Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Stokkaarten: overzicht van de collectie

Hieronder vindt u een overzicht van deze stokkaarten met een korte titel, het signatuur en een onderverdeling naar basisclassificatie. Omdat het vooral kaarten betreft volgt eerst de basisclassificatie-code 74 en pas daarna basisclassificatie –code 11 en 15. Een aantal kaarten zijn in twee rubrieken te vinden nl. in die van geschiedenis en geografie. Als laatste worden de wandplaten genoemd en enkele affiches. De volgorde in deze lijst: eerst de recente naar oudere uitgaven.


codes basisclassificatie (bcl)  

codes basisclassificatie (bcl)  

74.13 geografie van de aarde  

11.50 kerk- en dogmengeschiedenis

74.19 geografie van Europa  

15.00 geschiedenis algemeen

74.20 geografie van Nederland  

15.50 algemene wereldgeschiedenis

74.21 geografie van Azië  

15.51 geschiedenis van de oudheid

74.23 geografie van Afrika  

15.52 romeinse rijk

74.25 geografie van Noord-Amerika  

15.70 geschiedenis van Europa

74.26 geografie van Midden- en Zuid- Amerika  

74.27 geografie van Australie en Oceanie

trefwoorden (trf)

5431 wandplaten / affiches

74.13 geografie van de aarde

Die Staaten der Erde - Haack / 6. Aufl / Justus Perthes / [ca. 1972] / 1:24.000.000
Rol middel 002

Welt : die Vereinten Nationen - Hilgemann, Werner / Perthes / [ca. 1970] / 1:16.000.000
Rol middel 016

Wereld natuurkundig : zeestromen - Luctor / 1963 / 1:15.000.000
Rol lang 012

[Blinde kaart van de wereld] - s.n. / [196X]
Koker 017 (3)

Die Welt 1415-1615 - Hilgemann / Justus Perthes / [ca. 196X] / 1:12.000.000
Rol lang 008

Physische Weltkarte - Haack, Hermann / Justus Perthes / 1950 / 1:20.000.000
Rol lang 013

Nieuwe wereldkaart - Have, J.J. ten / 3e dr / Ykema / [ca. 192X} / 1:16.666.000
Rol lang 018

Wereldkaart - Prop, G. / Thieme / [ca. 192X]
Rol lang 007

De Volkenbond ; Twaalf wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis
Jongh, J.W. de / 2e dr / Joh. Ykema / 192X
Koker 003 (12)

Die kolonial Entwicklung des 19. Jahrhunderts : von 1770 bis 1880 - Hertzberg, Heirich / Justus Perthes / [ca. 189X] / 1:20.000.000
Rol middel 024


74.19 geografie van Europa

Italia - Kampen, Albert van / Haack / [ca. 1984] / 1:750.000
Rol middel 003

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914-ben - Művelődésügyi Miniszterium / 1974 / 1:1.000.000
Rol middel 001

Die Hanse - Hilgemann, Werner / Perthes / [ca. 197X] / 1:1.200.000
Rol middel 013

Europa im 8. Jahrhundert - Haack, Hermann / Haack / [ca. 197X] / 1:3.000.000
Rol middel 005

A magyar népköztársaság : államigazgatási térképe - Radó, Sándor / Második javítot kiadás / Állami földmérési és térképészeti hivatal kartográfiai vállalata / 1966 / 1:500.000
Rol middel 029

[Blinde kaart van Europa] - s.n. / [196X]
Koker 017 (2)

Europa im 17. Jahrhundert - Haack, Hermann / Haack / [1961] / 1:3.000.000 Rol middel 014

Das Frankenreich 486-911 - Werner, Karl Ferdinand / 2. Aufl / Justus Perthes / [ca. 196X] / 1:1.000.000
Rol lang 009

Deutschland im Spätmittelalter 1273-1437 - Haack, Hermann / [Neue Ausg.] / Perthes / [ca. 196X] / 1:1.000.000
Rol middel 012

Europa schoolkaart - Prop, G. / 4e dr / Thieme / [ca. 196X] / 1:3000.000  Rol middel 011

Europa im 15. Jahrhundert - Haack, Hermann / Haack / 1960 / 1:3.000.000  Rol middel 009

Europa im Zeitalter Napoleons I - Haack, Hermann / Haack / [ca. 1957] / 1:3.000.000
Rol middel 015

Nordeuropa - Haack, Hermann / VEB Geographisch-kartographische Anstalt / 1954 / 1:1.500.000
Rol middel 030

Frankreich und die Beneluxstaaten - Haack, Hermann / VEB geographisch-kartographische Anstalt / 1954 / 1:750.000
Rol middel 031

Alpenländer - Haack, Hermann / VEB Geographische-kartographische Anstalt / 1953 / 1:450.000
Rol lang 030

Osteuropa - Haack, Hermann / Justus Perthes / 1951 / 1:2.000.000
Rol lang 002

Benelux en achterland - Kloosterman / G.B. van Goor / [ca. 1950] / 1:750.000
Rol kort 027

Europa im 10.Jahrhundert - Haack / Haack / [ca. 195X] / 1:3000.000
Rol middel 010

Europa im 13./14 Jahrhundert - Haack / Haack / [ca. 195X] / 1:300.000
Rol middel 008

Nieuwe wandkaart van Europa - Zeeman, K. / Vijfde druk / J.B. Wolters / [ca. 1950] / Schaal 1:3.000.000
Rol lang 001

Philips' regonal wall map of the Near East and Middle East : (Land of the five seas) - Goodall, George / George Philip & son / copyright 1949 / Scale 1:4.000.000
Rol kort 010

Germany and its approaches with international boundaries as of September 1. 1939, the day Germany invaded Poland and in red. boundaries as of January 1, 1938, before Germany seized Austria and Czechoslovakia : comp. and drawn in the cartographic section of the National geographic society for The National geographic magazine ... - Darley, James M. / National geographic society / 1945 / Scale 1:500.000
Rol middel 026

Twaalf wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis - Jongh, J.W. de / 2e dr / Joh.
Ykema / 192X
- De Noord- en Zuid-Ned. gewesten omstreeks 1300
Koker 003 (02)
- De Tachtigjarige Oorlog
Koker 003 (04)
- Vier phasen van den Tachtigjarigen Oorlog ; Bevat: Het gebied van den opstand in 1572 ; Het gebied van den opstand in 1576 ; De Republiek in 1588 ; De republiek in 1598
Koker 003 (05)
- De gevestigde Republiek der Vereenigde Nederlanden, 1648
Koker 003 (07)
- Europa tijdens Lodewijk IV, 1648-1713
Koker 003 (09)
- Ons land in den Franschen Tijd ; Bevat: A: De Bataafsche Republiek van 1798 tot 1801 ; B: Het Bataafsche Gemeenebest van 1801 tot 1808 ; C: Het Koninkrijk Holland van 1808 tot 1810 ; D: Holland, een Fransch wingewest van 1810 tot 1813
Koker 003 (10)
- Het Koninkrijk der Nederlanden 1815-1839
Koker 003 (11)

Staatkundige schoolkaart van Europa /door G. Prop - Prop, G. / Thieme / [ca. 192X] / 1:3.000.000
Rol lang 016

Nieuwe schoolkaart van Europa - Have, J.J. ten / Ykema / [ca. 192X] / 1:3.500.000
Rol lang 014

Eerste schoolkaart van Europa - Vrieze, E. / Van Goor / [ca. 192X] / 1:5.500.000
Rol kort 006

Schoolkaart van Nederland - Prop, G. / 3e herz. dr / Thieme / [ca. 192X] / 1:225.000
Rol middel 021

Das Klassische Griechenland - Lauffer, Siegfried / Justus Perthes / [3e kwart 20e eeuw] / 1:500.000
Rol middel 006

Carta d'Italia alla scala di 1 a 1.000.000 - Istituto geografico militare / Istituto geografico militare / 1882 / Scala di 1:1.000.000
Rol kort 056

74.20 geografie van Nederland

Landschappen van Nederland ; Wandkaart 1: Landschappen van Nederland. - Wandkaart 2: Ingrepen in de landschappen van Nederland - Mommers-van Geijn, Marijke / Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk / [ca. 197X]
Koker 019 (1); Koker 019 (2)

Tweede wandkaart van Nederland - Geografisch en cartografisch instituut Wolters-Noordhoff / Wolters-Noordhoff / [ca. 1970] / Schaal 1:200.000
Rol middel 025

Eerste wandkaart van Nederland - Geografisch en cartografisch instituut J.B. Wolters / Wolters / [ca. 1964] / Schaal 1:250.000
Rol kort 013

Wasserstraßennetz der Niederlande - s.n. / 1961
Koker 008

[Blinde kaart van Nederland] - s.n. / [196X]
Koker 017 (1)

Schoolkaart van Nederland - Prop, G. / Thieme / [ca. 196X] / 1:225.000
Rol middel 020

Schoolkaart van Nederland - Prop, G. / 6e dr / Thieme / [ca. 196X] / 1:225.000
Rol middel 019

Gemeente Groningen - Dienst der stadsuitbreiding en volkshuisvesting/1Groningen / H. Edzes jr / [ca. 1960] / Schaal 1 : 5000
Rol kort 008

Eenvoudige wandkaart van Nederland - Eibergen, P. / J.B. Wolters / [ca. 1955] / Schaal 1:275.000
Rol middel 023

Friesland - Kloosterman, J.C. / Van Goor / [ca. 195X] / 1:100.000
Rol kort 019

Groningen - Bakker, W. / Dijkstra / [ca. 1948]
Koker 010

Moderne aardrijkskunde - Bos, H.B. / Ten Brink / [ca. 1933] / Zonder schaal
-Friesland ............ Rol kort 021  

-Drenthe ................ Rol kort 014  

-Overijssel ........... Rol kort 024  

-Gelderland.......... Rol kort 022  

-Utrecht................ Rol kort 023  

-N.Holland .......... Rol kort 015  

-Z.Holland ........... Rol kort 016  

-N.Brabant ...........Rol kort 017  

-Zeeland .............. Rol kort 018  

-Limburg ............. Rol kort 007
-Nederland ...........Rol kort 020

Schoolkaart van Limburg - Prop, G. / Thieme / [ca. 1925]
Koker 011

Provinciekaarten van Nederland
Have, J.J. ten / Joh. Ykema / [191X-....] / Diverse schalen
[2]: Friesland / 1:100.000 ............ Koker 004 (02)  

[3]: Drenthe / 1:100.000 ...............Koker 004 (03)  

[4]: Overijssel] / 1:100.000 .......... Koker 004 (04)  

[5]: Gelderland] / 1:130.000 ........ Koker 004 (05)  

[6]: Utrecht / 1:75.000 ..................Koker 004 (06)
[8]: Zuid-Holland / 1:100.000 ......Koker 004 (08)
[9]: Zeeland / 1:100.000 ...............Koker 004 (09)
[11]: Limburg / 1:130.000 ........... Koker 004 (11)

Rotterdam : Stadtplan. - s.n. / 19XX
Koker 016

Schoolkaart van Zuid-Holland. - Prop, G. / Thieme / 19XX / Zonder schaal
Rol kort 026

Schoolkaart van Noord-Holland. - Prop, G. / Thieme / 19XX / 1:120.000
Rol kort 025

Schoolkaart van Utrecht. - Prop, G. / Thieme / 19XX / 1:100.000
Rol middel 022


74.21 geografie van Azië

Die Staaten Asiens. - Haack / 1. Aufl / Justus Perthes / [ca. 1971] / 1:12.500.000
Rol kort 001

Zapadnaja Sibirʹ : fizičeskaja učebnaja karta. - Guščina, A.G. / Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii Gosudarstvennogo geologičeskogo komiteta SSSR / 1964 / Masčtab 1:2.000.000
Rol kort 012

Iran. - Filipeyan, T. / second rev. ed / Master joint fund operations. Engineering and construction division / 1956 / Scale 1:2.500.000
Rol kort 009

Hinterindien und Insulinde. - Haack, Hermann / VEB Geographische-kartographische Anstalt / 1953 / 1:3.000.000
Rol lang 003

Orient und Vorderindien. - Haack, Hermann / VEB Geographisch-kartographische Anstalt / 1953 / 1:3.000.000
Rol lang 005

Schetskaart van Nederlands Nieuw Guinea. - Topografische Dienst / Topografische Dienst / 1953 / Schaal 1:1.000.000
Rol middel 027

Ned. Nieuw Guinea. - Bakker, W. / Dijkstra / [ca. 195X] / 1:1.550.000
Rol kort 030

Philips' regonal wall map of the Near East and Middle East : (Land of the five seas). - Goodall, George / George Philip & son / copyright 1949 / Scale 1:4.000.000
Rol kort 010

Eerste schoolkaart van Nederlandsch-Indië. - Eibergen, P. / Wolters / [ca. 193X] / 1:3.500.000
Rol middel 007

Wandkaart van Palestina : met een plattegrond van Jeruzalem, kaarten van het Sinaï-schiereiland en de Eufraat-Tigrisvlakte, de stammenindeeling, de reizen van Paulus en profielen ter toelichting van de hoofdkaart : ten gebruike van het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis. - Noordtzij, A. / 3e ed / H. ten Brink / [ca. 1920] / Schaal 1:200.000
Rol lang 006

Wandkaart van Nederlandsch Oost-Indië. - Hooft, M. t / Daamen / 19XX / 1:4.150.000
Rol kort 032


74.23 geografie van Afrika

Die Staaten Afrikas. - Haack, Hermann / 2. Aufl / Justus Perthes / [ca. 197X] / 1:10.000.000
Rol kort 002

Philips' new wall map of East Africa. - George Philip & son / George Philip & son / copyright 1952 / Scale 1:1.900.000
Koker 015

Philips' regonal wall map of the Near East and Middle East : (Land of the five seas). - Goodall, George / George Philip & son / copyright 1949 / Scale 1:4.000.000
Rol kort 010

South Africa and Madagascar. - Bartholomew, John / John Bartholomew & son / [1948] / Scale 1:4.000.000
Rol kort 011


74.25 geografie van Noord Amerika

Die Staaten Nordamerikas. - Haack / 1.
Aufl / Justus Perthes / [ca. 197X] / 1:10.000.000
Rol kort 003

Die Entwicklung de Vereinigten Staaten im 19. und 20 Jh. - Hilgemann, Werner / 1. Aufl / Perthes / [ca. 1968] / 1:2.500.000
Rol middel 018


74.26 geografie van Midden- en Zuid-Amerika

Die Staaten Südamerikas. - Haack / 1. Aufl / Justus Perthes / [ca. 197X] / 1:10.000.000
Rol kort 004

Kaart van Suriname. - Ferrari, F. / Dijkstra / [ca. 1955] / 1:1.500.000
Rol kort 031

Suriname en de Ned. Antillen. - Kloosterman / G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. / [ca. 1955]
Rol kort 028


74.27 geografie van Australië en Oceanië

Australien und Ozeanien. - Haack, Hermann / Justus Perthes / 1955 / 1:6.000.000
Rol lang 004

Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen, 1644. - Tasman, Abel / Nijhoff / 1942 / Schaal niet vastgesteld
Koker 021


11.50 kerk- en dogmengeschiedenis

Naamlijst der zendelingen, ten jare 1903 arbeidende in de Nederlandsche overzeesche bezittingen. - Kruijf, E.F. / J.B. Wolters / 1903
Koker 005

Übersichtskarte über die evangelische Missionsarbeit in Süd-Afrika : als Beigabe zu der Geschichte der evangelischen, insonderheid der Berliner Mission in  Süd-Afrika. - Wangemann / Berlin / 1875
Rol kort 055

Zending-wereldkaart tot een overzigt van geheel het evangelische zendingsgebied. - Grundemann, R. / 2e omgew. en verb. uitg / Kemink / [1867]
Koker 013.1; Koker 013.2


15.00 geschiedenis algemeen

Welt : Bündnisse der Gegenwart und Weltkommunismus. - Hilgemann, Werner / 1. Aufl / Perthes / [ca. 1970] / 1:16.000.000
Rol middel 017


15.50 algemene wereldgeschiedenis

Die territoriale Aufteilung der Welt 1876-1914. - Ziegler, G. / Haack / 1975 / 1:15.000.000
Rol lang 017

De Volkenbond ; Twaalf wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis. - Jongh, J.W. de / 2e dr / Joh. Ykema / 192X
Koker 003 (12)

Le cours des tems ou tableau de l'histoire universelle depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours. - Strass, Frederic / chez F.J. Weygand / [1819]
Rol kort 029


15.51 geschiedenis van de oudheid

Die Kulturreiche des alten Orients. - Lauffer, Siegfried / 2. Aufl / Justus Perthes / [1963] / 1:2.750.000
Rol middel 004

Das Reichs Alexanders des Grossen. - Lauffer, Siegfried / Justus Perthes / [ca. 196X] / 1:2.500.000
Rol lang 010


15.52 Romeinse Rijk

Imperium Romanum. - Kampen, A. van / Haack / [3e kwart 20e eeuw] / 1:3.000.000
Rol lang 015


15.70 geschiedenis van Europa

Europa nach dem 2. Weltkrieg, 1945-1970. - Krabusch, Hans / Justus Perthes / [ca. 197X] / 1:2.000.000
Rol lang 011

Europa im 8. Jahrhundert. - Haack, Hermann / Haack / [ca. 197X] / 1:3.000.000
Rol middel 005

Europa im 17. Jahrhundert. - Haack, Hermann / Haack / [1961] / 1:3.000.000
Rol middel 014

Das Frankenreich 486-911. - Werner, Karl Ferdinand / 2. Aufl / Justus Perthes / [ca. 196X] / 1:1.000.000
Rol lang 009

Deutschland im Spätmittelalter 1273-1437. - Haack, Hermann / [Neue Ausg.] / Perthes / [ca. 196X] / 1:1.000.000
Rol middel 012

Europa im Zeitalter Napoleons I. - Haack, Hermann / Haack / [ca. 1957] / 1:3.000.000
Rol middel 015

Europa im 10. Jahrhundert. - Haack / Haack / [ca. 195X] / 1:3000.000
Rol middel 010

Europa im 13./14 Jahrhundert. - Haack / Haack / [ca. 195X] / 1:300.000
Rol middel 008

Fürstbistum Münster : 792 von König Karl dem Grossen als Missionssprengel dem hl. Liudger übertragen, am 30 März 804 zum Bistum erhoben, nach 1180 von Bischof Hermann II. zum Fürstbistum ausgestaltet, 1803 säkularisiert, 1821 von Papst Pius VII. als Bistum neu umschrieben. - Börsting, Heinrich / Wilgrö-Druck von Willy Größchen / 1943 / Zonder schaal
Rol kort 034

Europa tijdens de volksverhuizing. - Kleijntjens, J. / Malmberg / [ca. 192X]
Rol middel 028

Napoleontische tijd : II van 1807 tot 1815. - Kleijntjens, J. / Malmberg / [ca. 192X]
Koker 012

Twaalf wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis - Jongh, J.W. de / 2e dr / Joh. Ykema / 192X
- De Noord- en Zuid-Ned. gewesten omstreeks 1300
Koker 003 (02)
- De Tachtigjarige Oorlog
Koker 003 (04)
- Vier phasen van den Tachtigjarigen Oorlog ; Bevat: Het gebied van den opstand in 1572 ; Het gebied van den opstand in 1576 ; De Republiek in 1588 ; De republiek in 1598
Koker 003 (05)
- De gevestigde Republiek der Vereenigde Nederlanden, 1648
Koker 003 (07)
- Europa tijdens Lodewijk IV, 1648-1713
Koker 003 (09)
- Ons land in den Franschen Tijd ; Bevat: A: De Bataafsche Republiek van 1798 tot 1801 ; B: Het Bataafsche Gemeenebest van 1801 tot 1808 ; C: Het Koninkrijk Holland van 1808 tot 1810 ; D: Holland, een Fransch wingewest van 1810 tot 1813
Koker 003 (10)
- Het Koninkrijk der Nederlanden 1815-1839
Koker 003 (11)

WANDPLATEN

Letterkaart 1 LH : (eerste leerjaar - 1e gedeelte). - Tazelaar, P. / Wolters / [ca. 1963]
Rol kort 037 (1)

Letterkaart 1 R : (eerste leerjaar - 1e gedeelte). - Tazelaar, P. / J.B. Wolters / [ca. 1963]
Rol kort 039 (1)

Letterkaart 1 R : (eerste leerjaar - 2e gedeelte). - Tazelaar, P. / J.B. Wolters / [ca. 1963]
Rol kort 039 (2)

Letterkaart 1 LH : (eerste leerjaar - 2e gedeelte). - Tazelaar, P. / Wolters / [ca. 1963]
Rol kort 037 (2)

Landbouwgewassen. - Thieme / [ca. 1960]
Koker 007

[Vertelplaat circus]. - Klingers, Jo / s.n. / [ca. 196X]
Rol kort 049

Vertelplaat behorende bij Leesfeest. - Bleijenburg, Hans / Dijkstra / [ca. 196X]
Rol kort 045

Letterkaart behorende bij T.T.T.-schrijfmethode voor de lagere school. - Nynk, K. van / Jacob Dijkstra / [ca. 1951]
Koker 002

Vertelplaat. - Hulst, Willem G. van de / s.n. / [ca. 195X]
Rol kort 042

Groningen. - Bakker, W. / Dijkstra / [ca. 1948]
Koker 010

Woodwind : oboe, cor anglais, flute, piccolo, bassoon, double bassoon, bass clarinet, clarinet / s.n. / [1947]
Rol kort 041 (2)

Brass : trumpet, trombone, French horn, tuba / s.n. / [1947]
Rol kort 041 (1)

[Vertelplaat In de stad]. - Alindo, Adri / W. Versluys / [ca. 194X]
Rol kort 043

Verbonden blokschrift. - Schalij, M.A. / Noordhoff / [ca. 194X]
Rol kort 036

Hoe een wet tot stand komt. - Schmit, F.J. / D. Mijs / [ca. 1935]
Rol kort 035

Klassikale letterplaat. - Noyons / J.B. Wolters / [ca. 193X]
Rol kort 044

Dybdahls zoologiske plancher ; 1e afd.: De mensch (1 t/m 13) ; 2e afd.: Zoogdieren (14 t/m 30) ; 3e afd.: Vogels (31 t/m 40) ; 4e afd.: Reptilien en amphibien (41 t/m 46) ; 5e afd.: Visschen (47 t/m 51) ; 6e afd.: (52 t/m 64)
Dybdahl, P. / Aschehoug / 1920-1950
Pl. 8: Het bloedvatenstelsel ............ .......Rol kort 033 (08)
Pl. 12: De zintuigen ............................... Rol kort 033 (12)
Pl. 13: De bloedsomloop en het gebit .... Rol kort 033 (13)
Pl. 22: Landroofdieren. A ...................... Rol kort 033 (22)
Pl. 35: Krabvogels .................................. Rol kort 033 (35)
Pl. 44: Slangen ........................................ Rol kort 033 (44)
Pl. 57: Insecten. D ...................................Rol kort 033 (57)
Pl. 62: Weekdieren. B .............................Rol kort 033 (62)

[Van Goor's anatomische wandplaten. - Barge, J.A.J. / Van Goor / 191X
Pl. 1: Het geraamte ..................................Koker 001 (1)
Pl. 2: Het spierstelsel ...............................Koker 001 (2)
Pl. 3: Het bloedvatenstelsel .....................Koker 001 (3)
Pl. 4: Het zenuwstelsel ............................Koker 001 (4)
Pl. 5: a: hersenen en ruggemerg; b: bloedsomloop; c: oog; d: huid  ..... Koker 001 (5)
Pl. 6: a: neus-, mond en keelholte; b: mondholte; c: ademhalings- en spijsverteringsorganen; d: borstkas; e: long .......................................Koker 001 (6)

Rekenkaart. - Timmermans, J.H. / Van Goor / [19XX]
1: Optellen en aftrekken tot 20 = Koker 018 (1)
2: Vermenigvuldigen en delen tot 100 ..... Koker 018 (2)
3: Vermenigvuldigen en delen tot 200 ..... Koker 018 (3)

[Honingbij] : [vertelplaat]. - Jung / Lehrmittelverlag Hagemann / [ca. 19XX]
Koker 009

Vlak en inhoud. - Munk jr, C. / Jacob Dijkstra / [19XX]
Rol kort 054

Plant morphology. - Vallardi / [ca. 19XX]
Leaf (1-17) ..................... Rol kort 053 (1)
Flower (1-18) ................. Rol kort 053 (2)
Inflorescences (1-10) ......Rol kort 053 (3)
Fruit (1-15) .....................Rol kort 053 (4)

Plant anatomy : the cell. - Vallardi / [ca. 19XX]
Rol kort 052

[Drie vertelplaten]. - s.n. / [ca. 19XX]
Linksboven: Hek ............. Rol kort 051 (1)
Linksboven: Huis ............ Rol kort 051 (2)
Linksboven: Kam ............ Rol kort 051 (3)

Hoofdrekenen. - Lutgendorff, L. / Jongbloed / [ca. 19XX]
Rol kort 050

Het metriek stelsel. - Floors, W.A. / Editie B / Huisman / [ca. 19XX]
Rol kort 048

De internationale verkeersborden : verbodsborden, gebodsborden, gevaarsborden, aanwijzingsborden, borden bij voorrangswegen. - Seebregts, M. / Ten Brink / [ca. 19XX]
Rol kort 047

Viola odorata = Veilchen : [vertelplaat]. - Jung / Lehrmittelverlag Hagemann / [ca. 19XX]
Rol kort 046

Letterkaart 2 "Een goede hand in Nederland". - Jacob Dijkstra / [19XX]
Rol kort 040

Maat en gewicht. - Wildeboer, J. / Jacob Dijkstra / [19XX]
Rol kort 038

Sprekende letterbeelden : grondslag voor het eerste leesonderwijs. - Wulfen, Joh. van / Joh. Geradts & Co / [1885]
Koker 020


AFFICHES

Van grondstof tot margarine. - Unilever / Unilever N.V. / [196X]
Koker 014

Het eerste geschil beslecht : naar een schilderij van F. Rackwitz. - Wansink, J.M. / Damen / [ca. 1931]
Koker 006
Laatst gewijzigd:02 november 2018 14:22