giffen
A.E. van Giffen
A.E. van Giffen

Titel : Collectie Albert Egges van Giffen

Herkomst : Giffen, Albert Egges van (1884-1973), hoogleraar prehistorie en Germaanse archeologie

Datering: 1911-1972

Omvang : 7,7 m

Taal (materiaal) : Nederlands

Samenvatting :

Wetenschappelijk en persoonlijk archief bevattende correspondentie, opgravingsverslagen, lezingen, collegedictaten en aantekeningen van de hoogleraar prehistorie en Germaanse archeologie Albert Egges van Giffen.

Collectienummer : UBG002

Instelling : Universiteitsbibliotheek Groningen

Bewaarplaats : Universiteitsbibliotheek Groningen, zie
Inventaris archief A.E. van Giffen

Benoemingen, promoties, eredoctoraten, literatuur etc.:
Catalogus Professorum Academiae Groninganae - A.E. van Giffen

Biografie

Albert Egges van Giffen werd geboren op 14 maart 1884 te Noordhorn als zoon van Jan van Giffen, predikant, en Hendrika Post. Hij is op 15 december 1911 gehuwd met Klaziena Geertruida Homan. Uit dit huwelijk werden twee zoons en twee dochters geboren. Na een echtscheiding (12 juli 1938) trouwde Van Giffen op 30 november 1938 met Guda Erica Gerharda Duijvis. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

Van Giffen studeerde botanie en zoölogie te Groningen (1904-1910) en promoveerde daar in 1913. Hij vervulde de functie van conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (1912-1917) en vanaf 1917 bij het zoölogisch laboratorium in Groningen. Daarnaast was hij respectievelijk directeur en eerste hoofd van het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (BAI, 1928) en van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (1947). Ook werd dankzij zijn inspanningen in 1951 in Amsterdam een Instituut voor Prae- en Protohistorie opgericht.

Daarnaast was Van Giffen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit van Amsterdam. In Groningen als lector (1930-1939), buitengewoon hoogleraar in de prehistorie en de Germaanse archeologie (1939-1943) en als gewoon hoogleraar (vanaf 1943). Aan de Universiteit Amsterdam was Van Giffen in 1941-1943 en 1946-1957 buitengewoon hoogleraar in de prehistorie. Zijn wetenschappelijke inspanningen leverden hem in 1932 het lidmaatschap van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam op.

Na zijn pensionering in 1954 werd Van Giffen benoemd tot Rijksadviseur voor de bescherming en de instandhouding van de hunebedden en de gerestaureerde archeologische monumenten.

Van Giffen leidde een lange reeks opgravingen in Groningen, Friesland en Drente (wierden en zandgronden), waarbij zijn bijzondere belangstelling uitging naar hunebedden en grafheuvels. Internationale bekendheid kreeg hij door de invoering van nieuwe opgravingsmethoden en door de eerste Westeuropese vondst van een, uit het Nabije Oosten welbekende, tell-achtige structuur in Ezinge (1934). Van Giffen was bovendien de eerste in Nederland die in de jaren vijftig het archeologisch onderzoek van stadskernen ter hand nam (Groningen en Amsterdam). Ook onderzocht hij tussen 1941 en 1943 een reeks opeenvolgende Romeinse castella in Valkenburg (Z.H.) Na 1945 stimuleerde hij het pollenanalytisch onderzoek in archeologische context.

Een selectie uit Van Giffens publicaties:

  • De Hunebedden in Nederland , Utrecht 1925-1927, 3 dl.
  • Die Bauart der Einzelgräber. Beitrag zur Kenntnis der älteren individuellen Grabhügelstrukturen in den Niederlanden, Leipzig 1930, 2 dl.
  • Oudheidkundige aantekeningen over Drentsche vondsten (dl. 1-3; 5-9; 11-12) in: Nieuwe Drentse volksamanak.
  • Bouwstoffen voor de Groninger oergeschiedenis (Groningen 1927-1939, 3 dl.) in: Verslag van denToestand van het Museum van Oudheden voor Provincie en Stad Groningen.

Verwerving
De collectie werd in 19XX aan de Universiteitsbibliotheek Groningen overgedragen.

Toekomstige aanvullingen
Er worden geen aanvullingen verwacht.

Inhoud en samenstelling
De collectie bevat o.a. brieven, aantekeningen, opgravingsverslagen, archeologische profielschetsen en plattegronden, doorslagen en overdrukken van artikelen, teksten van lezingen, collegedictaten, stukken betreffende kwesties waarmee Van Giffen uit hoofde van directeur van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek te maken had. Daarnaast bevat de collectie krantenknipsels, ansichtkaarten, foto’s en een dossier van J.M. van Bemmelen.

Openbaarheidsbeperkingen
De collectie is toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is een lenerspas van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen vereist.

Beperkingen aan het gebruik
Het materiaal uit deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven. Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen van toepassing. Reproductie, voor zover toegestaan, conform de Tarieven en diensten Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen.

Het auteursrecht berust bij de erfgenamen van Van Giffen. Het publicatierecht berust bij de Universiteitsbibliotheek Groningen als eigenaar van De collectie.

Citeerinstructie
Bij verantwoording van het gebruik dient de collectie als geheel, of het afzonderlijke item tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanduiding.

  • collectie : Universiteitsbibliotheek Groningen, Collectie Albert Egges van Giffen
  • afzonderlijke items : Groningen, UB, Van Giffen [nummer]

Toegang tot de collectie
De collectie is ontsloten door middel van een beknopte inventaris. De brieven zijn opgenomen in de catalogus van de UBG en in de CEN (Catalogus Epistularum Neerlandicarum).

Aanvraaginstructie
Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd bij de balie Bijzondere Collecties.

Andere toegangen

In de collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen bevinden zich de meeste publicaties van Van Giffen. Deze publicaties kunnen worden opgevraagd via de catalogus.

Literatuur

  • Bibliography of the published works of A.E. van Giffen, in: Paleohistoria XV (Bussum 1973)
  • A. Brongers, 'Giffen, Albert Egges van (1884-1973)', in Biografisch Woordenboek van Nederland dl. 3 (Den Haag 1989)

Portret
Een portret van Van Giffen door Johan Dijkstra (1896-1978) hangt in de Senaatskamer in het Academiegebouw te Groningen (zie R.E.O. Ekkart en J. Schuller tot Peursum-Meijer, Groninger Academieportretten, Groningen 1978, nr. 183).

Laatst gewijzigd:10 maart 2021 16:20
Follow us onfacebook twitter instagram