Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Inventaris archief Jantina Tammes

Inventaris archief Jantina Tammes (1871-1947)

(onderzoeksarchief van Inge de Wilde)

1. Notitieboekje van J. Tammes (ca. 1907).

2. Enkele publicaties van J. Tammes:
‘Publicaties van Tine Tammes’ uit: Genetica 22 (1941) 2-8 (kopie, 4 bl.)
‘Grondbegrippen der erfelijkheidsleer (rede)’uit: Algemeene bond van vereenigingen van oud-leerlingen van inrichtingen voor landbouwonderwijs. Jaarboekje 1915, 26-32 (kopie, 7 bl.)
‘De ontwikkeling van de theoretische genetika in de laatste 25 jaar’uit: Erfelijkheid in praktijk, zomernr. 1941, 263-269 (kopie, 7 bl.)
‘Mutatie en evolutie’uit: Demeter-Eugïa-Almanak (Groningen 1925) 1-6 (kopie, 4 bl.)
‘De leer der erffactoren en hare toepassing op den mensch (rede), overdruk uit: Afkomst en Toekomst VII afl. 2-3 (’s-Gravenhage 1941).
Handgeschreven lijst van publicaties van J. Tammes (kopie, 2 bl

3. Brieven van J. Tammes:
aan Bosscha, Went, Tschermak, Sirks, Heinen (Museum Boehaave, kopie, 6 bl.)
aan
congrescommissie (IIAV te Amsterdam, kopie, 2 bl.)
aan Bosscha (Hollandse Maatschappij van Wetenschappen, kopie, 10 bl.)
aan De Vries (Archief Hugo de Vries, UVA, 3 bl.)
aan Erwin Bauer (Staatsbibliothek zu Berlin, kopie)
brieven bovengenoemde instellingen aan Inge de Wilde

4. Stukken betreffende de vrouwelijke studentenclub Magna Pete (kopie, 12 bl.)

5. Stukken betreffende benoemingen, eredoctoraat en afscheid van J. Tammes (kopie, 59 bl.)

6. Stukken en correspondentie (o.a. van De Wilde met familie van Tammes) betr. de Jantina Tammes wisselleerstoel en Jantina Tammes lecture (28 bl.)

7. Correspondentie familieleden van Tammes
I. de Wilde aan/van E. Tammes (zoon van P.M.L. Tammes 1903-1980) (5 bl.)
idem: proefschrift van P.M.L. Tammes
Bruin Tammes (1869-1906), broer van J. Tammes, aan J. Tammes (kopie, 10 bl.)
I. de Wilde aan/van B. Tammes (oom van Bruin Tammes) (3 bl., deels kopie)
idem: genealogie van de familie Tammes (handgebonden boekwerkje)
I. de Wilde aan/van E. Laming-Tammes (1911-2006) (en 1 brief aan dochter E. Moolenaar-Laming) (deels kopie, 29 bl.)
idem: overzicht woonadressen familie Tammes (1 bl.)

8 Stukken betr. promovendi van J. Tammes (17 bl.)

9. Correspondentie van I. de Wilde met derden over J. Tammes
aan/van J.J. Hassinger-Huizinga (oud studente), incl. kopie van een brief van J. Tammes aan Han [Hassinger- Huizinga] (7 bl.)
aan/van J.H.P. Jonxis (4 bl.)
aan/van Ph. M. Bosscher (2 bl.)
aan I. Stamhuis (3 bl.)
aan J.G. de Bruijn (1 bl.)
van W. Schönau (1 bl.)
aan C. Horn (1 bl.)
van F.H.L. van Os (1 bl.)
van C. Cadée (1 bl.)
van A.M.A. Hospers-Janssen (woonachtig in vroegere huis J. Tammes, Oranjesingel 18) (1 bl.)
van A. ten Houten (1 bl.)

10. Diverse artikelen over J. Tammes, o.a. van Ida Stamhuis en Inge de Wilde (deels kopie).

 

 

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43