Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollections

Collectiebeschrijving Sien Jensema

Beknopt overzicht collectiebeschrijving


Titel : Archief Sien Jensema

Herkomst : Jensema, Sien (1896-1994)

Datering : 1937-1991

Omvang : 35 cm

Taal (materiaal) : Nederlands, Gronings

Samenvatting :
Persoonlijk archief, bevattende o.a. correspondentie, aantekeningen, krantenartikelen en typoscripten, en boeken uit het bezit van de schrijfster Sien Jensema.

Collectienummer : UBG009

Instelling : Universiteitsbibliotheek Groningen

Bewaarplaats : Universiteitsbibliotheek Groningen


Biografie
Sien Jensema werd in 1896 in Stedum geboren. Ze publiceerde een aantal romans in het Hogelandster dialect, onder meer Berend Kopstubber (1939) en Hidde Betuun (1952). Haar boerderij 'Niehof' in Stedum was het middelpunt van de ‘Stemer Kringe’, een regionalistisch georiënteerde gespreksgroep, voortgekomen uit bijeenkomsten in de Volkshogeschool te Uithuizen.
Met de dichter Jan Boer was Jensema de drijvende kracht achter Maandblad Groningen, een letterkundig tijdschrift dat als doel had het beste wat er in de Groninger streektaal verscheen bijeen te brengen. Sien Jensema droeg in belangrijke mate bij aan de bevordering van de Groninger taal en cultuur. In 1952 ontving zij de culturele prijs van de Provincie Groningen. In 1994 overleed zij in Garderen (Gelderland), waar ze een tweede woning had.


Een selectie uit Jensema's pubicaties:

· Berend Kopstubber )Assen 1939).

· Hidde Betuun (Assen 1952).

· Oelenspaigel ien Stad en Ommelanden (Winschoten 1966).

· Aalbert (Winschoten 1971).

· Ruth. Vrije bewerking van het boek "Ruth" in Hogelandster dialect (Buitenpost 1984).


Verwerving
De collectie werd in 1995 door de erfgenamen aan de Universiteitsbibliotheek Groningen overgedragen.

Toekomstige aanvullingen
Er worden geen aanvullingen verwacht.

Inhoud en samenstelling
De collectie bevat brieven, aantekeningen, toespraken, manuscripten, typoscripten, krantenknipsels, foto’s, uitnodigingen etc., en ruim 350 boeken.

Toegang tot de collectie
Er is een inventaris van de collectie van nagelaten papieren. De boeken zijn opgenomen in de catalogus.

Openbaarheidsbeperkingen
De collectie is toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Groningen vereist.

Beperkingen aan het gebruik
Het materiaal uit deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven, met uitzondering van de meeste boeken, die geleend kunnen worden. Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen van toepassing. Reproductie, voor zover toegestaan, conform de Tarieven en diensten Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen.

Het auteursrecht berust bij de erfgenamen van Sien Jensema. Het publicatierecht berust bij de Universiteitsbibliotheek Groningen als eigenaar van de collectie.

Citeerinstructie

Bij verantwoording van het gebruik dient de collectie als geheel, of het afzonderlijke item tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanduiding.

     - collectie : Universiteitsbibliotheek Groningen, Collectie Sien Jensema

  • afzonderlijke items : UB Groningen, Jensema [nummer]

Aanvraaginstructie
Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd bij de balie Bijzondere Collecties.

Andere toegangen
In de collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen bevinden zich de meeste publicaties van Jensema. Deze publicaties kunnen worden opgevraagd via de catalogus.

Literatuur

Siemon Reker, 'Sien Jensema †' in: Toal en Taiken: tiedschrift veur Grunneger kultuur 12 (1994) 272-275.

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43
Follow us onfacebook twitter instagram