Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Inventaris archief van Giffen

Universiteitsbibliotheek Groningen

INVENTARIS ARCHIEF-VAN GIFFEN

1. 21 groene banden LEZINGEN

1. 1923 - 1937

2. 1938 - 1951a

3. 1951b - 1956, 1958

2. 32 groene banden JOURNAAL

1. 1921 - 1952

2. 1953 - 1957/58

3. 1958 - 1962

4. 1963 - 1967

5. 1968 - 1972

3. 4 groene banden COLLEGES

1. Colleges Volksuniversiteit Gron. 1931-1932

2. Colleges Volksuniversiteit Almeloo 1932

3. Ezinge Colleges Amsterdam 1942

4. Colleges Groningen 1942-1943

4. 13 groene banden KRANTEBERICHTEN, OPGRAVINGSVERSLAGEN, LEZIN­GEN, LITERATUUREXCERPTEN etc.

1. Apeldoorn-Utrecht 1936 (=1929-1939) (gedrukte verslagen, dictaten,

lezingen

2. Utrecht 1938 courantenbe­richt & onderz. I (opgravingen Domplein)

3. Nederland Provincies Dren­the (1) (vrnl. kranteberichten)

4. Nederland Provincies Drenthe (2) (vrnl. kranteberichten)

5. Nederland Provincies Drenthe (3) (vrnl. kranteberichten)

6. Ezinge (1933-1934)

7. Nederland Provincies Algemeen & Friesl.

8. N. Holland, Zeeland, N. Brabant, Limburg (vrnl. 1934-1937)

9. Nederland Provincies V Gelderland (1925, 1937)

10. Nederland Provincies Overijsel-Utrecht (vrnl. kranteknip­sels, jaren dertig en

1940)

11. Nederland Provincies Groningen I (vrnl. kranteknipsel, jaren dertig)

12. Nederland Provincies Groningen II (kranteknipsels uit jaren dertig, en

aantekeningen/lezingen)

13. Odoorn 1937/V, Vledder 1937/VI-VII (opgravingsverslag Het Eppiesbergje te

Odoorn en Kringgrepurnenveld bij Vledder, beide met foto's)

5. 3 groene bandjes met VARIA

1. W.C. Meyer Cluwen Vertalingen (van drie stukken uit Zweedse kranten)

2. Allerlei (vrnl. kranteknipsels, jaren dertig en veertig)

3. Duplicaten (kranteknipsels, lezingen (o.a.) Bregenz 1957, onderzoek Oostwoud 1956)

6. Memoriael (in ringband: aantekeningen, alfabetisch op plaat­snaam, 1948)

7. 6 groene bandjes: BRONSTYD

1. Bronzen Noord-Nederland, Drenthe, Groningen, Friesland, 1899

gesign. 22.vi.56, WGl(W. Glasbergen) (op schutblad achterin de handtekening van Van Giffen)

2. Bronzen Noord-Nederland, Dren­the, Groningen, Friesland, 1900-1956

gesign. 22.vi.56, W.Gl.

3. Bandje met foto's van bijlen en speerpunten

4. Bandje met foto's van bijlen en speerpunten

5. Noordnederlandse bronzen bijlen Friesland, Groningen, Dren­the (foto’s) (met

voorin vijf losse blaadjes)

6. Bandje met bijlen, zwaarden en speerpunten, cat. + foto's.

8. 38 groene banden met COLLEGEDICTATEN

1. Metaaltijd (bronstijd II)

2. Metaaltijd (Koper- en Bronstijd) VII

3. Metaaltijd (IJzertijd) VIII

4. Late Midd. Eeuwen X-XV en Later

5. Nederland (Praehistorie van Nederland)

6. De Vóór-Oud-Steentijd II (Eolithicum)

7. De Vroege Oud-Steentijd Palaeolithicum

8. De Late Oud-Steentijd Aurignacien-Solutréen Palaeolithicum

9. De Late Oud-Steentijd Magdalenien Palaeolithicum

10. Mesolithicum

11. De Jong-Steentijd I Neolithicum

12. De Jong-Steentijd II Neo- en Aeneolithicum

13. De Jong-Steentijd III Neolithicum

14. De Jong-Steentijd IV Neo- en Aeneolithicum

15. De Prae- en Protohistorie Inleiding

16. De Prae- & Protohistorie Inleiding II

17. Anthropologie zie Dictaat 1941 Anthropologie (Dictaat An­thropologie II)

18. Anthropologie I Primaten en Vòòr-Diluviale Rassen

19. Anthropologie II Oud-Diluviale Rassen

20. Anthropologie II Oud-Diluviale Rassen

21. Anthropologie IV Jong-Diluviale Rassen

22. Huisdieren en Cultuurplanten

23. Pollenanalyse

24. Noordzee

25. Europa Landen I II1-II10

26. Europa Landen I II1-II12

27. Europa Landen II II13-II27

28. Europa Landen II II28-II40

29. Archaeologie Werelddelen Ic Africa

30. Werelddelen Id Azië

31. Werelddelen 2a Azië

32. Geschiedenis v/d Boerenstand in Nederland De Frankische Tijd

33. Keuning H.J. Bodem en Occupatievormen in N.Ned.

34. Het Nederlandse Boerenhuis

35. Denemarken

36. Archaeologie Landen

37. Museum van Oudheden, Groningen

38. Frankrijk: Bretonische Megalithica

9. 29 groene banden met SEPARATA : overdrukjes van artikelen van Van Giffen

1. 1-5a (1909-1913)

2. 6-10a (1915-1917)

3. (1918-1920)

4. (1920-1922)

5. (1922-1924)

6. (1924)

7. (1924-1925)

8. (1925-1926)

9. ( 1926-1927)

10. (1927-1928)

11.  (1927-1929)

12. (1929-1934)

13. (1935-1936)

14. (1935-1937)

15. (1938)

16. (1939-1941)

17. 86, 88-90 (1941-1943)

18. 93-95a (1944-1946)

19. (1947-1948)

20. (1948-1949)

21. 111-116, 118-120 (1949-1950)

22. 121-122, 124-130 (1950-1954)

23. (1954-1956)

24. 141-145

25. 146-150

26. 151-155

27. 156-160

28. 161-165

29. (1963-1968)

10.

1. ‘Die Bauart der Einzelgräber’

2. ‘Die Bauart der Einzelgräber’

3. ‘Die Bauart der Einzelgräber’

4. ‘Die Bauart der Einzelgräber’

5. ‘Die Bauart’ (Een ontwerp van een voor ‘1940’
bedoelde 2e druk van ‘Die Bauart’).

11.

  1. 1. 314 Lüneburg 1970: Verslag & IV Hunenbett, 1) Kaarten etc. 2)

    2. De Paalworm

     3. Courantenberichten Lüneburg Oldendorf

2 . 1. Verslag Hünebett IV Lüneburg 314

     2. Lüneburg Correspondentie

     3. Lüneburg (voor fotocopie)

3. Los materiaal over de St. Walburg, Afbeel­dingen en Platen

4. Materiaal betrekking heb­bend op :

    1. I Rijks­commissie Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.C.O­.B.),

    2. II Rijks­dienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Amers­foort (R.O.B.),

    3. III. Rijksdienst Monumentenzorg (R.D.M.)

12.

1. Afdrukken v/d opgravingen in 1937 van C.G.E. Ubbens

2. Afdrukken v/d opgravingen in 1938 van C.G.E. Ubbens

3. Afdrukken v/d opgravingen in 1938 van C.G.E. Ubbens

13. 16 zwarte bandjes JOURNAAL FOTO'S

1. 1911 - 1949

2. 1915 - 1949

3. 1936 - 1954

4. 1926 - 1952

5. 1951a

6. 1951b

7. 1952a

8. 1952b

9. 1952c

10. 1953a

11. 1953b

12. 1953c

13. 1953d

14. 1953c

15. 1954

16. 1955

17. 1955

18. Ongedateerd

14. Prent: 25 jaar BAI (zie uklu ligkast 5.16)

15.

1. Groene klemband ‘A.E. van Giffen Artikelen en Werken’. Bevat doorslagen van een artikel (Nieuwe methode voor het conserve­ren van hout), een lijst van publikaties van v.G. en een exemplaar van het Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1949

2. Overdruk van ‘Die Welt als Geschichte’ II/4, auteur: Hans Erich Stier.

3. Kopij van ‘De Hunebeden in Nederland’ (met oud signatuur van BAI: IIA 7)

4. Dossiermap 1 t/m 7 ‘Depotvondsten Assen’, waarin o.a.: index 3e druk ‘Opgravingen in Drenthe’ (3 ex.)

5. Dossiermap ‘Ir Meyer Cluwen’. Bevat o.a. knipsels uit Scandi­navi­sche kranten met vertalingen door W. Meijer Cluwen.

6. Dossiermap ‘Opgravingen in Drenthe’ (kaarten en afbeeldingen voor

boek)

7. Omslag ‘Reserve Bauart’

8. Bureau wederopbouw boerderijen (bouwtekeningen, plattegronden)

9. Dossiermap Lannion 1939

    9.1 22 foto's ‘Lannion 1939’

    9.2 'Old drawings Lannion'

    9.3 'Correspondentie Lannion'

    9.4 Lannion overig

10. Dossiermap ‘Lannion Trigastel’

     10.1 6 kaarten opgravingssite

     10.2 Jay Butler over Lannion

11. Dossiermap 'Opgravingen 1949’

12. ‘Rapporten Praamstra 1948 (Origineel)’

13. ‘Dagrapporten 1949 (origineel) H. Praamstra’

14. ‘Rapporten Lanting 1949’

15. 'Kortlang’, Zaak-Kortlang Vervalsingen Veluwe Ermeloo

      1. Correspondentie, foto 's allerlei

      2. A. Mercier

      3. A.H.Th. Kortlang

      4. H. Boogaard, Harderwijk (12 bl.)

      5. De Vries/Cohen, Arnhem (17 bl.)

      6. Rotterdamsche Courant (16 bl.)

      7. W.A.J. Oosting (27 bl.)

      8. C. Dijkstra, Voorhuizen (5 bl.)

      9. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (2 bl.)

     10. J. van Dijk, Arnhem (14 bl.)

     11. College van curatoren RUG (7 bl.)

     12. T. Bijleveld (7 bl.)

     13. Munnix (14 bl.)

     14. Correspondentie Munnix - Kortlang (17 bl.)

     15. 10 foto's (10 bl.)

     16. Krantenartikelen

16.

A.E. van Giffen, De Hunebedden in Nederland (met atlas), Utrecht : A. Oosthoek, 1925-1927, vols. I en Iii, II, IIii en IIiii (doorschoten exemplaren, daartoe delen I en II ge­splitst), met aantekeningen van de auteur).

17.

1. 7 aantekenboekjes over terpenstudie:

1916 - 1922 - 1909 - 1909 - 1909 - IIIa - Alphabetische lijst van eigenaren van Terpen in Friesland

2. 20 aantekenboekjes voornamelijk over zoölogie

3. aantekeningen over hunebeden

    3.1 RDOB Register van immobilia-kaarten (91 krt.)

    3.2 Bij RDOB register behorende kaarten. Gedateerd: Sept. 1961 (22 bl.)

18. Doorslagen, waaronder duplicaten, die uit banden, journaals etc. zijn losgeraakt

1. Eolithen en Eolithicum (5 bl.)

2. Dankwoord Van Giffen n.a.v. culturele prijs van Drenthe op 14 juli 1961 (8 bl.)

3. Ijzertijd (70 bl.)

4. Limeskastellen (13 bl.)

5. Oost-spaanse parietaalkunst (9 bl.)

6. Synchronisering van de laatste ijstijd, het neo-Würm en het einde van de ijstijd (14 bl.)

7. Mesolithicum, de middensteenperiode (29 bl.)

8. Epipalaeolithicum (94 bl.)

9. Betekenis van de Allerød-oscillatie voor archeologisch onderzoek (6 bl.)

10. Pollenanalyse (73 bl.)

11. Ouderdom van terpen en dijken (9 bl.)

12. Uit: P.V. Glob, Studier over den Jyske Enkeltgravskultur, Kopenhagen, 1945, p. 170 - 173

13. Drei Limeskastelle in Holland (19 bl.)

14. Maglemosien - Döbertin (38 bl.)

15. Protoneolithicum (76 bl.)

16. M.b.t. Romeinse vesting Valkenburg (16 bl.)

17. Vuursteenindustrie Engeland (Kendrick) (6 bl.)

18. Onderzoek verblijfplaats mammoetjagers bij Dolm-Vestonice 1948 (6 bl.)

19. Prehistorische huisvormen op de zandgronden (21 bl.)

Varia

19.

1. Overdruk ‘Het Oude Klooster Te Ter Apel’ door R.H. Herwig, uit Jaarboek

Nederlandse Oudheidkundige Bond, gedat. jan. 1956

2. Bruine band  ‘Hunebedden van Groningen en Drenthe. Text’  (89 bl. en bruine band)

3. Groene band  ‘Indeeling Projectieplaatjes Directeurskamer’

4. Bruin oblong fotoalbum met foto’s (zonder bijschriften) (9 losse foto's)

5. Vier foto’s ‘Waarschijnlijk opgraving in Ezinge’ (= Diever,

grafheuvel met steenkist)

6. Twee foto’s (waarvan een met de datum juni 1959, en een foto

van een opening uit een van de journaals?)

7. Omslag  ‘Limburg Heerlen’ (1948)

7.1 Dagrapporten ([24], 46 bl.)

7.2 Foto's (21)

7.3 Literatuur (9 bl.)

7.4 Tekeningen (21)

7.5 Vondstbeschrijvingen (4 bl.)

7.6 Romeins wegennet

7.7 Correspondentie / krantenartikelen / beschrijvingen (65 bl.)

7.8 Munten thermen ([1], 23, [1], 12, [3], 9, 9 bl.)

20. Koffer ‘Schansen’

1. 98 foto’s Eenerschans

2. Enveloppe met materiaal over de Eener of Zwartendijk­sterschans (37 bl.)

3. Dossiermap ‘Schansen Emmen’ (3 bl. en 18 kaarten/tekeningen)

4. Dossiermap ‘St. Oud Drenthe. Emmen Schans aangekocht 10 juli 1935’

    a. Algemeen/varia

    b. Begrotingen (37 bl., waaronder 3 krt.)

    c. Afschriftaankoopakten (10 bl.)

5. Dossiermap ‘Poepenhemeltje’ (11 bl.)

6. Dossiermap ‘Katshaar’

    a. 11 tekeningenvan o.a. prov. plan dienst Drenthe (ligkast 5.18)

    b. 25 foto's

    c. Overig (110 bl.)

7. Dossiermap ‘Eenerschans, referaten, excerpten enz.’ (68 bl.)

8. Enveloppe ‘Eenerschans 7 mei 1965’

9. Dossiermap ‘Eenerschans Dageregisters en Begro­tingen Nederl. Heide Mij’ (157 bl.)

10. Dossiermap ‘Eenerschans’ met profielschetsen en plattgronden (25 bl.) (zie uklu ligkast 5.19)

11. Omslag  ‘S.J. van der Molen’ : 10 krantenartikelen en een foto van een kaart 'Het strijdtoneel in 1953'

12. Enveloppe ‘Onbekende Schans’ (2 bl.)

13. Dossiermap ‘Andere schansen 1) Gorredijk 2) Aardenburg (Z.Vl.) 3) Beekhofschans’ (13 bl.)

14. Varia (5 bl.)

21. 16 dossiermappen, omslagen, losse stukken

1. Dossiermap ‘Prehistorie werkprogram alge­meen’ (aanteke­ningen, getypt 112 bl.)

2. Dossiermap ‘St.-Walburg afgedaan’ (111 bl.)

3. Dossiermap ‘Lezingen’ (64 bl.)

4. Dossiermap ‘Bijlage I antieke hunebed D 49, r.7. de Papeloze Kerk’ te

Schoonoord van Prof. dr. C.C. de Bruin, Leiden' (10, 32, 20, 14 (=p. 40-54), 21 bl.)

5. Dossiermap ’Groningen St. Walburg'’

6. Dossiermap ‘St. Walburg 1951 1957’.

7. Dossiermap ‘D 49 copieën Onvolledige copie D 49’ (242 bl.)

8. Map ‘Runen’ (22 bl.)

9. Omslag ‘St. Walburg’ (31 bl.)

10. Dossiermap ‘B. Siemens. Norg.’ Met corresponden­tie en doorslagen

van artikelen. (22, 16, 40 p.)

11. Kaarten Goirle

12. Foto’s ‘A.E. van Giffen nogmaals Ezinge’

13. Omslag ‘Doubletten’, met doorslagen en fotokopie pH bepaling zandmonsters Tumuli bos (28 bl.)

14. Dossiermap ‘Schuten … Groningen III’ (78 items)

15. Omslag met los materiaal dat tussen de dossiermappen zat: o.a.

lezingen 1939 (35, 39, 30, 2 p.)

16. Map met los materiaal, m.n. krantenknipsels

22.  

1. boekje ‘Correspondentenlijst’: Lijst van correspondenten R.O.B.   Alphabetisch        volgens gemeenten gerangschikt. (bijge­werkt tot 6.vii.1948)

2. Aantekenboekje 1929 ‘Barcelona-tentoonstelling’

3. A.E. van Giffen, Opgravingen in Drente tot 1941, Meppel : J.A. Boom &

Zoon, 1943. Doorschoten exemplaar met vele aantekeningen in handschrift           en  typescript van de auteur

23.

1. Vel waarop drie platen geplakt: Valkenburg Z.H. Grachten, wal en Intervallum     periode 3, periode 2 en periode 1. (zie uklu ligkast 5.19)

2. Kaart uit map met opschrift ‘1970 Oldendorf, Totenstad, Hünenbett IV.’ (zie uklu ligkast 5.19)

24.

1. Diverse brieven, incl. foto's opgravingen Sneek en overdruk uit de Vrije Fries van J. Halbertsma over het Sneeker-Oud-Kerkhof (51 bl. + 15 foto's)

2. 11 enveloppen met reisbescheiden, ansichten e.d. van buitenlandse plaatsen en musea waar Van Giffen is geweest, 1933.

3. 20 enveloppen met materiaal betr. dieren, provincies, terpen, correspondentie J en G.

4. 3 ansichten 'Kohlenbergbau Kostolac' en 42 foto's

5. envelop met opschrift 'Duitsland', waarin correspondentie, aantekeningen over onder meer terpen (70 bl.)

6. 17 schriften met aantekeningen over o.a. lichenologie 1908, geotektoniek, spectraal analyse, stamvorming, hout

7. 20e, 21e, 22e, 23e, en 24e jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek over de vereenigingsjaren 1936-1940, Groningen : J.B. Wolters, [1942?]. Doorschoten exemplaar met vele aantekeningen in handschrift en typescript van Van Giffen

8. A.E. van Giffen, Opgravingen in Drenthe, Meppel. Losbladige drukproef met vele aantekeningen in handschrift en typescript van Van Giffen. Opschrift omslag: Alles gecontroleerd, alleen voor reserve 25-[1]- '52

Verschillende dossiermappen:

9. Oergeschiedenis van Nederland door A.E. van Giffen, losbladig (53 bl.)

10. De Maasgouw jan. febr. '32 (11 bl.)

11. Cuijk 1937 - 1938/1948:tekeningen, plattegronden van Rom. vestingwerken (14 bl.)

12. Gem. Arnhem. Schaarsbergen (1747) (9 bl.)

13. Oudheidkundige verschijnselen in de gemeente Epe. Onderzoek 1949 door dr. P.J.R. Modderman (14 + 17 p.)

14. Veldhoven. Gem. Veldhoven (N. Br.) 14 bl. + 2 kaarten)

15. Westerbork (18 bl. incl 3 kaarten)

16. Europa algemeen (25 bl.)

17. Alphen a/d Rijn (18 bl.)

18. Uddel (5 bl.)

19. Uithof polder 's-Gravenhage door J. Mezger te Wateringen (103 bl.)

20. Gem. Rolde:

       1. Balloërveld (57 bl. incl. 3 kaarten)

       2. Balloërkuil (1 kaart, zie uklu ligkast 5.19)

       3. Balloër Tumulibos

21. A.E. van Giffen, Collectie Friesch Museum April 1915, 48 p.

22. Groningen stad (11 bl.)

23. Archiv Zurich. Rechnung; was die von dem Herrn Graff Edgardo I in Groningen erbauerte Festung gekostet habe 1506 (88 bl.)

24. Overdruk: prof. dr. J. Martin, Zur Klärung der Sentungsfrage, Oldenburg 1910

25. Dossier J.M. van Bemmelen

1. Inventaris 'dossier J.M. van Bemmelen' (3 bl.)

2. 2 foto's

3. Envelop 'Schrijven van Van Giffen over de Halligen in Schleswich Holstein, over de Hillen in Zeeland' (11 bl.)

4. Envelop met aantekeningen m.b.t. terpen (14 bl.)

5. Envelop met transcripties van brieven aan Van Bemmelen m.b.t. terpen, krantenartikelen e.d. (58 bl.)

26. Boeken uit het bezit van A.E. van Giffen

hier en daar met ingeplakte notities e.d.

1. Biologisch-Archaeologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, Varia bio-archaeologica (Groningen 1955-...) nrs. 1-25 in 5 banden.

2. Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek (Groningen 1917-...) 1917-1952 in 12 banden.

3. Nieuwe Drentsche volksalmanak (Assen 1882-...) 1934-1954 in 21 banden.

4. Harm Tjalling Waterbolk, De praehistorische mens en zijn milieu : een palynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de diluviale gronden in Nederland (Assen 1954).

5. E.J.F. Smits en W.J. Formsma, Gedenkboek 750-jarig bestaan van Aduard (Groningen 1954).

6. M.P. van Buijtenen ; met een voorw. van Karl S. Bader, Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend (Drachten 1961).

7. J. Botke, Fen Fryslân's groun : geologyske sketsen (Snits 1925).

8. J. Botke, De gritenij Dantumadiel (Dokkum 1932).

9. T.E. Teunissen ; mei in foarwird fen A. Wassenbergh, Âld Dankemadeel : de Dokkumer Wâlden yn eardere en lettere tiid (Kollum 1938).

10. C.S. Ponger, Joh. Gerritsen e.a., Catalogus van het Provinciaal Museum van oudheden en geschiedkundige voorwerpen in Drente (Assen 1944). Met getypte toevoegingen.

11. Arent Toncko Schuitema Meijer, De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen (Groningen 1950).

12. H. van Eyck van Heslinga, De Friesche kerk : hare stichting en vestiging van de laatste helft der zevende tot het begin der elfde eeuw (Leeuwarden 1910).

11. G.A. Wumkes, It libben fen Dodo de hearremyt (Ljouwert 1932).

12. Barthold Jacob Lintelo de Geer, De strijd der Friezen en Franken : eene voorlezing (Utrecht 1850).

13. Broárren Halbertsma, Rimen ind teltsjes (Dimter 1887).

14. K.A. Rienks en G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân (Bolswert 1954). In 2 banden en delen.

15. A.E. van Giffen, Opgravingen in Drente tot 1941 (Meppel 1943). Overdr. uit: Drente : handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen.

16. A.E. van Giffen, Die Bauart der Einzelgräber : Beitrag zur Kenntnis der älteren individuellen Grabhügelstrukturen in den Niederlanden (Leipzig 1930). In 2 banden en delen. Met getypte toevoegingen.

17. J. H. Halbertsma, Lijst eener bijdrage van J. H. Halbertsma voor Frieslands Kabinet van Oudheden (Deventer 1854).

18. J.H. Halbertsma, Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden (Leeuwarden 1855).

19. A. Aartsma, Heerenveen omstreeks 1875 en later (Heerenveen 1940).

20. H.E. van Gelder et al. red., Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland : gedenkboek A.E. van Giffen (Meppel 1947).

21. P.C.J.A. Boeles, C.W. Vollgraff, Friesland in den Romeinschen tijd (Leeuwarden 1917).

22. Otto Schrieke, De predikanten en de Volkspartij in Friesland : open brief aan H. te M., naar aanleiding van zijn artikel in de Sneeker Courant: "Tegen den godsdienst?" (Sneek 1892).

23. Nanne Ottema, De ambachtskunst in het oude Leeuwarden (Leeuwarden 1935). Overdr. uit: het gedenkboek Leeuwarden 1935.

24. Willem Kok, Tacitus Germania / Fryske oersetting [út it Lat.] mei ynlieding en oanteikeningen fen Willem Kok, De Fryske Librije. Rige Lytse Folksskriften (Boalsert 1937).

25. S.J. van der Molen, Van Oerd tot Mokkebank : vijfendertig jaar natuurbescherming in Friesland (Drachten 1967).

26. A.E. van Giffen en H. Praamstra, De Groninger St.-Walburg en haar ondergrond ; met een bijl. van D. Bouvy (Amsterdam, Londen 1973). In 2 banden en 2 delen.

27. E.H. Waterbolk et al., Vijftig jaren terpenonderzoek : uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek (Groningen 1969).

28. D. Kloppenburg, De waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland. Exemplaar met getypte aanvullingen.

29. W. Glasbergen en W. Groenman-van Waateringe red., In het voetspoor van A. E. van Giffen (Groningen 1961). Met o.a. ingeplakte foto's van Van Giffen.

30. A.E. van Giffen, 'Herinnering aan dr. ir. Johan van Veen', overdruk uit Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap nr. 3 1964.

27.

1. Aantekeningen 'anotomie 1'

2. Handgeschreven index (?) van persoonsnamen

3. Lezingen van Ph. van Harreveld, gedat. 4, 5, 7, 14, 21, 30 november 1908 en 4 februari 1909

4. Aantekeningenboekje ‘Friesche terpen welke aangegraven zijn volgens kadastrale beschrijving’

5. Aantekeningenboekje ‘Antropologie’, alfabetisch verschillende plaatsen in Noord-Europa

6. Aantekeningenboekje ‘Mineralogie’

7. Aantekeningenboekje ‘Anatomie, Morfchologie’

8. Aantekeningenboekje ‘Darwinisme en experimenteele systematiek’

9. Aantekeningenboekje ‘Geologie’

10. Aantekeningenboekje ‘Metaphysica’

11. Aantekeningenboekje ‘Embryologie’ volgens prof. J.W. van Wijke

12. Aantekeningenboekje ‘Embryologie’ volgens prof. J.W. van Wijke

13. Aantekeningenboekje o.a. hunebedden

14. Aantekeningenboekje o.a. systematiek

28.

1. 6 schriftjes: ‘beenderen uit terpen’

2. Schriftje ‘Verzameling 1912’met terpen en wierden

3. Schriftje geschiedenis der terpen

4. Schriftje ‘Veenbrug’ (incl 4 kaartjes)

5. Schriftje ‘Mineralogie’

6. Schriftje m.b.t. kleurstoffen

7. Schriftje ‘Algemeene geschiedenis’

8. Schriftje ‘litteratuur’

9. Schriftje m.b.t. literatuur

10. Schriftje ‘Capita selecta prehistorie. Anthropologie’

11. Schriftje ‘college van juffrouw [A. Tammia] over bastaandoening’

12. Schriftje met metingen

13. 8 schriftjes diversen

29.

1. A.E. Van Giffen, Bouwstoffen voor de groninger oergeschiedenis (III). Overdruk uit het verslag 1939 van het Museum van Oudheden, (Groningen). Exemplaar met getypte toevoegingen.

2. A.E. van Giffen, ‘Het Hunsow-vraagstuk en het oudheidkundig bodemonderzoek’. Overdruk uit: Het boek der Podagristen, Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst (Assen 1947)

3. A.E. van Giffen, Die Fauna der Wurten (Leiden 1913). Proefschrift met aantekeningen en achterin geplakt een brief van C.W. Vollgraff

4. Metingen terpenonderzoek

5. Terpen, opmerkingen daarover

6. Manuscript dalingsvraagstuk, prof. Molengraaff 1910 (33 bl.)

7. Lijst van boeken:’naar Bouma’s boekhuis in depot 16 oct. 1954’

8. Enquete huisdieren

9. Mbt. terpenhonden

   

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43