Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Inventaris archief Van der Leeuw

INVENTARIS ARCHIEF GERARDUS VAN DER LEEUW

Proza en poëzie

1. Gedichten, 1906-, eigen vertalingen van gedichten van Geroge, Keats, Dowson (?); een lyrisch drama (zonder titel), een toneelstuk ‘Levenskracht’.
2. Gedichten, 1906, 1907, en een toneelstuk ‘Skirnirsför’.
3. Toneelstuk ‘Politiegeheimen’ [1908].
4. Toneelstuk ‘Beatrijs’ [1907]. 1 cahier.

 

Dagboeknotities

5a-c. Dagboeknotities: I 13 juni 1911-24 september 1911, II 22 augustus 1912-26 januari 1914 (‘s-Gravenhage-Berlin), III 26 januari 1914-29 april 1915.

 

Scripties e.d.
11.Scriptie inleidend kerkelijk examen, oktober 1912.
12. Doctoraalscriptie, 1913: ‘Doodenboek Cap. I, 1-18’.

 

Lezingen

Concordia
13. Lezing Concordia, 1909, ‘Jodendom en Christendom’, I-II.
14. Lezing Concordia, 1910, ‘Geboorte en Sterven’.
15. Lezing Concordia, december 1911, ‘Jezus als Saturnaliënkoning’.
16. Lezing Concordia, 8 november 1912 / Afd. Delft NCSV, 14 november 1912, ‘Godsdienst en Godsdienstwetenschap’.
17. Lezing Concordia, 5 februari 1913, ‘Christelijk Eudaemonisme(?)’.
18. Lezing Concordia: ‘Brand. Causerie’, 26 maart 1914.
19. Lezing Concordia, 7 mei 1915: over de stelling ‘Onze practijk, voor zoover zij religieus is, mag niet materialistisch heeten.’ 4 bll.
20. Lezing Concordia, 18 november 1915: over de stelling ‘Wij hebben eene niet te overwinnen neiging de verlossing, die ons individueel ten deel geworden is, cosmisch te grondvesten en uit te drukken’. 2 bll.
21. Lezing Concordia, 7 december 1915 / gewijzigd: Gron. Afd. NCSV, 15 maart 1920: ‘Bach’s Matthäuspassion’.

 

andere
22. Lezing IRSV, 23 januari 1911, ‘Over bijgeloof’.
23. Lezing NSK, 18 februari 1911, ‘Religie en Aesthetica’.
24. H.S.K. november 1911, ‘Het huwelijksceremonieel bij Grieken en Romeinen en zijn religieuze betekenis’.
25. Lezing VCSV, 9 december 1912 / Concordia, 13 december 1912, ‘De waa... vele Richtingen. Varieties of Religious Experience’.
26. Lezing HSK, 15 maart 1913, ‘Protestantsche Casuïstiek’.
27. Lezing VCSV, 1 februari 1915 / Concordia, 10 maart 1915, ‘Toegepaste Religie’, I-II.
28. ‘Enkele opmerkingen over religie en kunst’, Reünie ..., 12 januari 1916.
29. Geannoteerde overdrukken van ‘Christus voor allen’ I en II, uit Stemmen voor waarheid en vrede 62 (1925), 290-302 en 322-346.
30. Lezing ‘Christendom en cultuur’, Het Aardhuis, 26 augustus 1930, Brussel 15 januari 1932, 11 bl.
31. Lezing Amersfoort, 26 november 1930: ‘Het ethisch karakter der waarheid’, 4 bll.
32. Geen wijsgerige verhandeling. Daarvoor Kohnstamm.
33. ‘Heilige Handeling’, vier colleges in Leiden, 1936.
34. Aantekeningen ‘V.U. Groningen 1939’, 1 cahier.
35. Lezing NCSV Leiden, 10 maart 1936: ‘Geloof en cultuur in de crisis’.
36. Radio-rede NCRV, Hilversum 11 maart 1940: ‘Johannes-Passion’.
37. Aantekeningen openingscollege 27 september 1940: ‘Religie als binding en als scheiding’. 5 bll.
38. Aantekeningen ‘theos aner’, 1939-1949; ‘Eschatologie’, 1940-1941; ‘Religie en Psychologie’, 1941-1942. 1 cahier.
39. Lezing Ned. Organisten Vereniging, Amsterdam, december 1941: ‘De theologische opleiding van de organist’.
40. Lezing ‘De afbraak op onderwijs’, [1945-1946], 4 bll.
41. Aantekeningen lezing Godsdiensthistorisch Genootschap, Amsterdam, 30 oktober 1947, 1 bl.
42. Lijst van spreekbeurten: (1) 5 januari 1931-(17) 3 januari 1948. 1 bl.
43. Aantekeningen Leiden / Studium Generale, Drama 1949.
44. Aantekeningen: ‘De universiteit crisis’, ‘Appel Christendom en Humanisme’, Groningen, 9 februari 1950.
45. Programma van het Marburger Schlosskongress 1950, Kongres für Religionswissenschaft; Deutscher Orientalistentag I, 28 augustus - 1 september 1950.
46. Catalogus nr 55, februari 1951, van Bouma’s Boekhuis N.V., Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43