Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollections

Collectiebeschrijving archief Philip Bartlett Smith

Collectiebeschrijving archief  Philip Bartlett Smith (1923-2005), hoogleraar algemene natuurkunde en professor experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Titel : Archief Philip Bartlett Smith

Datering : 1947-1991

Omvang : 82 cm

Taal (materiaal) : Nederlands / Engels

Samenvatting :

Wetenschappelijk archief bevattende o.a. waarnemingsboeken en collegedictaten van Philip Bartlett Smith, die van 1963 tot 1988 verbonden was aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar algemene natuurkunde en professor experimentele natuurkunde.

Collectienummer : UBG025

Instelling : Universiteitsbibliotheek Groningen

Bewaarplaats : Universiteitsbibliotheek Groningen

Biografie

Philip Bartlett Smith groeide op in New York City. Hij studeerde natuurkunde aan het California Institute of Technology en aan de universiteit van Illinois. In Illinois rondde hij in 1950 zijn PhD af. Onderwerp van onderzoek was het meten van nucleaire reacties na neutrino uitstoot in radioactief verval van 7Be. Van 1950 tot 1957 was Smith werkzaam aan de universiteit van São Paulo. Daarna verhuisde hij naar Nederland, waar hij universitair docent werd in Utrecht. In 1963 werd hij benoemd tot professor in de experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot zijn pensioen in 1988 deed hij onderzoek op het gebied van kernfysica.

Philip Smith was bovendien van 1963-2003 actief als bestuurslid en secretaris van Pugwash Nederland.

Een selectie uit publicaties van Smith:

· The world at the crossroads : towards a sustainable, equitable and liveable world : a report to the Pugwash Council , Londen 1994.

· Determinisme en de onzekerheidsrelatie (afscheidsrede), Groningen 1989.

· Arbeid zonder doel (inaugurele rede), Groningen 1963.

Inhoud en samenstelling

De collectie bevat o.a. waarnemingsboeken en collegedictaten.

Toegang tot de collectie

Er is een inventaris van de collectie van nagelaten papieren.

Openbaarheidsbeperkingen

De collectie is toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Groningen vereist.

Beperkingen aan het gebruik

Het materiaal uit deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven. Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen van toepassing. Reproductie, voor zover toegestaan, conform de Tarieven en diensten Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen.

Het auteursrecht berust bij de erfgenamen van Ph. B. Smith. Het publicatierecht berust bij de Universiteitsbibliotheek Groningen als eigenaar van de collectie.

Citeerinstructie

Bij verantwoording van het gebruik dient de collectie als geheel, of het afzonderlijke item tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanduiding.

collectie : Universiteitsbibliotheek Groningen, Collectie Philip Bartlett Smith.

afzonderlijke items : UB Groningen, Smith [nummer]

Aanvraaginstructie

Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd bij de balie Bijzondere Collecties.

Andere toegangen

In de collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen bevinden zich de meeste publicaties van Smith. Deze publicaties kunnen worden opgevraagd via de catalogus.

Literatuur

· http://www.stormsmith.nl/report20050803/aboutauthors.pdf

· http://www.physicstoday.org/obits/notice_028.shtml

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43
Follow us onfacebook twitter instagram