Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Inventaris Archief Sien Jensema

 1.

1.1 Liturgie 99e verjaardag van de Hollandse nederzettingen in West-Michigan, 10 feb. 1946. Daarin gevouwen een aantal gedichten in een omslag: In Ballingschap / Mimi Bouvy / Voor Sien Jensema (10 bl.)

1.2 Brief van Miep. Gedat: Holland, Michigan 12 mei 1946 (3 bl.)

1.3 Engelse vertaling van het gedicht 'De Ware Staat' van Albert Verwey (1 bl.)

1.4 Fo lder 'tulip time in Holland, Michigan may 1946'

1.5 Foto van twee vrouwen (Sien Jensema en Mimi Bouvy?)

1.6 Bedankkaart n.a.v. uitvaart Magdeltje Anna Bouvy-Beekhuis

1.7 Tentoonstellingscatalogus van en teksten behorend bij de tentoonstelling Amsterdam die kleine stad in het Amsterdams Historisch Museum

1.8 Uitnodiging P.C.Hooft-herdenking

1.9 Nieuw Letterkundig Magazijn V 1987. Mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

1.10 Amsterdam en Vondel door Albert Verwey. Geschreven op verzoek van de Amsterdamse Commissie ter herdenking van Vondels geboorte 1587 17 november 1937. Met uitnodiging voor feest herdenking Vondel in KB

 

2. Coenders

2.1  De Waarnemer 4 1968. Maandblad bedrijfsvereniging Wolters-Noorhoff

2.2 Topografische kaarten van de provincie Groningen en Gelderland

 

3. Huis ten Dijke

3.1 Brief van Provinciaal Bestuur van Groningen gedat. Groningen 4 januari 1952. Betr: culturele prijs (2 bl.)

3.2 Het geslacht Clant / J.A.R Kymmell (40 p.)

3.3 3 brieven van J.F. Lewe van Nijenstein, gedat: Amsterdam 5-12-1949 (1 bl.), 27-12-1949 (1 db) en 15-02-1950 (1 bl.)

3.4 Brief van M.C. van Zeggelen, gedat: 15-08-1949 (1 bl.)

3.5 2 brieven van M. Hartgerink-Koomans, gedat: Groningen 2 -08-1951 (1 bl.) en 25-06-1951 (1 bl.)

3.6 2 brieven van Museum van Oudheden, gedat: 1-12-1950 (1 bl.) en 14-02-1951 (1 bl.)

3.7 Brief van N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello, gedat: Loenen a/d Vecht 26-01-1951 (1 bl.)

3.8 Brief van Archief gemeente Alkmaar, gedat. 9-01-1953 (1 bl.)

3.9 Brief van K.J. Ritzema van Ikema gedat. villa Meyma , Baflo 17 -10-1950 (1 bl.)

3.10 Brief van Gemeente Groningen, gedat. 3-09-1952 (1 bl.)

3.11 Brief van Commissie voor naamkunde, KNAW, gedat. Amsterdam 4-12 1950 (1 bl.)

3.12 Brief okt. 1761 (overgeschreven, 1 bl.)

3.13 Stamboom (2 bl.) en informatie over het Huisarchief Allersma (1 bl.)

3.14 Schets van 'Dijksterhuis' en omgeving (1 bl.) en Plategrond (1 bl.)

3.15 4 foto's Dijksterhuis, een prent van het Dijksterhuis en een brochure van De Menkemaborg

3.16 Kopie van het testament van Ode Ponte ten Dijke (4 bl.) (Met brief Rijksarchief Provincie Groningen 1 bl.)

3.17 2 schriftjes met genealogische aantekeningen

3.18 Schriftje waarin overschrift testament Ode ten Dijke

3.19 Inventaris van de Huisarchieven Menkema en Dijksterhuis (p. 317 t/m 423)

3.20 Stamboom Manninga (4 db.)

3.21 Stamboom Van Malsen (2 db., 1 bl.)

3.22 5 brieven van K.J. Ritzema van Ikema, gedat.: 11-11-1948, 06-01-1949, 08-01-1950, 10-04-1950, juni 1953, (5 bl.) en brief van Siemens gedat. 13-11-1948 (1 bl.)

3.23 2 brieven van J.A. Krol, gedat. Leens, 01-08-1951 en 10-01-1952 (4 bl.)

 

Brieven /Culturele prijs en 60e verjaardag

3.24 35 brieven/kaarten m.b.t. culturele prijs 1952

3.25 13 brieven/kaarten m.b.t. Jensema's 60e verjaardag 1956

3.26 12 brieven van media, uitgevers en ambtelijke organisaties

3.27 Overig: 4 brieven en een aantal enveloppen

 

Dictaten Potgieter en Vondel / J.M.C. Bouvy

3.28 Ned. Lit. 19e eeuw Potgieter (18 bl.)

3.29 Cursus 33/34 / Geschiedenis van de letterkunde / Vondel (82 bl.)

 

Correspondentie etc.

3.30 17 brieven van Stichting Grunneger Toal, gedat: 29-10-1986 (1 bl.), 07-11-1886 (1 bl.), 12-02-1987 (1 bl.), 23-02-1987 (1 bl.), 24-02-1987 (1bl.), 01-06-1987 (2 bl.), 02-12-1986 (3 bl.), 08-05-1987 (6 bl.), 09-10-1987 (1 bl.),16-12-1987 (1 bl.), 06-01-1988 (1 bl.), 05-02-1988 (1 bl.), 12-02-1988 (1 bl.), 25-02-1988 (1 bl.), 22-03-1988 (1 bl.), 15-08-1988 (5 bl.), 15-08-1988 (1 bl.)

3.31 4 brieven van uitgever Lykele Jansma, gedat. 08-11-1982 (1 bl.), 30-03-1983 (1 bl.), 20-07-1983 (1 bl.), 16-07-1984 (1 bl.)

3.32 9 brieven van Sien Jensema gedat.: 13-9-1982 (1 bl.), 03-10-1982 (1 bl.), 21-10-1983 (1 bl.), 24-10-1982 (1 bl.), 14-10-1982 (1 bl.), 08-06-1987 (1 bl.), 08-06-1987 (2 bl.),02-07-1987 (1 bl. met het antwoord van J.J. Groenbroek 1 bl.), 13-07-1987 (1 bl.)

3.33 3 brieven van het Nedersaksisch Instituut, gedat: 02-04-1984 (1 bl.), 06-04-1984 (1 bl.), 17-04-1984 (1 bl.)

3.34 Brief van gemeentebestuur Stedum, gedat. 20-10-1976 (1 bl.)

3.35 Ruth. Een vertaling om voor te lezen , Nederlands Bijbelgenootschap / Katholieke Bijbelstichting 1974 (25 p.), krantenartikel m.b.t. Ruth (1 bl.)

3.36 Twijspaalk. Moandkraant veur grunn. Sien Jensema-nummer 1966 (12 p.)

3.37 Programma Dag van 't grunneger Bouk 28 september 1985 Middelstum (1 bl.)

 

4.

4.1 15 krantenartikelen m.b.t. Sien Jensema en/of haar publikaties

4.2 5 recensies/artikelen van of over Sien Jensema in diverse tijdschriften

4.3 Kopie van manuscript Stil Leven (22 bl.)

4.4 Toneelscripts: De oprichting van het reciteer-collegie (4 p.), repetitie van het dramatische stuk "Tante Trui" (4 bl.), Het gouden bruidspaar (4 bl.), De dames in 't geding (4 bl.), Laatste vergadering voor het eeuwfeest (2 bl.)

 

5.

5.1 Afschrift tekst toespraak gedeputeerde G. Beukema ter gelegenheid van de prijsuitreiking van het Groninger boek, brief gedat. 30-09-1985 (7 bl.)

5.2 P.J. Huizinga, E.J. Smits, Berend Kunst reizend portretschilder (1794 - 1881) (Groningen 1973) Prospectus (4 db.)

5.3 3 krantenknipsels m.b.t. onderscheiding Jensema met een gouden legpenning van de Rotaryclub Uithuizen, als bijlage bij een briefkaart gedat. Usquert 1-02-1973

5.4 Gids voor de Vondel Tentoonstelling , Museum Fodor (52, [8] p.)

5.5 Toeristisch fotoboekje "Haus Mecklenburg" Bad Godesberg am Rhein (31 p.)

5.6 Album van Velp en Rosendael bevattende 12 foto's

 

Correspondentie Edema

5.7 19 brieven/postkaarten van M. Mees-Verwey, gedat. 13-09-1940, 20-09-1940, 23-09-1940, 07-10-1940, 22-10-1940, 13-11-1940, 21-01-1941, 27-02-1941, 39-03-1941, 09-04-1941, 19-04-1941, 14-05-1941, 02-06-1941, 26-06-1941, 09-07-1941, 12-08-1941, 21-10-1941, 04-09-1943, ongedateerd (19bl.)

5.8 2 afrekeningsnota's van de uitgever, 1941 en 1943 (2 bl.)

5.9 2 brieven M. Nijland-Verwey, gedat. 22-09-1948, 23-10-1948 (2 bl.)

5.10 1 brief van K. Verwey van Vloten, gedat. Noordwijk aan Zee 26-02 (1 bl.)

5.11 'Ons oordeel over Jensema's werk / Dijkstra en Rietema' (2 kleine notities)

5.12 9 knipsels m.b.t. Jensema (van bureau uitknipsel-reportage)

 

6.

6.1 Brief J.J. Boer gedat. Veendam 09-02-1991 (1 krt.), als antwoord op brief S. Jensema 04-11-1990 (1 bl.) en bijlagen (2 bl.) en 1 krantenartikel

6.2 Kopie van Berend Kopstubber, derde druk, gericht aan S. Reker (93 p.)

6.3 3 uitgaven van de Stichting Oude Groninger Kerken

6.4 2 uitgaven van het Haags gemeentemuseum

6.5 Publicaties/catalogi over Hofwijck : Huygens' huis te Voorburg, Etruskische kunst, Jozsef Balogh (expositie in 'Niehof' met voorwoord van S. Jensema) , Johan Thorn Prikker, Hendrik Chabot

6.6 Zelfgemaakt kadoboekje van Luida, gedat. Vries juli 1989, met foto's van het Hoogeland bij teksten van Ede Staal. En briefkaart van Luida gedat. 23-07-1989

6.7 Kerstmenukaarten van restaurant 't Solletje, incl. foto's van o.a. S. Jensema

6.8 Gravure uit boek:'Gezichte van Groningen uit de Paddepoel te zien' (1743)

6.9 Gravure 'Gesigt van het Pest-huys en het Elisabeth Gasthuys voor de Mannen en Vrouwen'

6.10 Krantenknipsel m.b.t. De Aduarder Kring

 

7.

7.1 Sien Jensema, Ruth, (Buitenpost z.j.) (46 p.)

7.2 Transcript van vier radio-uitzendingen bij de NCRV waarin het boek Ruth wordt behandeld (8, 15, 22 en 29 juni 1983 (elke lezing 3 bl.)

7.3 Twijspaalk. Moandkrant veur grunnen , Sien jensema-nummer, 1966 (2 ex. elk 11 p.)

7.4 'Sien Jensema (88) laat Ruth in het Gronings herleven', Nieuwsblad van het Noorden, 22-12-1984.

 

8.

8.1 2 brieven van de gemeente Stedum (resp. raad en bestuur), gedat.: [25-05-1967] (1 bl.) en 07-10-1976 (1 bl.)

8.2 2 brieven van Siemon Reker, gedat. 01-08-1990 (1 bl.) en 06-02-1991 (1 bl.)

8.3 4 brieven van Lina en Kees Reinders, gedat. Middelstum 24-12-1779 (1 bl.), 28-12-1985 (1 bl.), 27-12-1990 (1 bl.), 05-01-1990 (1 bl.)

8.4 Brief K. van Huis, gedat. Stedum 02-01-1991 (2 bl.)

8.5 Brief R. de Haan gedat. Groningen 13-10-1949 (1 bl.)

8.6 2 rouwbrieven (Roelof Martinus Teeuwen en Kors teunis Elema), 1 geboortekaartje (Vennechien de Haan), 1 dankkaart n.a.v. medeleven overlijden Tine Clevering, uitnodiging diner 50j. huwelijk G. van de Kolk en G. van Maanen, 2 visitekaartjes.

8.7 Brieven van familie: Arnold (1 bl. gedat. Stedum 07-02-1945, 1 krt), Arjen (1 bl. gedat. Aruba 02-09-1989), Janneke (1 bl. en 5 foto's gedat. Rottum 19-09-1990), verjaardagsgedicht van de kinderen Jensema aan vader (1861-1905), verjaarsgedicht van ouders aan Aziena.

8.8 2 brieven van lezers (J. Uitvlugt 1 bl. en R.W. Hiemstra 2 krt.)

8.9 Uitnodiging culturele week Stedum op de boerderij "Niehof" en 9 foto's Stedum

8.10 21 ansichtkaarten, o.a. van Garderen en Stedum

8.11 Diploma Gymnasium te Winschoten, J.D. Jensema en Zeugnis der Handwirtschaftlichen Winterschulezu Schweidnitz, J. Jensema

8.12 Verrekeningsstaat bouw 'De Valge' te Garderen (4 bl.)

8.13 Genealogische aantekeningen en stamboom Jacob Jannes en Grietje Lubberts, en Jan Siewert enLubke Claas(sen) (11 bl., 1 foto + notitie), brief Nederlands beheersinstituut (1 bl.)

8.14 Envelop met kaart Norderney, programmaboekje uitvoering Matthäus-Passion, Clinge Doorenbos Kleine Rijm-verzameling uit den huiselijken kring (Amsterdam z.j.), programmaboekje theatervoorstelling Wie ist im Mai

8.15 Door Derk Jensema overgeschreven [koopakte van grond in 1731?] (4 bl.), kwitantie van geldelijke transactie tussen J.D. Jensema en [Joh] Jensema 1893 (1 bl.), door A.A. Jensema afgegeven ontvangstbewijs f45,- voor in orde brengen familiegraven

8.16 31 familiefoto's envisitekaartjes (2 soorten, div. exemplaren)

8.17 Gedicht Jensema getiteld 'Spaoren' gepubliceerd in Aigenhaimers (1 bl.)

8.18 Varia: 2 prenten, een borduurpatroon, aankondiging expositie in atelier de Valge, ledenlijst leesgezelschap te Stedum leesjaar 1866/67, envelop met logo "Niehof"

 

9.

9.1 Manuscript Hidde Betuum (schrift, 260 p.)

9.2 Typoscript Ruth (gecorrigeerd ex. 25 p. + titelblad en 2e blad met colofon)

9.3 Typoscript Ruth (ongecorrigeerd ex. 18 okt. 1983 25 p. + titelblad en 2e blad met opdracht)

9.4 Typoscript Oelenspaigel ien stad en ommelanden (in multomap, 123 p. + titelblad en inhoudsopgave)

9.5 Uitnodiging jaarvergadering Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (60 p.)

9.6 Weerwoord nr. 1 1965: Jan Altink 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43