Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Inventaris archief dr. Louis Adrien Bähler

UKLU BÄHLER 1 BRIEVEN

De brieven zijn ingevoerd  in de CEN, lijsten zijn op verzoek in te zien op de studiezaal Bijzondere Collecties

UKLU BÄHLER 2 VARIA

BÄHLER 1

Brieven van en aan L.A. Bähler (en 1 van W. Carpentier aan mw. G. Bähler-Carpentier).

Op alfabetische volgorde afzender

BÄHLER 2

Handschriftelijk (anders dan brieven), lessen en gedrukt materiaal van L.A. Bähler

Horoscopen van L.A. Bähler en van mw. G. Bähler-Boerma

Verenigingen:

  • Gemeenschap van Johannes den Evangelist in Nederland
  • Brüder Verlag
  • H. Ottinger Homöopatisch Heilinstitut Bühler
  • Psycho Success Club
  • Die Theosophische Gesellschaft

Overig:

  • Kalenders
  • Tijdschriften
  • Prenten
  • Varia

     

Inventaris Varia L.A. Bähler

Handschriftelijk (anders dan brieven) en gedrukt materiaal van L.A. Bähler

B 2.1 Stellingen uit het proefschrift van Bähler voor zijn promotie op 5 juli 1893 (Ne. or. hs. cahier)

B 2.2 ‘Bloemlezing uit de Israelietische Letterkunde uit een aesthetisch oogpunt, met    toelichtingen door Louis A. Bähler (Groningen 1893). Proefblad, niet compleet (Ne. or. dr. 4 db.)

B 2.3 Preek "No. 171: Balthasar Bekker", door Bähler gehouden op Schiermonnikoog 11 juni 1899 (Ne. or. hs. cahier)

B 2.4 L.A. Bähler, ‘Onze Vader’, Theosophia. 20 maart 1908 (Ne. or. overdr.1 bl.)

B 2.5 Catechisatielessen van Bähler. In een schrift "Ter Herinnering. 18 oct. 1911 – 5 juni 1912" opgetekend. Schrijver onbekend (Ne. or. hs. cahier)

B 2.6 Aantekeningen van de besprekingen van Bähler over mythologie op Lemferdinge, nov. 1913-12 juli [1914] (losse notitie bij 13 januari 1913) Schrijver onbekend (Ne. or. hs. cahier met opschrift: "Mythologie")

B 2.7 Manifest (1915) Betreffende dienstweigering. Bähler ontwierp het concept en was een van de ondertekenaars (Ne. or. dr. 1 db.)

B 2.8 Het Johannesevangelie opnieuw vertaald en toegelicht door L.A. Bähler (Ne. or. hs. cahier)

Horoscopen van L.A. Bähler, van mw. G. Bähler-Boerma en een vrouw geboren te Joure op 5 november 1886

B 2.9 Geboortehoroscoop van L.A. Bähler door A.E. Thierens, gedateerd 14 juli 1910 (Ne. or. hs. 9 bl.)
Met daarbij een brief van L.A. Bähler aan A.E. Thierens, gedateerd Aduard 18 juli 1910 (Ne. or. hs. 1 db.)
En een brief van A.E. Thierens aan L.A. Bähler, gedateerd Den Haag 21 juli [1910] (jaartal aangenomen omdat de brief een antwoord is op die van L.A. Bähler 18 juli 1910). (Ne. or. hs. 1 bl.)

B 2.10 Horoscoop van L.A. Bähler gemaakt door Roxroy, gedateerd [28-07-1910], datum vastgesteld op grond van poststempel (Du. or. typ. 7 bl.)

B 2.11 Horoscoop van L.A. Bähler gemaakt door A. E. Thierens, gedateerd 25 januari 1911 (Ne. or. 4 bl.-hs. 1 bl.-dr.)

B 2.12 Horoscoop van mevrouw G. Bähler-Boerma door Alan Leo (editor ‘Modern Astrology’) in [1911] (jaartal opgemaakt uit tekst). (En. or. 1 db.-hs. 19 bl.-typ.)

B 2.13 Horoscoop van mevrouw G. Bähler-Boerma gemaakt door A.E. Thierens, gedateerd 3 mei 1912 (Ne. or. 8 bl.-hs, 1 bl.-dr. + env.)
Met begeleidend briefje van A.E. Thierens aan L.A. Bähler, gedateerd Den Haag 3 mei 1912 (Ne. hs. or. 1 bl.)

B 2.14 Jaarhoroscoop 1912-1913 van L.A. Bähler gemaakt door A.E. Thierens, gedateerd 13 september 1912 (Ne. or. hs. 5 bl)
Met begeleidende brief van A.E. Thierens aan L.A. Bähler, gedateerd Den Haag 13 september 1912 (Ne. or. hs. 1 bl)

B 2.15 Geboortehoroscoop van een vrouw geboren te Joure op 5 november 1886, gemaakt door A. E. Thierens. Gedateerd 28 december 1912 (Ne. or. hs. 7 bl.)

Varia:

B 2.16 Algemene brochure ‘Astrologische Adviezen’ van A.E. Thierens, gedateerd Den Haag 1 dec. 1909 (Ne. or. dr. 2 bl.)

B 2.17 Bestelformulier jaarhoroscoop 1912, Roxroy Studios Londen (Du. or. dr. 1 bl)

B 2.18 Aanbieding van Alan Leo (editor ‘Modern Astrology’) voor uitbreiding van horoscoop (En. or. dr. 1 bl).

Verenigingen

Gemeenschap van Johannes den Evangelist in Nederland

B 2.19 Verslag van de zevende algemene bijeenkomst, Hilversum 23 mei 1906 (Ne. or. hs. 13 bl.)
Rondschrijven: antwoord van verschillende groepen betreffende het begrip ‘genade’ (Ne. or. hs. 5 bl.)
Met envelop van J.C. van Notten aan L.A. Bähler.

B 2. 20 Verslag van de tiende algemene bijeenkomst, Hilversum 13 maart 1907 (Ne. or. hs. 19 bl.)
Met envelop van J.C. van Notten aan L.A. Bähler.
Met kort begeleidend briefje (Ne. or. hs. 1bl.)

B 2.21 Pamflet met visies ter gelegenheid van het feest van Johannes de Evangelist, 27 dec. 1906 (En. or. dr. cahier). Met daarin een brief aan de groepssecretarissen ter aankondiging van de elfde algemene bijeenkomst op 19 juni. Geen datum en afzender (Ne. or. hs. 1 bl.) (Pamflet en brief waren mogelijk bijlagen van de notulen van bijeenkomst 13 maart 1907).

B 2.22 Aantekeningen van Bähler in een folder over de werking van een groep van Johannes de Evangelist in Nederland. Er zit een losse notitie ingevouwen Ne. or. 1 bl.-hs. 2 db.-dr.)

B 2.23 Verslag van de zestiende algemene bijeenkomst, Den Haag 17 juni 1908 (Ne. or. hs. 10 bl.)
Met begeleidende brief van C. Hubrecht aan L.A. Bähler (Ne. or. hs. 1 db.).

B 2.24 Verslag van de achttiende algemene bijeenkomst, Den Haag 9 dec. 1908 (Ne. or. hs. 8 bl.).

B 2.25 Verslag van de negentiende algemene bijeenkomst, Den Haag 24 maart 1909 (Ne. or. hs. 18 bl.)
Met begeleidende brief van C. Hubrecht aan de groepssecretaris van groep 5 (Ne. or. hs. 1 bl.)

B 2.26 Verslag van de een-en-twintigste bijeenkomst, Haarlem 1909, datum onleesbaar (Ne. or. hs. 13 bl.)

Brüder Verlag

B 2.27 Lijstje met botanische tuinen (Ne. or. hs. 1 bl.)

B 2.28 Recept (gezondheid) (Ne. or hs. 1 bl.)

B 2.29 Recept (gezondheid) (Ne. or hs. 1 bl.)

B 2.30 Nieuwsbrief over de Dermapurum-Methode (Du. or. typ. 2 bl.)

B 2.31 Uitleg over Dermapurum-Methode (Du. or. typ. 1 bl.)

B 2.32 Gezondheidsoefeningen met potlood-onderstrepingen (Du. or. typ. 1 bl.)

B 2.33 Uitleg over Lackdeomel-Methode (Du. or. typ. 2 bl.)

B 2.34 Vragenlijst van natuurgeneeskundige Alwin Rath ter beoordeling gezondheidstoestand client (Du.or.typ. 2 bl.)

B 2.35 Brief van Das Kustos-Amt, Illuminaten-Ordens (Du. or. typ. 1 bl.). Achterop staat een handgeschreven notitie over prijzen.

B 2.36 Kladversie voor een brief waarin wordt aangegeven dat de schrijver (Bähler?) de methode wil aankopen voor een patient (Ne. or. hs. 1 bl.)

B 2.37 Brief van Das Kustos-Amt, Illuminaten-Ordens (Du. doorslag. 1 db.)

B 2.38 Lijst met koersen van de Duitse Mark (Du. or. typ. 1 bl.)

B 2.39 Bijlage betreffende betalingsvoorwaarden voor verschillende methoden (Du. or. typ. 1 bl.)

B 2.40 Garantiebewijsbetreffende betalingsvoorwaarden voor verschillende methoden (Du. or. typ. 1 bl.)

B 2.41 Brief van Georg Korhammer, Brüder Verlag. Ontvanger onbekend (Du. or. typ. 1 bl.)
Met gedrukte uitleg Apertiva-Methode (Du. or. typ. 10 bl.)
H. Ottinger, Homöopatisch Heilinstitut Bühler

B 2.41 Foto tevens reclamebrochure van Yogi H. Ottinger (Du. or. dr. 2 ckt.)

B 2.42 Diverse brochures over homeopathische middelen (Du. or. dr. 6 bl.) Op een ervan staat een rekening geschreven aan L.A. Bähler.

Psycho Success Club

B 2.44 College nr. 1 van de Psycho Success Club (Du. or. dr. 2 db.)

B 2.45 College nr. 2 van de Psycho Success Club (Du. or. dr. 2 db.)

B 2.46 Reclame over de werking en verkoop van een geboortesteen (Du. or. dr. 3 bl. + 2 env.)

B 2. 47 Toegestuurde couverts, december 1910 en januari 1911 (Du. or dr. 2 env.)

B 2.48 Algemene reclame- en wervingsfolders van de Psycho Success Club (Du. or. dr. 4 db. 12 bl.)
Die Theosophische Gesellschaft

B 2.49 Bewijs lidmaatschap van ‘Die Theosophische Gesellschaft’ (Du. or. dr. 1 bl).

Overig:

Kalenders

B 2.50 Letterkundige kalender samengesteld door Marie Schmitz, 1924

B 2.51 Bali kalender door W.O.J. Nieuwenkamp, 1937

B 2.52 Kalender met etsen van Riekele Prins (Groningen), middels koperdiepdruk gedrukt door J. Boekhoven (Utrecht). Afbeelding eerste kwartaal: Groninger wad; tweede kwartaal: Winsumerdiep; derde kwartaal Obergum; vierde kwartaal: kerkje Jansum.

Tijdschriften

B 2.53 De Goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten 1 (1891) (Ne. or. dr. ?)

B 2.54 De Goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten 2 (1891)

B 2.55 Van Nu En Straks: tijdschrift zonder school-strekking der jongeren uit Zuid-Nederland 3 (z.j.) Inhoud: platen en brieven van Vincent van Gogh (omslag mist).
Daarin drie krantenknipsels: voorin een artikel uit de Telegraaf van 20 april 1927 over Van Gogh: ‘Genie en Waanzin’. Op pagina 15 een kranteknipsel over een Van Gogh tentoonstelling. Achterop geplakt een artikel uit de Maasbode over Van Gogh in Brabant.

B 2.56 De Prins Der Geïllustreerde Bladen 7 nov. 1914

B 2.57 Panorama: Geïllustreerd Weekblad

1e jaargang [1913]: Nr 21 (19 nov. zj) met daarin gevouwen een krantenbericht over Eduard Douwes Dekker uit de Nieuwe Groninger Courant van 18 nov. 1913.
2e jaargang 1914: Nr. 10A (28 aug 1914), 11A (4 sept 1914), 15A (7 okt 1914), 16A (9 okt. 1914), 17A en 18A (16 okt. 1914), 19A (30 okt. 1914), 19B (4 nov. 1914), 20A (6 nov. 1914), 20B (11 nov. 1914, twee exemplaren), 22A (20 nov. 1914), 22B (25 nov. 1914)

1919: Nr. 11 (10 sept.)

B 2.58 Blad met advertenties, vermoedelijk uit Panorama.

Prenten

B 2.59 Rijmprent 7 januari 1937, bij gelegenheid huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard

B 2.60 Prent ‘Werken en Zwoegen’

B 2.61 Spotprenten uit o.a. Het Amsterdammer Weekblad Voor Nederland
Nummers: 1020, 1021 (17 jan. 1897), 1025 (14 feb. 1897), 1040 (30 mei 1897), 1043, 1059, 1062, 1065, 1088, 1250, 1251. Tien prenten zonder datum of nr. Twee prenten alleen gedateerd: 28 feb. 1897 en 16 mei 1897.

B 2.62 Voorkanten van de Nieuwe Amsterdammer. Onafhankelijk Nederlandsch Weekblad onder redactie van Mr. H.P.L. Wiessing. Illustraties: Jan Sluijters, P. van der Hem, Willy Sluiter.
Nummers: 33 (14 aug. 1915), 34 (21 aug. 1915), 36 (4 sept. 1915), 91 (23 sept. 1916), 93 (7 okt. 1916), 140 (1 sept. 1917), 143 (22 sept. 1917), 145 (6 okt. 1917), 146 (13 okt. 1917), 148 (27 okt. 1917), 150 (10 nov 1917), 151 (17 nov. 1917), 155 (15 dec. 1917), 157 (29 dec. 1917).

B 2.63 Spotprenten door Joh. Braakensiek, als bijvoegsels van de Nieuwe Amsterdammer

(Annotatie: op de achterkant van het bijvoegsel van 24 juni 1900 zit een postwissel). De nummers met data:

1893: nov. (22)

1896: nov. (22), dec. (13, 20, 27)

1897: jan (10, 24, 31), feb. (7, 12, 14, 21, 28), maart (5, 12, 14, 21, 28), april (4, 18, 25), mei (2, 9, 23, 30), juni (13, 20, 27), juli (4, 11, 18 (twee), 25), aug (1, 8, 15, 29), sept (5, 12, 19), okt. (3, 10, 24, 31), nov. (14, 21, 28), dec. (5, 12, 26)

1898: jan (2, 16, 23, 30), feb. (13, 20, 27), maart (13), april (3, 10, 24) mei (8, 15), juni (12, 26), juli (10, 17), sept (11, 25), okt (2, 30), nov (13, 27), dec (4, 11, 18, 25)

1899: jan (1, 8)

1900: juni (24) en sept (16)

1901: juni (9, 16)

1902: jan (5)

Varia

B 2.64 Artikel Groninger Dagblad 26 juni 1947: ‘Hitlers Erfenis: Historisch stedenschoon vrijwel vernietigd’.

B 2.65 Artikel Leeuwarder Courant 31 dec. 1976: ‘Dr. Louis Adriën Bähler, een ‘verwoester der kerk’.

B 2.66 Foto van Bähler.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 16:05