Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Library
University of Groningen Library Collections Special Collections Collections

Syllabus Librorum Academicorum: de eerste Groningse bibliotheekcatalogus

Het voorwerk van de eerste Groningse bibliotheekcatalogus, 1619
Het voorwerk van de eerste Groningse bibliotheekcatalogus, 1619

De bibliotheek van de Hoogeschool van Stad en Lande werd gesticht in 1615. In 1619 heeft de hoogleraar Wiskunde en Geneeskunde Nicolaus Mulerius, die tevens bibliothecaris was, een lijst opgesteld van de boeken die in die eerste jaren zijn aangeschaft, de Syllabus Librorum Academicorum.

Deze catalogus is in twee handgeschreven exemplaren overgeleverd. De ene versie was het werkexemplaar van de bibliothecaris, de andere is in fraai schoonschrift opgesteld, bedoeld om getoond te worden aan bezoekers en eventuele begunstigers. Bijna vier eeuwen later zijn nagenoeg alle 205 titels in ruim 400 banden uit deze syllabus nog steeds in de UB aanwezig. Ze vormen een prachtige en belangrijke bron voor geïnteresseerden in boek-en bibliotheekgeschiedenis, de vroege Groningse universiteit en de wetenschapsbeoefening in de vroege 17de eeuw.

De website
Tot nu toe was het slechts enkelen voorbehouden de catalogi in te zien; ze worden met zorg bewaard, tot voor enkele jaren in de kluis op de UB, tegenwoordig in de Groninger Archieven. De kalligrafische versie van deze eerste bibliotheekcatalogus is nu voor een breed publiek toegankelijk gemaakt op een nieuwe website: syllabus.ub.rug.nl .

Het boek kan virtueel worden doorgebladerd. Het in het Latijn geschreven voorwerk is vertaald, de cataloguspagina’s zijn zo bewerkt dat naast het origineel de transcriptie van de titels wordt gepresenteerd, met de mogelijkheid door te klikken naar de beschrijvingen in de moderne bibliotheekcatalogus, en er is een register op de in de syllabus genoemde auteurs.

De academiebibliotheek
Daarnaast wordt op  deze website een beeld geschetsts van de academiebibliotheek in haar eerste jaren: wie waren de hoofpersonen, hoe werd de bibliotheek gefinancierd en van boeken voorzien, wat is bekend over zaken als de inrichting, organisatie en het gebruik van de bibliotheek.

Laatst gewijzigd:02 november 2018 14:00