Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Literatuur

Over de geschiedenis van de universiteit en de bibliotheek

Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen / A.G. Roos. - Groningen, 1914. Aanvraagnummer: uokw 100S 008

'De nieuwe UB Groningen'. In: Open 19 (1987), pp. 261-380. Aanvraagnummer: utsz TB 1036

'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken'. Groningse geleerden 1614-1989 / redactie G.A. van Gemert, J. Schuller tot Peursum-Meijer, A.J. Vanderjagt. - Hilversum, 1989. Aanvraagnummer: ualg 406M 001; 22B 5719

Universitair leven in Groningen 1614-1989: professoren en studenten, boek en uitgeverij / J. Kingma et al. - Groningen, 1989. Aanvraagnummer: uokw 110S 527

Groninger academisch drukwerk: 'De letters sullen goet ende bequaem sijn ...' / J. Kingma en F.R.H. Smit. - Bedum, 1989. Aanvraagnummer: uokw 510S 547

Universiteitsbibliotheek Groningen 1615-1990 / redactie W.R.H. Koops, J. Kingma en G.C. Huisman. - Groningen, 1990. Aanvraagnummer: uokw 110S 530

Aan de ketting. Boek en bibliotheek in Groningen tot 1669 / redactie J.J.M. Hermans en G.C. Huisman. - Groningen, 1996. Aanvraagnummer: uokw 095S 019

Over de collecties

Het Middeleeuwse boek in Groningen: verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk: tentoonstelling in het Universiteitsmuseum 1-31 oktober 1980 / J.M.M. Hermans. - Groningen, 1981. Aanvraagnummer: uokw 110S 030

Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters / J.M.M. Hermans. - Groningen, 1988. Aanvraagnummer: uokw 105S 017

De wereld aan boeken : een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw. - Groningen, 1987. Aanvraagnummer: uokw 110S 510

Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990 / Groningen, 1990. Aanvraagnummer: uokw 110S 533

In deBeschrijvingen van bijzondere collecties zijn bij de collecties verdere literatuurverwijzingen vermeld.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 16:07