Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollections

Inventaris archief Kornelis ter Laan

I. Leven, persoonlijk, biografie, curriculum vitae

         1. Fotomateriaal

         2. Officiële documenten

         3. Persoonlijke (en ego-)documenten

         4. Correspondentie

         5. Levensloop en –beschrijving

         6. Overige stukken

II. De politicus en bestuurder

    II.1 Stukken betreffende de S.D.A.P.

         1. Personalia

          2. Correspondentie

          2.1. Correspondentie rond de houtbewerkingsstaking

           2.2. Correspondentie rond kandidatuur(-stelling) lijstaanvoerderschap, etc.

           2.3. Vijf brieven van W. Albarda

           2.4. Overige correspondentie

           3. Aankondigingen, uitnodigingen, etc. S.D.A.P.

          4. Krantenartikelen en overdrukken

          5. Overige stukken

    II.2. Stukken betreffende het lidmaatschap der Tweede Kamer  

        1. Correspondentie

          2. Krantenartikelen

          3. Overige stukken

     II.3 . Stukken betreffende de lokale politiek      

          1. Krantenartikelen

           2. Overige stukken

     II.4. Overige stukken betreffende de politiek en het bestuur

III. Publicaties

    III.1.  Stukken betreffende publicaties van K. ter Laan

      1. Overzicht(en)

        2. Manuscripten, losse notities

        3. Krantenartikelen ,  overdrukken  en  overige stukken

      III.2. Stukken betreffende publicaties over K. ter Laan

        1. Recensies/vooraankondigingen

         2. Krantenartikelen en overdrukken

         3. Overige stukken

IV. Gezin/Familie Ter Laan en Genealogie Ter Laan

    IV.1. Stukken betreffende gezin/familie Ter Laan

        1. Gezin(s)(leden) en Familie

         2. Officiële documenten

         3. Correspondentie

       IV.2 Stukken betreffende Genealogie Ter Laan    

         1. Familienaam

         2. Stamboom

         3. Diversen

         4. Overige geslachtsnamen

         5. Overige stukken        

V. Ter Laan Fonds en Ter Laan Prijs

    V.1. Stukken betreffende Ter Laan Fonds

       1. Correspondentie

         2.  Krantenartikelen

      V.2. Stukken betreffende Ter Laan Prijs

  VI.  Schilderij Ter Laan

       1. Fotomateriaal

         2. Correspondentie

        3. Map: “In ’t Provinciehoes ..”

         4. Jan Altink

         5. Overige stukken        

     VII. Gedenktekens Ter Laan

       1. Fotomateriaal

         2. Documentatie en correspondentie verdwijning beeltenis

         3. Idem feestelijk onthulling gerestaureerde beeltenis

         4. Overige stukken

VIII. Schenking Legaat Ter Laan aan UBG

Bijlagen:

  • Correspondentie per email met erven Kornelis ter Laan, periode 2015-2017
  • Lijst van werken op jaartal en titel van (of met medewerking van) K. ter Laan (1871-1963)
  • Afkortingen
Laatst gewijzigd:13 november 2018 16:50
Follow us onfacebook twitter instagram