Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollections

Collectiebeschrijving onderzoeksarchief Jantina Tammes

J. Tammes
J. Tammes

Titel : Archief Jantina Tammes (1871-1947)

Herkomst : I. de Wilde

Datering : 1907-2002

Omvang : 11 cm

Taal (materiaal) : Nederlands

Samenvatting :
Onderzoeksarchief van dr. I. de Wilde m.b.t. Jantina Tammes (buitengewoon hoogleraar in de leer der variabiliteit en erfelijkheidsleer aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Collectienummer : UBG026

Instelling : Universiteitsbibliotheek Groningen

Bewaarplaats : Universiteitsbibliotheek Groningen

Benoemingen, promoties, eredoctoraten, literatuur etc.:
Catalogus Professorum Academiae Groninganae - J. Tammes

Biografie [1]

Jantina Tammes werd in 1871 geboren in Groningen als dochter van Beerend Tammes en Swaantje Pot. Na het doorlopen van de gemeentelijke Middelbare School voor Meisjes (MSM) volgde Tammes colleges aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Dit ter voorbereiding op het behalen van haar MO-aktes natuur- en scheikunde en kosmografie (1892) en plant-, dier-, delfstof-, en aardkunde (1897).

Vanaf 1894 was zij lerares aan de MSM. In 1897 werd zij vervolgens de assistent van hoogleraar botanie J.W. Moll aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die hoedanigheid kreeg ze de kans om onderzoek te doen in het laboratorium van de Amsterdamse hoogleraar plantkunde Hugo de Vries waar zij kennis maakte met vraagstukken van variatie, evolutie en genetica. Tammes publiceerde als een van de eersten in Nederland op dit nieuwe wetenschapsgebied.

Na een korte aanstelling in 1900 als lerares aan de Rijks-HBS te Groningen aanvaardde ze in datzelfde jaar een onbezoldigde onderzoeksplaats in het laboratorium van J.W. Moll. Een jaar later viel haar de eer ten deel van een beurs uit het Buitenzorgfonds voor onderzoek op Java, maar vanwege gezondheidsredenen ging ze niet. In Groningen schreef ze de daaropvolgende jaren belangrijke artikelen, waaronder die over de vlasstengel (in opdracht van Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem). Ze maakte hierbij gebruik van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening. Ook introduceerde ze het nieuwe begrip gevoeligheidscoëfficiënt. Als inkomstenbron verzorgde ze bovendien colleges voor de Vereeniging van Hooger Landbouwonderwijs in Groningen (1908-1925). Toen het gezichtsvermogen van J.W. Moll verminderde nam Tammes taken van hem over en werd in 1914 conservator van het laboratorium.

In 1911 had Jantina Tammes een eredoctoraat in de plant- en dierkunde gekregen. In 1919 volgde de benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de leer der variabiliteit en erfelijkheidsleer aan de rijksuniversiteit Groningen.

Tammes maakte deel uit van redacties van wetenschappelijke tijdschriften als Genetica en zette zich in voor organisaties betreffende studentes en gestudeerde vrouwen. Ze betoonde zich tegenstander van een eugenetische bevolkingspolitiek.

Om tijd vrij te maken voor onderzoek, beëindigde Jantina Tammes in 1937 haar buitengewoon hoogleraarschap. Ze kreeg ter afscheid een geldsom, die zij gebruikte voor onderzoek op het gebied van genetica. In 1947 overleed Jantina Tammes in Groningen.[1] Inge de Wilde, 'Tammes, Jantina (1871-1947)', in Biografisch Woordenboek van Nederland . URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/tammes [13-03-2008]

Laatst gewijzigd:26 maart 2018 13:17
Follow us onfacebook twitter instagram