Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Halcyon

Halcyon no. 1 (1940)

Halcyon no. 2 (1940)

Halcyon no. 3/4 (1940)

Halcyon no. 5 (1941)

Halcyon no. 6 (1941)

Halcyon no. 7 (1941)

Halcyon no. 8 (1941)

Halcyon no. 9 (1942)

Halcyon no. 11/12 (1942)

Halcyon, no.1 (1940)

A.A.M. Stols

Ter inleiding

E. de la Fontaine Verwey

Jacob van der Schley ...

S.H. de Roos

"Libra", een nieuwe letter

John Buckland Wright

Open letter to an editor on wood engraving

Hubert Levigne

Kopergravure

Erna van Osselen

"De cactus", gedicht van Jan van Nijlen ...

Wolfgang Cordan

Dialog über das Schöne Buch

J. Barcham Green

How hand-made paper is manufactured

M. Witteveen

Lithographie

Frances Hume

Paris letter

Nico Bulder

"De tuinman en de dood", gedicht van P.N. van Eyck ...

Uittreksels

Halcyon, no. 2 (1940)

Een voorstel

H. van de Waal

Ortelius - Aurei saeculi imago

Sepp-Noorman

Nederlandsche vogelen, 1770-1829

Aart van Dobbenburg

Over de lithographie

Lucien Jaïs

Images pour grands enfants

A. Roland Holst & Ed Hoornik

W.J. Roozendaal, illustrator en schilder

G.H. 's-Gravesande

"Cafetaria", een gedicht met teekeningen van W.J. Roozendaal

Piet Worm

Twee maquettes voor kinderboeken

Jos. de Gruyter

De aesthetische verzorging der Nederlandsche postzegels

H. Levigne

Het graveren van postzegels

J.W. Hofstra

Het werk van Pam G. Rueter

Bijlagen

Uittreksel

Halcyon, no.3 & 4 (1940)

A.A.M. Stols

De verzorging van het boek

S.H. de Roos

Iets over de herleving onzer drukkunst

H. van de Waal

De Hollandsche houtsneden der 17e eeuw, dl.I en II

François-Victor Hugo

La légende de Jean Faust

Jos de Gruyter

Hans Orlowski, houtgraveur

Pieter Koomen

Aart van Dobbenburgh's plakkaten

Pieter Koomen

J.Franken P.zn, xylograaf

G.H. 's-Gravesande

De graficus M.C. Escher

Pam G. Rueter

Het ex-libris en zijn bezitter

J.W. Hofstra

De houtgravures van Thijs Mauve

G. Knuttel jr.

Oost-Aziatische kunst

1e Ambachtsschool 's-Gravenhage

Werkstukken van leerlingen

Piet Worm

Potgieter: "Holland"

Uittreksel

Halcyon, no. 5 (1941)

Armin Renker

Die weisse und die schwarze Kunst

J.M. Schretler

Drukkersmerken in Hollandsche incunabelen

Andreas Vesalius & Johan Stephan van Calcar

Afbeeldingen van het menselijk skelet

E. de la Fontaine Verwey

Gedichten en boekillustraties van Jan Goeree

W. van Gorcum jr.

Over de etsen van Dirk Harting

G. Knuttel jr.

Japansche prenten

Lettercomposities

A.A.M. Stols

Boekbesprekingen

Uittreksel

Halcyon, no. 6 (1941)

A.A.M. Stols

Calligraphie

Arend Hendriks

Over het etsen

A.A.M. Stols

John Buckland Wright, illustrator

S.H. de Roos

De houtgravures van Dirk van Gelder

Jan Th. Giessen

Initialen en vignetten in hout gegraveerd voor "De heylighe evangelia"

J.A. Meijers

Over kinderboeken

Halcyon, no. 7 (1941)

A.A.M. Stols

Firmin Didot en de letter 'Bembo'

H.Th. Musper

De Haarlemsche blokboeken en het vraagstuk 'Coster'

E.L.G. de Dooren de Jong

Jacques Callot, zijn ontwerpteekening voor de ets 'La chasse du cerf'

Heinrich Jost

Giambattista Bodoni, 1740-1813

Cornelis Veth

De houtgravures van Thomas Bewick

Een oud en een nieuw A.B.C. boekje

Albert Klein

Het kinderboek en de papierbesparing

G. Jean-Aubry

Un regard Hollandais

J.W. Hofstra

J.M. Prange, graficus

F.J.G. van den Berg

Dante's Hel

Johan Schwenke

Ex-libris van Jeanne Bieruma Oosting

N.V. drukkerij Trio

Woordspreuk

Bijlage

Halcyon, no. 8 (1941)

A.A.M. Stols

De schrijfletter van Firmin Didot

G.W. Ovink

Eenige invloeden in de ontwikkeling van drukletters

M.H. Groenendaal jr.

Boektitels en hun letters

S. Carmiggelt

Jan Roede, illustrator

G.H. 's-Gravesande

C.A.B. Bantzinger, illustrator

Johan Schwenke

De illustraties van Valentin le Campion

Charles Gl. Behrens

Sikker Hansen, Deensch teekenaar

Halcyon, no.9 (1942)

D. Dooijes

Titelpagina

A.A.M. Stols

S.H. de Roos en de Heuvelpers

G.W. Ovink

De letters van S.H. de Roos

J.H. de Bois

S.H. de Roos als teekenaar en schilder

C. Nijpels

De Nederlandsche boekkunst en S.H. de Roos

Gabriël Smit

Voor S.H. de Roos bij zijn 65en verjaardag

Erhard Göpel

S.H. de Roos zum 65. Geburtstag

René-Louis Doyon

S.H. de Roos, lettriste

D. Dooijes

Lijst van geschriften van S.H. de Roos

S.H. de Roos

In memoriam J.F. van Royen

G.H. 's-Gravesande

Jan Boon

G.Jean-Aubry

Valentin le Campion

Bruno Arbeiter

Flora Danica

Wolfgang Cordan & A.C. Willink

Aus den 'Orionliedern'

J.W. Hofstra

Bij eenige houtgravures

Jacq. Klunder

Uit het archief van de stadsdrukkerij van Amsterdam

Ko van der Laan

Over den teekenaar Aart van Ewijk

Halcyon, no.11 & 12 (1942)

A.A.M. Stols

P.C. Boutens als uitgever

L.J. van der Haer

Den Haag in schilderij en prent

Eduard Reeser

De muziektitels van Charles Échard (1748-1810)

F. Kerdijk

Sint Jan voor de latijnsche poort

Henri Williams

Charles Albert Demoustier en zijn 'Lettres à Émile sur la mythologie'

Giambattista Bodoni

Voorrede uit het 'Manuale typografico'

Twee anonyme Fransche rijmen

S. Carmiggelt

Constantin Guys, 1805-1892

J.M. Prange

José Guadalupe Posada (1851-1913)

H. van Krimpen

Edward Johnston en de kalligrafie

Edward Johnston

Over de kalligrafie

G. Jean-Aubry

Jean-Gabriel Daragnès

Marcel Airland

D. Galanis

M.F. Hennus

Jeanne Bieruma Oosting

M.H. Groenendaal jr.

Enkele beschouwingen over de techniek van de boekillustratie

J. Bekk

Problemen van de grafische techniek

Laatst gewijzigd:12 februari 2018 11:47