Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Library
University of Groningen Library Collections Special Collections Collections

Literatuur

Over de geschiedenis van de universiteit en de bibliotheek

Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen / A.G. Roos. - Groningen, 1914. Aanvraagnummer: uokw 100S 008

'De nieuwe UB Groningen'. In: Open 19 (1987), pp. 261-380. Aanvraagnummer: utsz TB 1036

'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken'. Groningse geleerden 1614-1989 / redactie G.A. van Gemert, J. Schuller tot Peursum-Meijer, A.J. Vanderjagt. - Hilversum, 1989. Aanvraagnummer: ualg 406M 001; 22B 5719

Universitair leven in Groningen 1614-1989: professoren en studenten, boek en uitgeverij / J. Kingma et al. - Groningen, 1989. Aanvraagnummer: uokw 110S 527

Groninger academisch drukwerk: 'De letters sullen goet ende bequaem sijn ...' / J. Kingma en F.R.H. Smit. - Bedum, 1989. Aanvraagnummer: uokw 510S 547

Universiteitsbibliotheek Groningen 1615-1990 / redactie W.R.H. Koops, J. Kingma en G.C. Huisman. - Groningen, 1990. Aanvraagnummer: uokw 110S 530

Aan de ketting. Boek en bibliotheek in Groningen tot 1669 / redactie J.J.M. Hermans en G.C. Huisman. - Groningen, 1996. Aanvraagnummer: uokw 095S 019

Over de collecties

Het Middeleeuwse boek in Groningen: verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk: tentoonstelling in het Universiteitsmuseum 1-31 oktober 1980 / J.M.M. Hermans. - Groningen, 1981. Aanvraagnummer: uokw 110S 030

Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters / J.M.M. Hermans. - Groningen, 1988. Aanvraagnummer: uokw 105S 017

De wereld aan boeken : een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw. - Groningen, 1987. Aanvraagnummer: uokw 110S 510

Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990 / Groningen, 1990. Aanvraagnummer: uokw 110S 533

In de Beschrijvingen van bijzondere collecties zijn bij de collecties verdere literatuurverwijzingen vermeld.

Laatst gewijzigd:26 oktober 2021 16:02