Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollecties

Afdeling Bijzondere Collecties: Emblemata

Lijst van emblemata-boeken in de collectie van de UBG

Literatuur: Catalogus van de emblemataboeken in de Universiteitsbibliotheek Groningen / N.C.T. Weiland. - Groningen, 1992 (interne publicatie). Aanvraagnummer: uokw 085A 046.
W. G. Gzn. [Willem Geert Geertzn.]  Bakker schonk in 1919 zijn emblemata boeken aan de UB, inmiddels bezit de UB ruim 200 boeken. Getypte lijst aanwezig in de Groninger Archieven, Achief UB D II 1)

W.G.Gzn. [Willem Geert Geertzn.] Bakker donated his books to the UB in 1919. The collection of emblem books is still being expanded (currently over 200). Typed list in UB archive, (D II 1);
Literature: Catalogus van de emblemataboeken in de Universiteitsbibliotheek Groningen / N.C.T. Weiland. - Groningen, 1992 (internal publication). Call number: uokw 085A 046

Abraham à Santa Clara
- 1742

De welvoorziene wynkelder, in welken meenige dorstige ziel zich geestelyker wyze laven en verquikken kan, ... / Geoopent door pater Abraham van St. Clara, ... Uit het Hoogduitsch vertaalt. - t'Amsterdam, : by Jan Roman, en Jan Roman de jonge, 1742. - [16], 540 p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-2K 8 2L 6
Met gegraveerde titelpagina: De wynkelder van pr. Abraham van Sta. Clara

uklu A 6749

Landwehr (Ned) , 6.

- 1763
Mercurialis of winter-groen, dat is: aangename en vermaakelyke geschiedenissen en gedichten, : waarin verscheide zedelyke leerstukken. En eene zeer ryke voorraad van bybelsche concepten gevonden worden ... / Door P. Abraham à St. Clara ... - Te Amsterdam, : by Steven van Esveldt ..., 1763. - 2 dl. : ill. ; in-8
Coll.: #1 * 4 A-Q 8 R 6 #2 AS-Y 8
Bevat ook fondslijst van S. van Esveldt

uklu KW A 1137
2 dl., 1 bd.
Ex libris op schutblad: Bibliotheca C. Ss. R. Dom Ruræm

Landwehr (Ned) , 7.


Acht-en-dertig
- 1737
Acht-en-dertig konstige zinnebeelden : met dichtkundige uitleggingen verrijkt, / door Een liefhebber der Nederduitsche poëzy. - t'Amsterdam, : by Bernardus Mourik ..., 1737. - [8], 77, [3] p. : ill. ; in-4
Coll.: * 4 [A]-K 4
Met: Catalogus van boeken, die by Bernardus Mourik, gedrukt of te bekomen zyn

uklu 1A 2814

Landwehr (Ned) , 9.


Alciatus, Andreas
- 1564
Diverse imprese accommodate a diuerse moralità, con versi che i loro significati dichiarano insieme con molte altre nella lingua Italiana non piu tradotte. : Tratte da gli emblemi dell' Alciato. - In Lione, : appresso Gvlielmo Rovillio, 1564. - 191, [1] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-M 8

uklu A 8036

Green , 71 ; Ind. Aur. I , p. 306 ; Landwehr (Rom) , 69.

- 1581
Omnia Andreæ Alciati V. C. emblemata: / cvm commentariis, qvibus emblematum omnium aperta origine, mens auctoris explicatur, & obscura omnia dubia'que illustrantur: per Clavdivm Minoem .... - Editio tertia alijs multo locupletior. - Antverpiæ, : ex officina Christophori Plantini ..., 1581. - [24], 782, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 2* 4 (2*4 blanco) A-Z 8 a-z 8 2A-2C 8

uklu KW A 1643

Landwehr (Ned) , 18 ; Ind. Aur I , p. 310.

- 1602
Omnia Andreæ Alciati V. C. emblemata : cum commentariis, quibus emblematum detecta origine, dubia omnia, et obscura illustrantur. / Adiectæ nouæ appendices nusquam antea editæ. Per Claud. Minoem .... - Parisiis. : In officina Ioan: Richerii sumptibus Stephani Vallet ..., 1602. - [48], 968 [i.e.970], [30] p. : ill. ; in-8
Coll.: -a 8 -e 8 -i 8 A-3Q 8 3R 4

uklu 2A 3129
Ex libris op schutblad: Cathedral library met stempel: Sold by order of the dean and chapter

Landwehr (Rom) , 91.

- 1608
Andreæ Alciati V. C. emblemata / cvm Clavdii Minois I. C. commentariis ; ad postremam auctoris editionem auctis & recognitis. - [S.l.] : ex officina Plantiniana Raphelengii, 1608. - [20], 218, [2], 698, [30] p. : ill., portr. ; in-8
Coll.: ovl 2 * 8 A-N 8 O 6 (O6 blanco) A-Z 8 a-y 8 z 4 (z4 blanco)
Plaats van uitg. is: Leiden

uklu 'ET I 204

Landwehr (Ned) , 25.

- 1614
Andreæ Alciati I. V. C. emblemata. : Elucidata doctissimis Claudij Minois commentarijs: quibus additæ sunt eiusdem auctoris notæ posteriores: quorum ... illustrantur. Postrema hac editione à mendis quamplurimis .... - Lvgdvni : Apud Hæredes Gulielmi Rouillij, 1614. - [40], 816, [24] p. : ill. ; in-8
Coll.: ~a 8 ~e 4 (~e4 blanco) ~i 8 A-3F 8 3G 4

uklu KW A 967
Onbekend ex libris op schutblad

Green , 141 ; Landwehr (Rom) , 94.


Alewyn, Abraham
- 1711
Mr. A. Alewyns vermeerderde zede en harpgezangen. : Waar achter zyn Ed. verdere maatgeschriften zyn bygevoegt ... / Gedediceert aan Alexander de Muincq ... Welkers zededichten ... op 't einde van dit werk te vinden zyn. - T' Amsterdam, : by J. Lindenberg ..., 1711. - [8], 312, [4] p. : ill., portr., grav. ; in-4
Coll.: ovl 4 A-Z 4 2A 2 2B-2Q 4 (2R) 2
Met gegrav. voortitel en portret van A. de Muincq. - Bevat ook: Eenzame bezigheden, waar in des waerelds ydelheid door prenten en maatschriften zinbeeldig werd vertoond

uklu 'EP'EP E 143

Landwehr (Ned) , 32.


Amor divinis
- 1628
Amoris diuini et humani antipathia : e varijs sacræ locis depr _ opta emblematis suis expressa et S.S. P.P. authoritatibus illustrata. = Les effects divers de l amour diuin et humain : richement exprimez par petits emblemes ... : Le tout mis en latin et françois. - A Paris, : chez Guillaume le Noir ..., 1628. - [52] bl. tekst., [48] bl. ill. ; in-8
Coll.: _ a 4 A-F 8
Samengest. en geillustreerd door Mich. van Lochom

uklu 'ET I 90
Incompleet: ontbr. C8 en pl. 5, 18, 19, 26. - Met hs. aant. van W. Bakker G.Gz. - Achterin meegebonden 8 bl. pl. van Mich. van Lochom

Landwehr (Rom)
, 112.


Arndt, Johann
- 1713
Des eertydts hoogverlichten Godtgeleerden heere Johan Arendts, ... alle geestryke boeken van het waare Christendom, : nevens der zelver byhoorende traktaatjes van de heilzame boete ... / Uit het Hoogduitsch, merkelyk vebetert, van veele opzichtelyke fauten gezuivert, met gebeden, op ieder capittel toepasselyk, verrykt, en met kopere platen, op nieuw in 't licht gebragt. Door Mr. Zacharias Dezius .... - Te Rotterdam, : gedrukt by Arnold Willis ..., 1713. - 1 dl., versch. pag. : ill. ; in-8
Met gegraveerde voortitel

uklu DI 10

Niet in Landwehr.

- 1740-1741
Des hocherleuchteten Gel. Johann Arndts ... fünff geistreiche Bücher, vom wahren Christenthum, welche handeln von heilsamer Busse, hertzlicher Reue und Leid über die Sünde ... meistentheils aus Magdeburgischer und Riegischer Edition genommen ... : welchen noch beygefüget drey andere kleine Bücher .... - Leipzig, : Verlegts Johann Samuel Heinsius, 1740-1741. - [72], 1244 [i.e.1243], [72] p., [52] bl. pl. : ill., portr. ; in-8
Titelpag. over 2 pag. verdeeld. - Met gegraveerde voortitel

uklu 2A 3012
Met hs. aantekeningen op schutbl.

Landwehr (Germ) , 80.

- 1753
Des hocherleuchteten Iohann Arndts, ... sämtliche Bücher vom wahren Christenthüm, welche handeln von heilsamer Busse, herzlicher Reue und Leid über die Sünde ... anietzo aufs Neue mit 64. Kupfern ... Samt dem Paradies-Gärtlein, in grobem Druck herausgegeben .... - Leipzig, : in Verlag Iohann Samuel Heinsii fel. Erben, 1753. - [54], 1114, [54], 24, 249, [11] p. ; in-4
Coll.: ð 2 a 4 b 2 c-f 4 ð 4 (- ð 4) A-7H 4 a-c 4 A-2I 4 2K 2


uklu DI 232
Geschenk van de kerkeraad van de Lutherse gemeente te Groningen

Niet in Landwehr.

- 1760
Johann Arndts weiland Generalsuperintendents des Fürstenth. Lüneburg sechs Bücher vom wahren Christenthum : nebst desselben Paradisgärtlein. / ... herausgegeben von Adam Struensee ... - Halle, : bey Johann Justinus Gebauer, 1760. - [2], 34, 648, 188 p., 52 bl. pl. : ill. ; in-8
Coll.: ð 2 a 8 (-a, a8) b 8 c 2 A-2R 8 2S 4 (A)-(L) 8 (M) 4 (N) 2

uklu DI 11

Landwehr (Germ) , 90 (variant: 1760 ipv 1758).

Baardt, Petrus Sybrandtz
- 1645
Petri Baardt devgden-spoor; in de on-devghden des werelts aff-gebeeldt : of den regel: wat kennr kan de werelt niet, die door der menschen herte siet?. - Tot Leewaerden : b ­ Hans Willems Coopman, 1645. - 394 [i.e. 392], [8] p. ; in-8
Coll.: A-2B 8
Met gegraveerde titelpagina

uklu 'EP'EP E 115
Ex dono viri orn. Laats Bibliotheca cust. 1855

Landwehr (Ned) , 49.


- Beza, Theodorus
1580
Icones, id est verae imagines virorvm doctrina simvl et pietate illvstrivm, : ... additis eorundem vitæ & operæ descriptionibus, quibus adiectæ sunt nonnullæ picturæ quas emblemata vocant. / Theodoro Beza auctore. - Genevæ, : apud Ioannem Laonivm, 1580. - [160] bl. : ill. ; in-4
Coll.: * 4 A-2Q 4 (2Q4 blanco)

uklu KW B 1569
Op titelb. in handschrift: Hermeyer

Landwehr (Rom)
, 154; Ind. Aur. IV , p. 184; Adams , B 920.


Bie, Cornelis de
- 1670

Faems weer-galm der Neder-duytsche poësie / van Cornelio de Bie tot Lyer, uyt sijnen tydts over-schot vrymoedelijck voor-gestelt op de domme waen-sucht des wereldts, ghenoempt, werelts sots-cap vol zedige moraliteyten en sinne-beelden. - Tot Mechelen, : gedruckt by Jan Jaye ..., 1670. - [48], 392, [8] p. : ill. ; in-8
Coll.: *-3* 8 A-2B 8

uklu 'EP'EP E 113 A

Landwehr (Ned) , 58.


Bocchius, Achilles
- 1574
Achillis Bocchii Bonon. symbolicarvm qvaestionvm, de vniuerso genere, quas serio ludebat, libri qvinqve. - Bononiae, : apud Societatem Typographiæ Bononiensis, 1574. - [24], ccclvii, [3] p. : ill. ; in-4
Coll.: ovl 4 B 4 c-f 4 A-2Y 4 (2Y4 blanco)

uklu 3B 1239

Ind. Aur. IV , p. 368 ; Adams , B 2195 ; Landwehr (Rom) , 163.


Bolland, Jean
- 1640
Af-beeldinghe van d'eerste eevwe der Societeyt Iesv / voor ooghen ghestelt door de Dvyts-Nederlantsche Provincie der selver Societeyt. - T'Antwerpen, : inde Plantiinsche drvckeriie, 1640. - [8], 712, [8] p. : ill. ; in-4
Coll.: * 4 A-4X 4
Auteur: Jean Bolland ; vertaler: Laurent Uwens. - De meeste Nederlandse gedichten z ­ n van Adrianus Poirters

uklu EE 'GA 6

De Vries , 163. - Landwehr (Ned) , 11.


Bouhours, Dominique
- 1673
Les entretiens d'Ariste et d'Eugène. - Qvatriéme edition, ov les mots des devises sont expliquez. - A Paris, : chez Sebastien Mabre-Cramoisy ..., 1673. - [12], 522, [18] p. ; in-12
Coll.: _ a 6 A-Y 12 Z 6 (Z6 blanco?)
Auteur is: Dominique Bouhours. - Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP L 'BE 1166
Incompleet: Z6 ontbreekt

Landwehr (Rom) , 181.

- 1682
Les entretiens d'Ariste et d'Eugene. - Novvelle edition. - A Amsterdam. : Chez Jacques le Jeune, 1682. - [10], 438, [10] p. ; in-12
Coll.: * 4 A-S 12 T 8
Auteur is: Dominique Bouhours. - Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP L 'BE 1026
Incompleet: Gegrav. voortitel ontbreekt

Landwehr (Ned) , 227.


Brant, Sebastian
- 1635
Aff-ghebeelde narren speel-schuyt, verciert met met meer als hondert schoone figueren nae den aert van veelderley sotten die op aerden zijn ... Beschreven int Lat ­ n ende Hooch-Duytsch, door ... Sebastiaen Brandt. Getrouwelick overgheset in onse Nederduytsche sprake door A.B. - t'Amstelredam, : by Jan Evertsz. Cloppenburgh ..., 1635. - [4], 109 [i.e. 110], [2] bl. : ill., grav. ; in-8
Coll.: A- O 8 P 4
Titelvignet. - Gegrav. portr. van de auteur binnen het voorwerk

uklu 'ET I 91
Incompleet: ontbr.: A4-A5, P1

De Vries , 4.


Bruin, Claes
- 1722
Uitbreiding; over honderd leerzaame zinnebeelden / door Claas Bruin. - T'Amsterdam (over 't Meysjes Wees-huys) : By Hendrik Bosch, 1722. - xii, 201 p. : ill. ; in-8
Coll.: A-N 8

uklu 'EP'EP F 13 A

Landwehr (Ned) , 84.

- 1726
Cl. Bruins aanmerkingen, op Otto van Veens zinnebeelden der goddelyke liefde. - T' Amsterdam : by Theodorus Dankerts ..., 1726. - [10], 121, [7] p. : ill. ; in-8
Coll.: ð * 4 A-H 8 (H8 blanco)
Met gegraveerde voortitel: Aanmerkingen, op Otto Veens zinnebeelden der goddelyke liefde

uklu 'EP'EP F 13

Landwehr (Ned) , 85.


Brune, Johan de (de oude)
- 1624
Iohannis de Brunes I.C. emblemata of zinne-werck : voorghestelt in beelden, ghedichten en breeder u ­ t-legginghen. tot u ­ t-druckinghe, en verbeteringhe van versche ­ den fe ­ len onser eeuwe. - t'Amsterdam : b ­ Ian Evertsen Kloppenburch ..., 1624 (Tot Middelburgh, : ghedruckt by Hans vander Hellen). - [12], 360 p. : ill. ; in-4
Coll.: (*) 2 * 4 A-2Y 4
Franse titel: Iohannis de Brunes I.C. zinne-vverck, voorghestelt in beelden, ghedichten, ende breeder uytlegginghen, tot uyt-druckinghe ende verbeteringhe van verscheyden feylen onser eeuvve

uklu 'EP'EP E 118
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu KW B 1508
Legaat Mijjer.

De Vries , 115 ; Landwehr (Ned) , 86.

- 1661
Iohannis de Brunes I.C. emblemata of zinne-werck : voorghestelt in beelden, ghedichten, en breeder u ­ t-legginghen. tot u ­ t-drukkinghe, en verbeteringhe van versche ­ den fe ­ len onser eeuwe. - Den tweeden druck / met nieuwe plaeten en eenige zedespreu-cken vermeerdert. - T'Amsterdam, : bij Ian Iacobsz Schipper ..., 1661. - [8], 378 p. : ill. ; in-4
Coll.: * 4 A-3A 4 3B 2

uklu 'EP'EP E 118 F
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

De Vries , 116 ; Landwehr (Ned) , 88.


Burg, Hermanus van den
- 1743
Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken, en zinnebeeldige print-vercieringen, eertyds ... getékent en gesnéden ; en nu op nieus verrykt met agthondert en veertig byschriften in verzen, / door Hermanus van den Burg. - Te Haarlem, : by Johannes Marshoorn ..., 1743. - [12], 281, [11] p. : ill. ; in-4
Coll.: ð 4 ð 2 A-2N 4 2O 2
Bevat ook: Register van boeken, die by J. Marshoorn gedrukt of in getallen te bekomen zyn

uklu 'ET I- 31

Landwehr (Ned) , 92.


Burgundia, Antonius a
- 1631
Ghebreken der tonghe, en de middelen om die te verbeteren. / Uytgebeeldt door ... Anton. van Bovrgoingne. - T'Antwerpen : by Ian Cnobbaert, 1631 ([S.l.] : Typis Ioannis Cnobbari). - [16], 379, [5] p. : ill. ; in-16
Coll.: a 8 A-2A 8 (2A8 blanco)

uklu 'ET I 111
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
Ex libris Vincent van Gogh
Ex libris: Du Cabinet de Mr Borluut de Noortdonck

Landwehr (Ned) , 97.


Camilli, Camillo
- 1586
Imprese illvstri di diuersi, / co i discorsi di Camillo Camilli et con le figure intagliate in rame di Girolamo Porro Padouano. - In Venetia : Appresso Francesco Ziletti, 1586. - 3 dl. : ill. ; in-4

uklu 'ET I 65
3 dl., 1 bd.
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.


Landwehr (Rom) , 202 ; Ind. Aur. VI , p. 341.


Cats, Jacob
- 1618
Maechden-plicht ofte ampt der ionck-vrovvven, in eerbaer liefde, aen-ghewesen door sinne-beelden. = Officivm puellarum, in castis amoribus, emblemate expressum. - Tot Middelburgh, : ghedruckt by Hans vander Hellen ..., 1618. - [16], 92, [20] p. : ill. ; in-4
Coll.: * 4 2* 2 . . . 2 A-M 4 N 2 O-P 4
Tekst ook in het Lat ­ n. - Auteur is Jacob Cats. - Bevat tevens: Harders-clachte


uklu 'EP'EP E- 13
Incompleet: ontbr.: O-P 4
uklu 'EP'EP E 205 (1)
Nr. 2 in convoluut

cf. Landwehr (Ned) , 132-133 (variant).

- [1619-]1620
Iacobi Catzii I.C. Silenvs Alcibiadis sive Protevs, : humanæ vitæ ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subjiciens. : Iconibus ... elustratus. - Editio altera ac auctior. - Amsterodami, : ex officina typographica Guiljelmi Ianssonij, [1619-]1620. - [36], 119, [1], 111, [1], 107, [5] p. : ill. ; in-4
Coll.: ð 3 ovl-2ovl 4 *2-*4 2* 4 A-P 4 Q-2F 4 2G-2V 4
Jaar van uitg. dl. II-III: 1619. - Met gegraveerde voortitels: Sinn- en-, minne-beelden of emblemata, amores moresque spectantia ...

uklu 'EP'EP E 205 (1)
Nr. 1 in convoluut

De Jonge van Ellemeet 2 , 28-29 (variant). - cf. Landwehr (Ned) , 108-110 (variant).

- 1627
Proteus ofte minnebeelden verandert in sinnebeelden. - Tot Rotterdam : b ­ Pieter van Waesberge ..., 1627. - [8], 315, [1], 28, 91 [i.e.93], 3, 46, [2], [2], 55 [i.e.61], [1] p.,[2] bl. : ill. ; in-4
Coll.: § 4 (?)-2(?) 4 3(:)-4(:) 4 5(:) 2 A-2Q 4 2R 2 a-c 4 d 2 3A-3M 4
Auteur is Jacob Cats. - Titelpag. gegraveerd. - Bevat tevens: Emblemata D. Iacobi Catsii, in linguam Anglicam transfusa ; Emblemata moralia et æconomica ; Galathee, ofte harder minne-klachte

uklu 'EP'EP E- 16
Incompleet: ontbr.: 3M4, (f)4

De Jonge van Ellemeet 2 , 41. - De Vries , 89. - Landwehr (Ned) , 118.

- 1632
Spiegel van den oude ende nieuvven tijdt, : bestaende uyt spreeck-vvoorden ende sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenvvoordige eeuvve, verlustigt door menigte van sinne-beelden, met gedichten en prenten daer op passende; dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens; beginnende van de kintsheyt, ende eyndigende met het eynde alles vleesch / door J. Cats. - In 's Graven-Hage, : by Isaac Bvrchoorn ..., 1632. - 3 dl. : ill. ; in-4
Coll.: *-2* 4 A-X 4 a-g 4 2A-2N 4 3A-3C 4 3A-3V 4 a-b 4


uklu 'EP'EP E- 17
3 dl., 1 bd.
uklu 'EP'EP E 205 (5)
3 dl., 1 bd.

De Jonge van Ellemeet 2 , 152. - De Vries , 133. - Landwehr (Ned) , 146.

- 1665
Alle de wercken, zoo oude als nieuwe, / van de heer Jacob Cats .... - t'Amsterdam : by I. I. Schipper ..., 1665. - Versch. pag. : ill. ; in-4
Coll.: 1 *-2* 4 A-P 4 2 A-K 4 3 A-2H 4 4 A-Z 4 5 A-2N 4 6 A-P 4 Q/R 4 S-2N 4
Met gegraveerde voortitel. - Bevat o.a.: Sinne- en minnebeelden ; Self-stryt, dat is: krachtige beweginge van vlees en geest ... ; Toneel der mannelicke achtbaerheyt ...

uklu 'EP'EP E- 7
Titelpag. ontbr.
uklu 'EP'EP E- 7 A
Geschenk van Museum van Oudheden, Groningen

De Jonge van Ellemeet 2 , 5 ; Niet in Landwehr.

- ca.1690
Spiegel van den ouden en nieuwen tijdt, ... verlustiget door meenigte van sinnebeelden, met gedichten en prenten daarop passende ... / Door J. Cats. - Den lesten druk, van nieuws oversien en gecorrigeert, en van veel drukfauten verbetert. - t'Amsterdam, : by Abraham van der Putte ..., [ca. 1690]. - [16], 320 p. ; in-8
Coll.: * 8 A-V 8
Met gegraveerde voortitel: Spiegel vande oude en nieuwe tyt

uklu 'EP'EP E 162
Nr. 1 in convoluut
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

De Jonge van Ellemeet 2 , 163. - De Vries , 143. - Landwehr (Ned) , 161.

- 1717
Zinne- en minne-beelden: selfstryd: tooneel der mannelyke agtbaarheidt: Galathea of herdersklagt: klagende maegden, en andere mengelrymen / van den heere J. Cats. - Dese laetste druk van veele drukfauten gesuyverd, en met nieuwe printverbeeldingen voorzien. - t'Amsterdam, : by Antoni Schoonenburg, en Evert en Jan Visser ..., 1717. - [24], 218 [i.e.210], [50], 112, [14], 55, [15], 193, [1] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 2* 4 A-2R 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 1A 8969

Landwehr (Ned) , 124.

- 1729
Zinne- en minne-beelden: selfstryd: tooneel der mannelyke agtbaarheidt: Galathea of herdersklagt: klagende maegden, en andere mengelrymen / van den heere J. Cats. - Dese laetste druk van veele drukfauten gesuyverd, en met nieuwe printverbeeldingen voorzien. - t'Amsterdam, : by Evert Visscher ..., 1729. - [24], 210, [50], 112,. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 2* 4 A-2R 8

uklu KW A 1876

Landwehr (Ned) , 129.

- 1745
Zinne- en minne-beelden: selfstryd: tooneel der mannelyke agtbaarheidt: Galathea of herdersklagt: klagende maegden, en andere mengelrymen van den heere J. Cats. - Dese laetste druk van veele drukfauten gesuyvert, en met printverbeeldingen voorzien. - Te Leiden : by de weduwe en zoon van Jan van der Deyster, 1745. - onreg. gepag. : ill. ; in-8. - (Werken ; 1)
Coll.: * 8 2* 4 3* A-2R 8
Gegrav. titelbl.: J. Cats. Zinnebeelde en mengelstoffe

uklu 'EP'EP E 160
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 130 ; De Jonge van Ellemeet 2 , 51.


Chesneau, Augustin
- 1657
Orphevs evcharisticvs. : Sive Devs absconditvs ... Opvs novvm ... Tomvs primvs. Primam centuriam complectens. / Authore P. Avgvstino Chesneav .... - Parisiis, : apud Florentinvm Lambert ..., 1657. - 699, [32] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-2X 8 _ 8 _ e 8 ( _ e7- _ e8 blanco)
Alleen dl.1 verschenen. - Met gegraveerde voortitel

uklu 2A 3011
I2 en I7 tevens meegebonden tussen _ e3 en _ e4. - Incompleet: ontbr.: _ e7- _ e8

Landwehr (Rom) , 224.


Coornhert, D.V.
- 1620
Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlicke have. : Welckers sin-r ­ cke af-beeldingen van D. V. Coornhert zyn bedacht, oock met zyn eygen hand in 't koper gesneden. Hier by is gevoeght 't bedrogh des werldts, of het luije en leckere leven / door Pandulphus Collenutius, mede den lof-zang van 't goud, oock gedichten op den A. B. C. alles in seer leer-lycken dicht seer stichtelyck en vermakelyck gestelt. - T'Amstelredam, : voor Dirck Pietersz. ..., 1620 (T'Amsterdam, : gedruckt by Paulus van Ravesteyn). - 48 p. : ill., portr. ; in-4
Coll.: A-M 4

uklu A 7831

Landwehr (Ned) , 179.


Court, Pieter de la
- 1685
Sinryke fabulen, verklaart en toegepast tot alderley zeede-lessen, dienstig om waargenoomen te werden in het menschelijke en burgerlijke leeven. - T'Amsterdam, : by Hieronymus Sweerts ..., 1685. - [20], 727, [1] p. : ill. ; in-4
Coll.: *-2* 4 3* 2 A-4Y 4
Met gegraveerde voortitel: Sinryke fabulen. - Auteur is Pieter de la Court

uklu 'EP'EP E 84

Landwehr (Ned) , 433.


De Gomberville, Monsieur

- 1678
Le theatre moral de la vie humaine, representée en plus de cent tableaux divers, tirez du poëte Horace, / par le sieur Otho Venius; et expliquez en autant de discours moraux par le sieur de Gomberville, avec la table du philosophe Cebes. - A Bruxelles, : chez François Foppens ..., 1678. - [16], 211, [1], 16 p., 1 bl. ill. : ill. ; in-2
Coll.: *-2* 4 A-2C 4 2D 2 A-B 4

uklu RIEDEL U-- 1

Landwehr (Ned) , 247.

- 1688
La doctrine des moeurs, qui represente en cent tableaux la difference des passions : et enseigne la maniere de parvenir à la sagesse universelle. / Par Monsieur De Gomberville ... - A Paris, : chez Jacques le Gras ..., 1688. - [16], 412, [2] p. : ill. ; in-12
Coll.: _ a 8 A-2K 8 2L-2M 4

uklu DK 'AL 69
Ontbr. A1, 2M4

Landwehr (Rom) , 478.


Dorp, Frederick van
- 1679
Stichtelycke gedichten / van Heer Frederick van Dorp .... - Verbetert, en vermeerdert. - In 's Gravenhage, : by Jacobus de Putter ..., 1679. - [6], 355, [5] p., [3] bl. ill. : ill. ; in-4
Coll.: ð 2 A-2Y 4

uklu 3B 74
Ex libris op schutblad: Jan Steenks

Landwehr (Ned) , 201.


Drexel, Jeremias
- 1623
De aeternitate considerationes coram Ser.mis Bavariæ principibus Max. et Elis. explicate / ab Hier. Drexelio ... - Dvaci : typ. Balt. Belleri, 1623. - 472, [2] p. : gegrav. titelbl. ; in-24
Coll.: A 6 B-2G 8 (2G8 blanco?)

uklu KW A 1458
Incompleet: ontbr.: 2G8

Niet in Landwehr.

-1627
Recta intentio omnivm humanarum actionum amvssis / ab Hieremia Drexelio ... pro suggestu explicata. - Duaci : typis B. Belleri, 1627. - 479, [1] p. ; in-16
Coll.: A-2G 8

uklu KW A 1105
Stempel op schutblad: Bibliotheca Seminarii Culemborgensis

Niet in Landwehr.

- 1630
Heliotropivm seu conformatio humanæ voluntatis cum divina : libris quinque explicata coram sermo. vtriusq Bavariæ Duce S.R.I. archidapifero, electore Maximiliano et serma. coniuge Elizabetha, eisdem sermis. pricipib inscripta & dedicata / ab Hieremia Drexelio .... - Coloniæ Agripp. : Sumptibus Cornelii ab Egmond et Sociorum, 1630. - 464 p. : ill. ; in-12
Coll.: Z-2G 8

uklu KW A 110
Uitleenbriefje op schutblad: Bibliot. Domus Bus[?]

Landwehr (Germ) , 240.

- 1631
De æternitate considerationes coram Ser.mo vtriusq(ue) Bavariæ Duce, S.R.I. Archidapifero, electore, Maximiliano et Ser.ma coniuge Elisabetha explicatæ ; eisdem inscriptæ et dedicatæ, / ab Hieremia Drexelio .... - Coloniæ Agrippinæ, : sumptibus Cornelii ab Egmondt ..., 1631. - [8], 198, [2] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-N 8

uklu KW A 234
Ex libris: Coll. Wittem ad S. Alphonsum

Landwehr (Germ) , 234.

- 1631
Horologivm avxiliaris tvtelaris angeli. / Auctore Hieremia Drexelio ... - Col. Agrippinæ, : apud Corn. ab Egmond, 1631. - 10, 179, [3] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-M 8 (M8 blanco)

uklu A 7633
Nr. 1 in convoluut

Landwehr (Germ)
, 236.

- 1631
Orbis Phaëthon hoc est de vniversis vitiis lingvæ / auctore Hieremia Drexelio ... - Coloniæ, : apud Cornel. ab Egmond, 1631. - 12, 804, 16 p. : ill. ; in-12
Coll.: A-3F 8 (3F6-8 blanco)

uklu KW A 227

Landwehr (Germ)
, 253.

- 1632
Zodiacvs Christianvs locupletatus seu signa XII. divinæ prædestinationis / totidem symbolis explicata ab Hierem: Drexelio ... - Col. Agrippinæ : apud Cornel. ab Egmond, 1632. - 6, 451 [i.e. 151], [3] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-K 8 (K8 blanco)

uklu A 7633
Nr. 2 in convoluut

Landwehr (Germ) , 231.

- 1634
Gymnasivm patientiæ / auctore Hier. Drexelio ... - Coloniæ Agr : Apud Cornelium ab Egmond, 1634. - 387 p. : ill. ; in-12
Coll.: A-2B 8 2C 2

uklu KW A 230
Coll. Wittem ad S. Alphonsum

Landwehr (Germ), 257.

- 1645
Æternitatis prodromvs mortis nvntivs / quem sanis, ægrotis, moribundis sistit Hieremias Drexelivs ... - Colon. Agrippinæ : Sumpt. Cornel. ab Egmond et Sociorum, 1645. - [14], 335, [11] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-Y 8 Z 4 (Z4 blanco?)

uklu KW A 197
Incompleet: ontbr.: Z4
Coll. Wittem ad S. Alphonsum


Cf. Landwehr (Germ) , 245-247.


Elger, Willem den
- 1703
Zinne-beelden der liefde, met puntdigten en aanteekeningen / van Mr. Willem den Elger. - Te Leyden, : by Boudewyn van der Aa ..., 1703. - [16], 368 p. : ill. ; in-4
Coll.: *-2* 4 A-2Z 4
Met gegraveerde titelprent

uklu 'EP'EP F 70

Landwehr (Ned) , 212.


Emblemata amatoria
- ca.1690
Emblemata amatoria : emblemes d'amour en quatre langue. - A Londe : chez L'Amoureux, [ca. 1690]. - [90] bl. : ill. ; in-8
Coll.: A-L 8
Met gravures door Jan van Vianen

uklu 'ET I 124
Incompleet: L8 ontbreekt
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

De Vries , 232. - Landwehr (Ned) , 216.


Engelgrave, Henricus
- 1648
Lvx evangelica sub velum sacrorvm emblematvm recondita in anni Dominicas. : Selecta historia & morali doctrina variè advmbrata / per Henricvm Engelgrave ... - Antverpiæ, : apud viduam et hæredes Ioannis Cnobbari, 1648. - [8], 470 [i.e.478], [22] p. : gegrav. titelpl., ill. ; in-4
Coll.: * 4 A-3Q 4 3R 2 (2T als 2S)

uklu KW B 1338
Incompleet: Laatste pag. ontbr., titelbl. los bijgevoegd
uklu DI- 2
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 219.

- 1658
Lucis Euangelicæ, sub velum sacrorum emblematum, reconditiæ, pars tertia. Hoc est cæleste pantheon sive cælum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selecta historia, & morali doctrina / variè illustratum, per R. P. Henricum Engelgrave ... - Antverpiæ, : apud Viduam & Hæredes Ioannis Cnobbari ..., 1658. - 2 dl. ; in-4
Coll.: 1# ð 2 A-3D 4 2# ð 2 A-3V 4 3X 2

uklu ET I- 8
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
2 dl., 1 bd.


Niet in Landwehr.


Flitner, Johann
- 1663
Nebulo nebulonum, hoc est, joco seria neqvitiæ censura; qva hominvm scelestorvm doli, fraudes, fallaciæ, & mores versuti vivis coloribus depinguntur, æriq(ue) incisi publico aspectui exponuntur; annis abhinc centum censore Murnero rhythmis Germanicis edita, deinde vero iambico dimetro carmine amicta, & Latinitate donata, / à Joanne Flitnero ... - Francofurti ad Moenum : sumptibus Georgii Fickwirtii, 1663. - [8], 164, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: ( ð ) 4 A-K 8 L 4 (L4 blanco?)

uklu 'ET I 19
Met hs. aant. op schutblad. - Ex dono viri honoratissimi R.J. Schierbeek, Groningae 1864

Landwehr (Germ) , 284.


Graauwhart, Hendrik
- 1764
Leerzaame zinnebeelden, bestaande in christlyke bedenkingen door vergelykinge eeniger schepselen, als dieren, vogels, gewassen, &c. : Strekkende tot zedelessen ter deugd, en aanmoediging tot godzaligheid. In vaarzen en uitbreidingen te zamen gesteld: / door Hendrik Graauwhart. Verciert met 110 konstige afbeeldsels. - Derde druk. - Te Dordregt, : by Abraham Blussé, 1764. - [32], 217, [7] p. : ill. ; in-8
Coll.: *-2* 8 A-O 8
Met gegraveerde voortitel. - Franse titel: Leerzame zinnebeelden. Eerste deel

uklu A 7632
Nr. 1 in convoluut

Landwehr (Ned) , 254.

- 1764
Christelyke bedenkingen en voorbeeldelyke zedelessen, afgeleid uit 's werelds eerste toestand ; des menschen leven, ampten, staten, konsten en neigingen des gemoeds. : Voorgesteld in leerzame zinnebeelden, in 65 konstige plaatjes afgebeeld. En door vaarsen en redeneeringen opgeheldert. Nevens een byvoegzel eeniger gedigten om de gelykheid der stoffe. / Door Hendrik Graauwhart. - Derde druk. - Te Dordregt, : by Abraham Blussé, 1764. - [28], 274, [6] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 6 2* 8 A-R 8 S 4
Met gegraveerde voortitel en franse titel

uklu A 7632
Nr. 2 in convoluut

Landwehr (Ned) , 259.


Graciánus y Morales, Balthasar
- 1696
De konst der wijsheit : getrocken uyt de Spaensche schriften van Gracian, : dusdanig in 't Frans gebragt door ... Amelot de la Houssaie, / en nu vertaelt door M. Smallegange. - In 's-Gravenhage; : by Pieter van Thol ..., 1696. - [24], 419, [13] p. ; in-8
Coll.: A-2E 8 2F 4
Met gegraveerde voortitel

uklu 2A 8422

Niet in Landwehr, niet in de Vries.


Heinsius, Daniel
- 1608

Emblemata amatoria: iam demum emendata. - [S.l. : s.n.], 1608 (T'Amstelredam. : By Dirck Pietersz ...). - [64] p. : ill. ; in-4, obl.
Coll.: A-H 4
Het emblem op C1r is geplakt op een embleem gelijk aan dat op C4r. - Auteur is: Daniël Heinsius

uklu A 6556
Ex libris op schutblad: J. M.

De Vries , 23 ; Landwehr (Ned) , 281.

- 1616
Dan: Heinsii Nederduytsche poemata ; / by een vergadert en uytgegeven door P. S. - Tot Amsterdam : gedruct by Willem Janssen, 1616. - 22, [2], 92, [12], 65, [3] p. : ill. ; in-4
Coll.: *a-*c 4 A-K 4 L 6 A-B 4 C 6 D-H 4 (H4 blanco)

uklu 'EP'EP E 25
Op schutblad in hs.: Anna van Persyn, 1616

Landwehr (Ned) , 292.

- 1650
Dan. Heinsii lof-sanck van Iesus Christus den eenigen ende eeuwigen sone Godes : ende zyne andere Nederduytse poemata. Met de uytlegginghen. - Nieuwel ­ cks oversien, vermeerdert, ende verbetert. - t'Amstelredam, : by I. I. Schipper ..., 1650. - 301, [3] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-T 8

uklu 'EP'EP E 25 A
Incompleet: T8 ontbr

uklu 'EP'EP E 25 B
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 297.


Hesius, Guilielmus
- 1636
Gvilielmi Hesi Antverpiensis è Societate Iesv emblemata sacra de fide, spe, charitate. - Antverpiae, : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1636. - 404, [4] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-R 12

uklu A 6840
In handschrift op titelpagina: H. Rixneri

Landwehr (Ned) , 299.


Heyns, Maria
- 1647
Bloemhof der doorluchtige voorbeelden; daer in door ware, vreemde en deftige geschiedenissen, leeringen en eygenschappen, alles dat de mensch tot nut en vermaek verstrekken kan, te bemerken is. : Uit de schriften van Philippus Camerarius, Michiel de Montanje en andere schr ­ vers getrokken en vertaelt, / door Maria Heyns. - t'Aemsteldam, : gedrukt by Jacob Lescaille. Voor I.I. Schipper ..., 1647. - [8], 376 p. : ill. ; in-4
Coll.: * 4 A-3A 4

uklu 'EP'EP E 83

Landwehr (Ned) , 305.


Heyns, Zacharias
- 1625
Emblemata. = Emblemes chrestienes, et morales. = Sinne-beelden streckende tot christelicke bedenckinghe ende leere der zedicheyt / door Zacharias Heyns. - Tot Rotterdam, : by Pieter van Waesberge, 1625. - [60] bl., [6], 48, [1] p., [2], 50, [5], 55, [2] bl. : ill. ; in-4
Coll.: han-2han 4 A-N 4 2 A-G 4 (:) 2 2A-2M 4 2N 2 a-p 4 q 2 (N4 blanco)
Met afz. titel: Sinne-spel van de dry hoof-devchden ; Emblemata moralia ; Devchden-schole ofte spieghel der jonghe-dochteren

uklu 'EP'EP E 21
Incompleet: ontbr.: N2-N4. - Nr. 1 in convoluut
uklu 3B 82
Sinne-spel
uklu 'EP'EP E 21 A
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 309.

- 1629
Z. Heynsii weg-wyser ter salicheyt : onder een sinnebeeld van des werelts beschryvinghe den Christen wandelaer voorgestelt. - Tot Swol : voor Zacharias Heyns, 1629 (Gedruckt tot Zvvolle, : by Fransz Jorrijaensen ...). - [12], 55, [1] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 4 (*4 blanco) )( 2 A-O 4
Voortitel: Weg-wyser ter salig-heyt. - Jaar van. uitg. in colofon.

uklu 'EP'EP E 21
Incompleet: ontbr. *. - Nr. 2 in convoluut. - Aangevezeld exemplaar

Landwehr (Ned) , 310.


Heyns, Zacharias en Gabriel Rollenhagen

- 1615-1617
Emblemata : uolsinnighe uytbeelsels / by Gabrielem Rollenhagium uyt andere versamelt, en vermeerdert met syn eygene sinrijcke vindingen, gestelt in Nederduytsche rijme door Zacharias Heyns. - Tot Arnhem, : by Ian Ianszen, 1615-1617. - 2 dl. ; in-4
Coll.: 1# A-D 4 2# A-D 4 E 2
Deel 2 o.d.t.: Tweede deel, van de emblemata ofte volsinnighe uytbeelsels

uklu 'EP'EP E 174
Geschenk van den Heer J. Heeringa, GJ Groningen

Landwehr (Ned) , 308.


Hoburgh, Christiaan
- 1686
Levendige herts-theologie, dat z ­ n aendachtige betrachtingen, hoe Jesus in der geloovigen herten wil woonen, werken en leven, en haar wil zijn alles in allen. Met schoone, en nette print-verbeeldinge, ter zake dienende, verciert : nevens versen, suchtingen, en alleen-spraken. / Wel eer in't Hooghduyts voorgestelt door Christiano Hoborgh ... En nu in 't Nederduyts overgeset, op nieuws by na de helft vermeerdert, met liefdegesangen en versen. Door een liefhebber van Jeus. - t'Amsterdam, : by Joannes Boekholt ..., 1686. - 189, [3] p. ; in-8
Coll.: A-M 8
Met gegraveerde voortitel: Christiano Hoburghs levendige herts-theologie

uklu 'ET I 106
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 313.


Hofferus, Adrianus
- 1635
Nederduytsche poëmata / van Adrianvs Hoffervs Zirizævs ... - t'Amsterdam, : by Broer Jansz. ..., 1635. - [40], 400 p. : ill. ; in-4
Coll.: *-5* 4 A-3D 4

uklu 'ET I 118
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
Ex libris: Ex Bibliotheca H. C. DB. Novavilla

Landwehr (Ned) , 317.


Hooft, P.C.
- 1636
Gedichten van den heere Pieter C. Hooft ... / Verzaemelt en uytgegeven door Iacob vander Bvrgh ... - t'Amsterdam, : by Iohan Blaev, 1636. - [8], 464 p. : ill. ; in-4
Coll.: ( 4 ()1 blanco) A-3M 4
Bevat: Granida ; Geeraert van Velsen ; Baeto ; Paris oordeel ; Minnezinnebeelden

uklu 'EP'EP E- 24
Geschenk van prof. W.L. van Helten

Landwehr (Ned) , 322.

- 1671
P. C. Hoofts werken. - T'Amsterdam, : by Jacob Lescailje ..., 1671. - [34], 187, [5], 35, [5], 170, [2], 184, 308 p. : grav. ; in-2
Coll.: a-c 4 A-4F 4 a-p 4 2q 2
Met franse titel

uklu KW C 362
uklu 'EP'EP E-- 1

Landwehr (Ned) , 323.

- 1704
P. C. Hoofts Mengelwerken, / ten deele nooit te vooren gedrukt. Nu op veele plaatsen verbetert en vermeerdert. - Tot Amsterdam [etc.] : by Henrik Wetstein [etc.], 1704. - [48], 758, [2] p. : ill. ; in-2
Coll.: a-d 4 A-5D 4 5E 2
Uitg. door David van Hoogstraten. - Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E-- 1A

Landwehr (Ned) , 324.


Hoogstraten, Frans van
- 1698
Het voorhof der ziele, : behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden, / door F.v.H. - Tweede druk. - Te Rotterdam, : by Engelbertus Solmans ..., 1698. - [16], 199, [9] p. : ill. ; in-4
Coll.: *-2* 4 A-2C 4
F.v.H. is Frans van Hoogstraten. - Met gegraveerde titelpagina

uklu 'ET I 108
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 326.


Hoogstraten, Jan van
- 1731
Staat- en zedekundige zinneprenten, of leerzame fabelen ; die van den heere La Court speelswyze gevolgt / door J. van Hoogstraten. - Te Rotterdam, : by Arnold Willis ..., 1731. - [52], 310, [6] p. : ill. ; in-4
Coll.: *-6* 4 7* 2 A-2Q 4 2R 2 (2R2 blanco)
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP F 71 A
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 334.

- 1735
Staat- en zedekundige zinneprenten, of leerzame fabelen ; die van den heere La Court speelswyze gevolgt / door J. van Hoogstraten. - Te Amsterdam, : by Gerrit Tielenburg ..., 1735. - [52], 310, [6] p. : ill. ; in-4
Coll.: *-6* 4 7* 2 A-2Q 4 2R 2 (2R2 blanco)
Met gegraveerde voortitel: Sinryke fabulen

uklu 'EP'EP F 71
uklu 'EP'EP F 239
Nr. 4 in convoluut
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 335.


Horapollo
- 1574
Ori Apollinis Niliaci, de sacris Ægyptiorvm notis, Ægyptiacè expressis libri dvo, iconibvs illustrati, & aucti. / Nunc primùm in Latinum ac Gallicum sermonem conuersi. - Parisiis, : apud Galeotum à Prato, & Ioannem Ruellium ..., 1574. - [8], 107, [1] bl. : ill. ; in-8
Tekst in het Lat ­ n en Frans
Coll.: * 8 A-N 8 O 4

uklu KW A 451
Ex libris op schutbl. van G.C.J. Vosmaer

Landwehr (Rom) , 389 ; Adams , H 852.
- 1727

Horapollinis hieroglyphica Græce & Latine / cum integris observationibus & notis Joann. Merceri & David. Hoeschelii, et selectis Nicolai Caussini ; curante Joanne Cornelio de Pauw, qui suas etiam observationes addidit. - Trajecti ad Rhenum, : apud Melchior Leonardum Charlois, 1727 (Trajecti ad Rhenum, : typis Petri Muntendam). - ii, 404 p. ; in-4
Coll.: *-2* 4 A-3E 4 3F 2
Tekst in het Grieks en Lat ­ n

uklu 'AL L 2

Landwehr (Ned) , 133B


Houbraken, Anton en Gezine Brit
- 1723
Stichtelyke zinnebeelden gepast op deugden en ondeugden, in LVII tafereeelen vertoont / door A. Houbraken, en verrykt met de bygedichten van Juffr. Gezine Brit. - T'Amsterdam, : by Willem Barents ..., 1723. - [24], 251 [i.e.247], [9] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 2* 4 A-Q 8
Met gegraveerde titelpagina: Houbrakens zinnebeelden

uklu 'ET I 130
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 338.


Hugo, Herman
- 1624
Pia desideria emblematis elegiis & affectibus SS. Patrvm illustrata / authore Hermanno Hvgone ... Ad Vrbanvm VIII pont. max. ; vulgauit Boëtius a Bolswert. - Antverpiæ : typis Henrici Aertssenii, 1624. - [32], 412, [4] p., 45 p. pl. : ill. ; in-8
Coll.: *-2* 8 A-2C 8
Met franse titel: Pia desideria emblematis illvstrata

uklu 2A 7254
Ex libris Petri Bizet, 1735. - Stempel op titelblad: Bibiotheca Hageveldensis
uklu KW A 1879
Uitleenbriefje op schutblad: Biblioth. Domus Busc. C. ss. R.

Landwehr (Ned) , 345.
- 1629
Goddelycke wenschen verlicht met sinne-beelden, ghedichten en vierighe uyt-spraecken der ovd-vaeders / naer-gheuolgt de Latynsche vanden Eerw. P. Hermannvs Hvgo ... door Ivstvs de Hardvyn P. - t'Hantwerpen : by Hendrick Aertssens ..., 1629. - [16], 604 [i.e.602], [8] p., 45 bl. ill. : grav. ; in-8
Coll.: * 8 A-2P 8 ð
Titelpagina gegraveerd. - Met franse titel: Goddelycke vvenschen

uklu 'ET I 131 A
B8 gebonden tussen M1 en M2. - Incompleet: ð ontbreekt. - Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu 'ET I 131
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 357.

- 1645
Goddelycke wenschen verlicht met sinnebeelden en vierige uytspraken der out-vaders / na-gevolgt de Latynsche van den eerw. p. H. Hvgo ... door Iustus de Hardvyn p. - Eerst t'Hantwerpen, by Hendick Aertsen met privilegie, ende nu herdruct. - [S.l.] : by P.I. Paets, 1645. - [20], 434, [4] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-2P 6 2Q 2
Plaats van uitgave is: Amsterdam

uklu 'ET I 131 B
Incompleet: ontbr.: B1-B2, 2Q1-2. - Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu KW A 412
Ex libris: E C. Ss. R. Prov. Hollandicae "Bibl. De Volksmissionaris"

De Vries , 130. - Landwehr (Ned) , 358.


Huygen, Pieter en Jan Huygen
- 1724
De beginselen van Gods koninkryk in den mensch. : Uitgedrukt in zinne-beelden. : Hier zyn bygevoegt de stichtelyke rymen van J. H. - Der vierden druk. - Gedruckt voor den auteur, en te bekomen t'Amsterdam : by Cornelis vader Sys ..., 1724. - [14], 158 [i.e. 160], [4], 71, [1] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-K 8 A-D 8 E 4
Met gegraveerde voortitel. - Auteur is: Pieter Huygen. - J. H. is pseud van: Jan Huygen. - Bevat tevens: Alleenspraake met God ; Een brief een moeder aan haar toekomende kindt

uklu 'EP'EP F 164
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 373. - Cf. van Eeghen en van der Kellen , no.165, 465.

- 1740
De beginselen van Gods koninkryk in den mensch. : Uytgedrukt in verscheide zinne-beelden, als mede een alleenspraake met God, benevens eenige stigtelyke rymen, / door Pieter en Jan Huygen. Met konstplaten door Jan Luyken. - Te Amsterdam, : by Jacob ter Beek ..., 1740. - [14], 158, [4], 52 p., [22], 141, [3], [2], 5, [3] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-K 8 A-C 8 A-L 8 (L5 als L2)
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 80 K

Landwehr (Ned) , 376 (variant).

- ca. 1782
De beginselen van Gods koninkryk in den mensch. : Uitgedrukt in verscheide zinnebeelden, als meede een alleenspraake met God, benevens eenige stigtelyke rymen en zedekundige aanmerkingen toepasselyk gemaakt door Pieter Huygen. Hier zyn bygevoegt de stigtelyke rymen, door Jan Huygen, beide met konstplaten door Jan Luyken. - Te Amsterdam, : by Johannes Geyger ..., [ca.1782]. - [14], 158, [4], 64 p., [22], 141, [3], [2], 5, [3] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-K 8 A-D 8 A-L 8 (L5 als E2)
Bevat tevens: Alleenspraake met God; Stichtelyke rymen op verscheide stoffen, in twee deelen; Een brief van een moeder aan haar toekomende kindt. - Met gegraveerde voortitel.

uklu 'EP'EP E 81 O
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 377.


Jansen, Antoni
- 1683
Zinnebeelden, getrokken uit Horatius Flaccus / naer de geestr ­ ke vinding van den geleerden Otto van Veen op de zeden toegepast ; en met Bygedichten, op nieuws ger ­ mt, door Antoni Jansen, van Tergoes. - 't Amsteldam, : by Justus Dankerts ..., 1683. - [8], 205, [3] p. : ill. ; in-4
Coll.: * 4 A-2C 4

uklu 'ET I 113
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 383.


Jezus en de ziel
- 1678
Jesus en de ziel. : Een geestelijcke spiegel voor 't gemoed. Bestaande uyt veertig aangename en stichtel ­ ke sinne-beelden. Vervat in drie deelen. - t'Amsterdam, : by Pieter Arentsz. ..., 1678. - 174, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-L 8
Auteursnaam niet op titelblad. - Met gegraveerde voortitel

uklu 1A 8402
Ex libris op schutblad: Johan W. Schotman

Landwehr (Ned) , 471.
Jocelyn-Brook, Elizabeth
- 1748
Uiterste wille van een moeder aan haar toekomende kind. : Toegeëigent aan de volmaaktste huismoeder. - De derde druk. Met vaerzen en koperen plaaten versiert. - Te Amsterdam, : by Gerrit Tielenburg ..., 1748. - [12], 268 p. : ill. ; in-8
Coll.: * 6 (*3 als *, *5 als (*3)) A-Q 8 R 6
Oorspr. Engelse uitg. van Elizabeth Jocelin-Brook; de verzen zijn van Gezina Brit en Adriaen Spinneker. - Met gegraveerde voortitel: Uyterste wille van een moeder aan haar toekomende kint. - Bevat tevens: Uiterste wille van Soetgen van den Houte

uklu 'EP'EP E 81 N
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 389.


Junius, Hadrianus
- 1566
Hadriani Ivnii medici emblemata, ad D. Arnoldvm Cobelivm. : Eivsdem ænigmatvm libellvs, ad D. Arnoldvm Rosenbergvm. - Antverpiæ, : ex officina Christophori Plantini, 1566. - 134, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-H 8 I 4

uklu 'ET I 103
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
Ex libris: Thomas South


Landwehr (Ned) , 400 ; Adams , J 445.


Klinkhamer, Govert
- 1742
Stichtelyke zinnebeelden, en bybel-stoffen. : Bestaande in Jacobs sterfbedt .... / Door G. Klinkhamer. - Twede druk, met plaaten. - T' Amsterdam, : by Jacobus Hayman ..., 1742. - [20], 216, [8] p. : ill. ; in-8
Coll.: ð * 8 2 * A-O 8
Met gegraveerde voortitel en franse titel

uklu A 6557
Nr. 1 in convoluut

Landwehr (Ned) , 416.

- 1756
Leerzaame zinnebeelden en bybel-stoffen, : bestaande in het leven van den propheet Elisa .... / Door G. Klinkhamer. - Tweden druk. Met plaaten. - T' Amsterdam, : by Jacob ter Beek en Kornelis de Veer ..., 1756. - [12], 220, [4] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 6 (* blanco) A-O 8
Met gegraveerde voortitel en franse titel

uklu A 6557
Incompleet: ontbr.: *. - Nr. 2 in convoluut

Landwehr (Ned) , 419.


Koning, Martinus
- 1722-1727
Lexicon hieroglyphicum sacro-profanum, : of woordenboek van gewyde en ongewyde voor- en zinnebeelden, waarin personen, daden ... uitvoeriglyk worden behandelt ... en ontelbare plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments, uit de Outheit en talen, naar den aart der gelykenissen, voor- en zinnebeelden, uitgelegt en opgeheldert, / door Martinus Koning .... - Te Dordrecht en te Amsterdam, : by Joannes van Braam, en Gerard onder de Linden ..., 1722-1727. - 6 dl. : ill. ; in-2
Met gegraveerde voortitel

uklu BG--- 2
6 dl., 3 bd.

Landwehr (Ned)
, 420.


Krul, J.H.
- 1634
Minne-beelden: toe-ghepast, de lievende ionckheyt. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [4], 59, [1] p. : ill. ; in-4. - (Eerlycke tytkorting bestaende in verscheyde rymen)
Coll.: A-H 4
Auteur is: Jan Hermansz. Krul

uklu 'EP'EP E 203
Nr. 2 in convoluut

Landwehr (Ned) , 422 (variant).

- 1644
Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen z ­ n meest alle de r ­ men, en werken / van I.H. Krvl ; al te zamen merkel ­ k door hem verb., en met veel nieuwe r ­ men verr ­ kt, doorgaens met schoone kopere platen verçiert ; afgezondert in vier deelen. - Tot Amsteldam : [s.n.], 1644. - xvi, 320, 374, 88 p. : ill. ; in-2
Coll.: *-2* 4 A-2C 6 2D 4 a-2h 6 A-G 6 H 4

uklu 'EP'EP E-- 3 A
Incompleet: ontbr.: * 4, H-H4. - Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu 'EP'EP E-- 3
Op titelpagina in hs.: Joh: de Mepsche Ultrajecti 1654
Op verso titelpagina in hs: Reinder Goükes


Landwehr (Ned) , 430.

- 1662
J. H. Kruls minne-spiegel ter deughden. : Bestaende in verscheyde minne-beelden, minne wetten, soet gevoysde liedtjens, ende comedien ... vertoonende als spiegels aen de minnende jonkheyt ... Waer by gevoeght is voor een tweede deel, de wegh-wijser ter deughden .... - Op 't nieus door den auteur doorgaans vermeerdert met zinne-beelden .... - t'Amsterdam, : by Michiel de Groot ..., 1662 (Tot Schoonhoven, : gedrukt by Samuel Knudde ...). - [20] p., 14 bl., 13-136, 44, 52, [4], 49, [5], 58, [6], 84, [6] p. : ill. ; in-12
Coll.: * 12 A-H 12 2A-2G 12 3A-3D 12
Met gegraveerde voortitel. - Bevat tevens: Wegh wyser ter deughden

uklu 'EP'EP E 63

Landwehr (Ned) , 428 (variant).

- 1681
Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen z ­ n meest alle de rijmen, en werken / van I.H. Krvl. Al te zamen door hem verbetert, en met veel nieuwe rijmen verrijkt, doorgaens met schoone kopere platen verciert, afgezondert in vier deelen. - Tot Amsterdam : [s.n.], 1681. - [1] bl., [12], 320, 447, [5] p. : ill. ; in-4
Coll.: ð * 4 2* 2 A-2B 4 a-3k 4 3l 2
Drukgegevens op gegraveerde voortitel: T'Amsterdam, : by de weduwe van Jan Jacobsz Schipper

uklu 'EP'EP E 63 A
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 432.


Leermeester der zeden
- 1781
De leermeester der zeden, vertoond in Horatius zinnebeelden, lierzangen, enz. Lof van 't landleven, en bespiegeling op 't leven der menschen, verbeeld in de vier getyden des jaars. Met veele uitmuntende verzen vermeerderd. - De sesde druk. Met kopere plaaten vercierd. - Te Amsterdam, : by Tjeert Bliek ..., 1781. - [12], 434, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: 2* 4 ð 2 2* 4 (-2*4) A-2D 8 2E 2
Met gegraveerde voortitel en franse titel: Zinnebeelden uit Horatius

uklu RIEDEL U 2

Landwehr (Ned) , 454.


Licetus, Fortunius
- 1653
Hieroglyphica, siue antiqva schemata gemmarvm anvlarivm, ; qvæsita moralia, politica, historica, medica, philosophica, & sublimiora, / omnigenam eruditonem ... diligenter explicata responsis Fortvnii Liceti .... - Patavii, : typis Sebastiani Sardi, 1653. - [20], 440, [20] p. : ill., grav., portr. ; in-2
Coll.: § 4 2§ 2 2 mal 4 A-3L 4 3M 2

uklu 'TA K-- 13

cf. Landwehr (Rom) , 486.

Luyken, Jan
- 1671
Joan Luykens Duytse lier, drayende veel van de nieuwste, deftige, en dartelende toonen, bevad in tien verdeelingen, en verciert met kopere platen. : Nooyt voor dezen gedrukt. - t'Amsterdam, : by Jacobus Wagenaar ..., 1671. - 128, [4] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-E 12 F 6
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 192
Geschenk van Prof. Dr. F. de Haan, 1924

Van Eeghen en van der Kellen , p. 21; Landwehr (Ned,) 465.

- 1708
Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, / door Jan Luiken. - Te Amsteldam, : by de Wed: P: Arentz, en K: vander Sys ..., 1708. - [8], 406, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-2B 8 2C 4
Met gegraveerde voortitel: Beschouwing der wereld

uklu 'EP'EP E 80 A
3 exemplaren. - 1 ex. geschenk van Ds. L.A. Bähler
uklu 'EP'EP E 81 J
Geschenk van W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 499.

- 1709
De Zedelyke en stichtelyke gezangen, / van Jan Luiken. Op nieuws vermeerderd. En den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid. Alles met konstige figuuren versiert. - Te Amsteldam, : by de Wed: P: Arentz, en K: vander Sys ..., 1709. - [10], 300, [8], 17, [1] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-V 8 A 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 80 B
uklu RIEDEL H 195
A8 beschadigd

Landwehr (Ned) , 496.
- 1710
Onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, / door Jan Luiken. - Te Amsteldam, : by de Wed: P: Arentz, en K: vander Sys ..., 1710. - [6], 208, [10] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-O 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 80 C
uklu 'EP'EP E 81 H
Geschenk van W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 503.

- 1711
De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. : Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, / door Jan Luiken. - Te Amsteldam, : by de wed: P: Arentz, en K: vander Sys ..., 1711. - [10], 404, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-2C 8
Met gegraveerde voortitel: De bye korf des gemoeds ...

uklu 'EP'EP E 80 E
uklu 'EP'EP E 81 K
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu KW A 1550

Landwehr (Ned) , 509.

- 1711
Het leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, / door Jan Luiken. - Te Amsteldam, : by de Wed: P: Arentz, en K. vander Sys ..., 1711. - [8], 182, [2] p. : gegrav. titel, ill. ; in-8
Coll.: A-M 8
Met gegraveerde voortitel: Het leerzaam huisraad

uklu 'EP'EP E 80 D
uklu 'EP'EP E 81 I
Geschenk van W. Bakker G.Gz.
uklu KW A 1551

Landwehr (Ned) , 512.

- 1712
Des menschen begin, midden en einde ; vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwas, in een en vyftig konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, / door Joannes Luiken. Met het leven van den autheur. - Te Amsteldam, : by de Wed: P: Arentz, en K: vander Sys ..., 1712. - [32], 103, [9] p. : ill. ; in-8
Met gegraveerde voortitel: 's Menschen begin, midden en einde
Coll.: *-2* 8 A-G 8 (G8 blanco)

uklu 'EP'EP E 80 I 2
Geschenk van de Openbare Leeszaal Groningen

Landwehr (Ned) , 516.

- 1714
Jezus en de ziel. : Een geestelyke spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. : Vervat in drie deelen. Met nieuwe plaaten, / door Joannes Luiken. Nevens Het eeuwige vaderland en deszelfs vreugde. - Te Amsteldam : by de wed. P. Arentz, en K. van der Sys ..., 1714. - 190, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-M 8
Met gegraveerde titelpagina

uklu 'EP'EP E 81 M
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 479.

- 1717
Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerende zielen-vuur : zynde bloempjes der zalige hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreden-ryk. ; Een behelzing van vyftig zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige spreuken. / Door Joannes Luiken. - De vyfde druk. - Te Amsteldam, : by Kornelis vander Sys ..., 1717. - [16], 212, [20] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-O 8 P 4
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 81 P
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu 'EP'EP E 80 G

Landwehr (Ned) , 490.

- 1719
Des menschen begin, midden en einde ; vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwas, in een en vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, / door Joannes Luiken. Met het leven van den autheur. - Te Amsteldam, : by Kornelis van der Sys ..., 1719. - [34], 103, [7] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-I 8
Met gegraveerde voortitel: 's Menschen begin, midden en einde

uklu 'EP'EP E 81 F
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu 'EP'EP E 80 I

Landwehr (Ned) , 517.

- 1727
Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerende zielen-vuur : zynde bloempjes der zalige hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreden-ryk. ; Een behelzing van vyftig zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige spreuken. / Door Joannes Luiken. - De zesde druk. - Te Amsteldam, : by Kornelis vander Sys ..., 1727. - [16], 212, [20] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-O 8 P 4
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 81 Q
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 491.

- 1731
Het leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, / door Jan Luiken. - Te Amsteldam, : by Kornelis vander Sys ..., 1731. - [8], 182, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-M 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 81

Landwehr (Ned) , 513.

- 1732
Joan Luykens duytse lier, : draayende veel van de nieuwste, deftige, en dertelende toonen, bevat in tien verdeelingen, en verçiert met kopere platen. Vermeerdert met het leeven van den autheur. - t'Amsterdam, : by Pieter Aldeweereldt ..., 1732. - [18], 109, [5] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-H 8 I 2
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 235

Landwehr (Ned) , 469.

- 1734
Zedelyke en stichtelyke gezangen, van Jan Luiken. En den lof en oordeel van de werken der barmhartigheid. / Alles met konstige figuuren versiert. - Te Amsteldam, : by Kornelis vander Sys ..., 1734. - [10], 300, [8], 17, [1] p. : gegrav. titelp., ill. ; in-8
Coll.: A-X 8
Gegrav. titel: Stichtelyke gezangen. - Bevat ook: Naamen der boeken van Joannes Luiken, die alle by Kornelis vander Sys, gedrukt, en te bekomen zyn ...

uklu 'EP'EP E 170
Incompleet: ontbr. V8-X8. - Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu KW A 1552

Landwehr (Ned) , 497.

- 1738
Beschouwing der wereld, bestaande in honderd konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, / door Jan Luiken. - Te Amsteldam, : by Kornelis vander Sys ..., 1738. - [8], 406, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-2C 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 213
Prijsband voor Trijntje Blauw, 28 feb. 1740

Landwehr (Ned) , 501.

- ca.1750
Afbeelding der menschelyke bezigheden, : bestaande in hondert onderscheiden printverbeeldingen, vertonende allerhande stantspersonen, zo van regeeringe, konsten, wetenschappen, als handwerken, zinryk uitgebeeld, geschikt naar de orde van 't A B C en met vaarzen daar toe passende verklaard. - Te Amsterdam, : by Reinier en Josua Ottens, [175X]. - [2], 100 bl. : ill. ; in-4
Coll.: geen
Met gegraveerde voortitel: Menschelyke beezigheeden. - Auteur is: Jan Luyken

uklu 'ET I 120 B
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 10.

- 1767
Het overvloeijend herte, of nagelatene verzen / van den godvruchtigen Jan Luyken ... ; Vercierd met vyf en tachentig konstige figuuren, in den smaak des aucteurs getekend en in 't koper gebragt door Cornelis van Noorde. - Te Haarlem gedrukt, : by C.H. Bohn ..., 1767. - [10], 281, [7] p. ; in-8
Coll.: * 8 2* A-S 8
Gevolgd door drie brieven van J. Luyken

uklu 'EP'EP E 81 G
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.
uklu 'EP'EP E 80 J
2 exemplaren

Landwehr (Ned) , 528.

- 1767
Zedelyke en stichtelyke gezangen, / van Jan Luiken. En den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid. Alles met konstige figuuren versiert. - Te Amsteldam, : by Gerrit de Groot en Zoon, 1767. - [10], 300, [8], 17, [1] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-X 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 81 L
Nr. 1 in convoluut
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.


Landwehr (Ned) , 498.

- 1767
De werken en vergelding der barmhertigheid, en onbarmhertigheid, / uit Matth: XXV. berymd door Adriaan Spinniker. - Te Amsteldam, : by Gerrit de Groot en Zoon, 1767. - 32 p. : ill. ; in-8
Coll.: A 16

uklu 'EP'EP E 81 L
Nr. 2 in convoluut
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.


Niet in Landwehr.

- 1783
Jan Luykens Duitsche lier, draayende veel van de nieuwste, deftige, en dertelende toonen ... - Tweede druk. / Vermeerdert met het leeven van den autheur. - In 's-Gravenhage : by H.H. van Drecht ..., 1783. - [18], 109, [5] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-H 2
Met gegraveerde voortitel en franse titel

uklu 'EP'EP E 80

Landwehr (Ned) , 470.Luyken, Jan en Casper Luyken
- 1695

Menschelyke beezigheeden : bestaande in regeering konsten en ambachten, na orde van het A.B.C. in honderd figuuren, zinryk uitgebeeld. in koper geëst en gesneeden. Met veerzen, daartoe passende, door A.J. - t'Amsterdam. : verkooft b ­ A. d. Winter en J. Bormeester, 1695. - [1], 100 bl. : ill. ; in-4
Coll.: geen
A.J. is Anthony Janssen. - Gravures door Jan Luyken en Casper Luyken. - Gegraveerde titelp.

uklu 'ET I 120 A
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Niet in Landwehr (Ned).

- 1695
Menschelyke beezigheeden : bestaande in regeering konsten en ambachten, na orde van het A.B.C. in honderd figuuren, zinryk uitgebeeld. in koper geëtst en gesneeden. Met veerzen, daartoe passende, door A.J. - T'Harlem : by Amb. Schevenhuysen, 1695. - [1], 100 bl. : ill. ; in-4
Coll.: geen
A.J. is Anthony Janssen. - Gravures door Jan Luyken en Casper Luyken. - Gegraveerde titelp.

uklu 'ET I 120
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Niet in Landwehr.

- 1718
Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt, / door Jan en Kasper Luiken. - Te Amsteldam, : by Kornelis vander Sys ..., 1718. - [8], 208, [4] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-N 8 O 6
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 80 H

Landwehr (Ned) , 536.

- 1730
Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld, en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt, / door Jan en Kasper Luiken. - Te Amsteldam, : by Kornelis van der Sys ..., 1730. - [8], 208, [4] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-N 8 O 6
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 81 A
Prijsband voor Meijndert Gijze, 22 februari 1739

Landwehr (Ned) , 537.

- 1749
Spiegel van het menselyk bedryf, : vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld, en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt, / door Jan en Kasper Luiken. - Te Amsteldam, : by Jan Roman de Jonge ..., 1749. - [8], 208, [4] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-N 8 O 6
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 81 B
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 538.

- 1767
Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld, en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt, / door Jan en Kasper Luiken. - Te Amsteldam, : by de Erven van F. Houttuyn, 1767. - [8], 208, [4] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-N 8 O 6
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 81 C
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 539.

- 1790
Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld, en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt, / door Jan en Kasper Luiken. - Te Amsteldam, : by Jacobus van der Burgh en Zoon, 1790. - [8], 208, [4] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-N 8 O 6
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 81 D
1 illustratie ingekleurd (A6r)
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 539S.


Maccius, Paulus
- 1628
Pavli Maccii emblemata. - [S.l. : s.n.], 1628 (Bononiæ ... : Clemens Ferronius superiorum permissu excudebata). - 331, [5] p. : ill. ; in-4
Coll.: A-2T 4
Jaar van uitg. in colofon.

uklu 4B 9792

Landwehr (Rom) , 496.


Masen, Jacob
- 1681
Speculum imaginum veritatis occultæ, : exhibens symbola, emblemata, hieroglyphica, ænigmata ... / authore R. P. Jacobo Masenio .... - Editio tertia prioribus correctior. - Coloniæ Vbiorvm, : sumptibus viduæ, & hæredum Joannis Antonii Kinchii, 1681. - [72], 1122 [i.e.1120], [72] p. ; in-8
Coll.: A 8 *-3* 8 4* 4 A-4A 8 a-d 8 e 4
Met gegraveerde voortitel

uklu A 7250

Landwehr (Germ) , 421.


Menestrier, Claude-François
- 1662
L' art des emblemes. / Par le P. C. François Menestrier .... - A Lyon, : chez Benoist Coral ..., 1662. - [8], 160 [i.e. 162], [6] p., [10] bl. pl. : ill. ; in-8
Coll.: A 4 A-G 8 H-O 4
Met gegraveerde voortitel.

uklu 2A 767

Landwehr (Rom) , 513.

- 1691
Histoire dv roy Lovis le Grand : par les medailles, emblèmes, deuises, jettons, inscriptions, armoiries, et autres monumens publics / recueillis et expliquéz par le Pere Clavde-Francois Menestrier de la Compagnie de Iésvs. - N.E. augm. de 5 planches. - A Paris : Chez I.B. Nolin ..., 1691. - 54 p. : ill. ; in-2
Coll.: ð 2 A-M 4 N 2

uklu 'UP C-- 2

Landwehr (Rom) , 519.

- 1694
La philosophie des images enigmatiques, ... / Par le P. Cl. François Menestrier .... - A Lyon, : chez Hilaire Baritel ..., 1694. - [24], 491, [3] p., [2] bl. : ill., portr.. ; in-12
Coll.: _ a 12 A-X 12

uklu A 7249

Landwehr (Rom) , 520.


Menschen
's Menschen leven van de wieg tot het graf: afgeschaduwt door korte spreuken, verdeelt in de XII. maanden des jaars. - Deze tweede druk, met geschicht-en zede-kundige aanmerkingen, zo over ieder opschrift, als ook Aristotels en Katoos zedelessen, verrijkt. - t'Amsterdam, : by Jacob van Royen ..., 1690. - 162, [2] p., [1] bl. pl. : grav. ; in-12
Coll.: A-F 12 G 8 ð 2 ( ð 2 blanco)
Verzameld door Jacob van Royen. - De Zedelessen van Aristoteles in dicht gebracht door A. Bogaert; de Zedelessen van Kato vert. door Jan van Petersom

uklu 'ET I 129
Ontbr.: B1, B12
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.


Niet in Landwehr en De Vries.


Mikrokosmos
Mikrokosmos parvvs mvndvs. - Francofvrti. : Apud Iacob _ u de Zetter, 1618. - [4], 74, [2] bl. : ill. ; in-4

uklu A 6769

Landwehr (Germ) , 439.


Moerman, Jan
- 1608
De cleyn vverelt : daer in claerl ­ cken door seer schoone poêtische, moralische en historische exempelen betoont vvort, alles vvat den mensche (tot stichtinghe ende leeringhe in zijnen staet) heeft te vlieden ende naer te volghen. ... / door Mr. Ian Moerman, ende met over-schoone const-platen seer heerlijck verciert. - t'Amstelredam, : by Dirck Pietersz. ..., 1608. - [5], 74, [2] bl. : ill. ; in-4
Coll.: ð 4 A-T 4
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 110
[4], 74, [2] bl. - Gegraveerde voortitel ontbreekt.

De Vries , 15 ; Landwehr (Ned) , 564.


Moons, J.
ca.1764
Sedelyken vermaek-spiegel vertoonende door zinne-belden den leersamen handel van de onredelijke dieren aen de verkeerde, en beestaerdige wereld : opgeregt van verscheyde soo Grieksche, als Latynsche schryvers, gepolystert, ende verciert met vermaekelijke poësie, ende sedelijke leeringen, / door Fr. J. Moons ... - 't Antwerpen, : by P.J. Parys ..., [ca.1764]. - [6], 384, [2] p. ; in-8
Coll.: A-3C 4

uklu A 6307

Landwehr (Ned) , 584.

- ca.1764
Zedelyk vermaek-veld vertoonende den leersamen handel van de onredelijke dieren. Aen de verkeerde, en beestaerdige wereld van verscheyden soo Griekse, als Latynsche schryvers ten toon gestelt, verduytst in vermakelijke poësie, en verciert met sedelijke leeringen / door F. Jacobus Moons ... Hier is in 't verschiet nog by gestelt de stigtige steen-rotse van den weenenden Petrus naer sijnen val, lokkende alle sondaeren tot boetvaerdigheyd, overgeset door den selven autheur in Duytsche rhymen uyt den eerweerdigen P. Sidronius. - Tweeden druk. - 't Antwerpen, : by P.J. Parys ..., [ca. 1764]. - [2], 307, [1] p. ; in-8
Coll.: * A-2P 4 2Q 2

uklu A 6308
Incompleet: ontbr.: *
Ex libris op schutblad van Willame den Frese


Landwehr (Ned) , 585.


- 1772
Sedelyk vreugde-perk vertoonende door zinne-belden den leersamen haddel van de onredel ­ ke dieren aen de verkeerde, en beestaerdige wereld : opgeregt van verscheyde soo Grieksche, als Latynsche schryvers, verciert met aerdige printen, vermaekelijke poësie, en sedelijke leeringen. / Door Fr. J. Moons ... - 't Antwerpen, : by P.J. Parys ..., 1772. - 590 [i.e. 592] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-4E 4

uklu A 6306
Ex libris op schutblad van Willame den Frese

Landwehr (Ned) , 583.

- ca.1764
Sedelyken vreugden-berg verthoonende door sinne-belden den leerzamen handel van de onredelijke dieren aen de verkeerde, en beest-aerdige wereld : opgeregt van verscheyde zoo Grieksche als Latynsche schryvers : verciert met aerdige printen, vermakelijke rymkens en zedelyke leeringen. - 't Antwerpen : by P.J. Parys ..., [ca. 1764]. - 495 [i.e. 465], [3] p. ; in-8
Coll.: A-3L 4 3M 6

uklu A 6305
Ex libris op schutblad van Willame den Frese

Landwehr (Ned) , 582 (variant).


Mylius, Willem
- 1702
De veldgezangen van Thyrsis, gesierd met toegepaste zinneminnebeelden / door W.M. - Te Leyden, : by Hendrik van Damme ..., 1702. - [12], 81, [3] p. : ill. ; in-4
Coll.: 2* 2 (2*1 blanco) A-K 4 L 2
Auteur: Willem Mylius

uklu 'ET I 66
2 ex. in 1 bd., het 2e ex. incompleet
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 853.


Paradin, Claude en Gabriel Simeon

- 1600
Symbola heroica / M. Clavdii Paradini ... et D. Gabrielis Symeonis. ; Multo, quàm antea, fideliùs de Gallica lingua in Latinam conuersa. - [S.l.] : Ex officina Plantiniana. Apvd Christophorvm Raphelengivm ..., 1600. - 319, [1] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-V 8
Plaats van uitg. is: Leiden

uklu A 7028

Landwehr (Ned) , 606.

Princeliicke deuiisen / van Clavde Paradin, Gabriel Simeon, ende meer ander : over ettelicke iaeren wtten Franschen in onse tael verduytscht. - Nu verbetert, ende met wtlegginghen in rijm, vermeerdert. - Tot Leyden, : inde Plantijnsche druckerije van François van Ravelenghien, 1615. - 468 p. : ill. ; in-12
Coll.: A-T 12 V 6

uklu 'ET I 127
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned)
, 609.


Pers, Dirck Pietersz

- 1669
Bellerophon, of lust tot wysheyt, door sinne-beelden leerlijck vertoont. : Waer by gevoeght zijn De vrol ­ cke stemmen, of stichtige en vermaeckl ­ cke liedekens en gedichten ... Waer by noch konnen gebonden werden, het tweede-deel Urania of Hemel-sang, als mede het derde-deel, Gesang der zeden, / van den selfden auteur.. - En op 't nieuw doorgaens vermeerdert en verbetert ... Door D. P. Pers. De musijck door Cornelis de Leeuw gecorrigeert. - t'Amsterdam, : voor Willem van Beaumont ..., 1669 (t'Amsterdam, : ter druckerye van Daniel Bakkamude ...). - 3 dl. : ill. ; in-8
Dl.2 o.d.t.: De laetste vernieuwde Urania, of hemel-sangh ... - Dl.3 o.d.t.: Gezang der zeeden ...

uklu 'EP'EP E 148
3 dl., 1 bd.

Landwehr (Ned) , 630.


Philostratus, Flavius
- 1615
Les images ov tableavx de platte peintvre des deux Philostrates sophistes grecs et les statues de Callistrate / mis en Francois par Blaise de Vigenere ... enrichis d'arguments et annotations ; reueus et corrigez sur l'original par un docte personnage de ce temps en la langue Grecque et representez en taille dovce en cette nouuelle edition auec des epigrammes sur chacun d'iceux par Artus Thomas ... - A Paris : chez la veufue Abel. l'Angelier ... et la veufue M. Gvillemot ..., 1615. - [18], 921, [49] p. ; in-2
Coll.: ð _ a 8 A-4G 6 4H 4 4I-4M 6 (4M6 blank)
Gegraveerde titelpagina

uklu 'BE F--- 1
Incompleet: ontbr.: 4M6

Landwehr (Rom) , 586.

Philotheus

- 1679
Philothei christliche Sinne-bilder / aus dem Lateinischen ins Teutsch gebracht. - Franckfurt, : bey Johann Peter Zubrodt, 1679. - [12], 472 p. : ill. ; in-12
Coll.: )( 12 A-T 12 U 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 2A 3010

Landwehr (Germ) , 478 (variant).

- 1682
Philothei symbola Christiana quibus idea hominis Christiani exprimitur. - Lugduni Batavorum. : Apud Viduam Johannis à Gelder, 1682. - [24], 310, [2] p. : ill. ; in-12
Coll.: * 12 A-N 12 (N12 blanco)
Met gegraveerde voortitel: Philothei symbola Christiana

uklu DO 31
Geschenk van N. van Rhijn uit de bibliotheek van prof. dr. C.H. van Rhijn.

Landwehr (Ned) , 635.


Poirters, Adrianus

- ca.1676
Het masker vande wereldt afgetrocken / door P. Adrianus Poirters S. I. - Den 12 drúck. - t'Antwerpen, : voor Philips van Eyck ..., [ca.1676]. - [24], 373 [i.e. 375], [9] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 4 2* 8 A-Z 8 2A-2B 4
Philips van Eyck werkzaam in Amsterdam

uklu 'EP'EP E 116
Gravures gedeeltelijk ingekleurd

cf. Landwehr (Ned) , 651-652.

- 18e eeuw
Het masker vande wereldt afgetrocken / door P. Adrianus Poirters S.I. - Den 13 druck. - t'Antwerpen : by Joannes van Soest ..., [17XX]. - 375, [9] p,., [1] bl. pl. : ill. ; in-12
Coll.: A-2I 6 (B3 als B2, K2 als H2)

uklu 'EP'EP E 116 A

Landwehr (Ned) , 658.

- 1709
Heyligh hof vanden keyser Theodosius : verciert met sinnebeelden, rymdichten en sedeleeringen, / door P. Adrianus Poirters ... ; naer syne doot gevonden en uytgegeven. - Tot Antwerpen. : By Ignatius Leyssens ..., 1709. - [18], 295, [1] p. : grav. ; in-8
Coll.: ð ovl 8 A-S 8 T 4
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 134

Landwehr (Ned) , 679.

- 1714
Ydelheyd des werelds : verciert met zinnebeelden, rym-dighten en zede-leeringen / door P. Adrianus Poirters ... - T'Antwerpen, : by Joannes Paulus Robyns ..., 1714. - [24], 190, [2] p. : ill. ; in-8
Coll.: ð 4 A-N 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E 116 B

Landwehr (Ned) , 641.


Poot, Hubert Cornelisz
- 1743-1750

Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraek ... - Op nieu uit de oirsprongklyke schriften van Cezar Ripa ... getrokken ... door een ervaren tael- en outheitkundigen: hebbende voor het overige de uitmuntende dichter Hubert Korneliszoon Poot dit werk ... in klaer en zuiver Nederduitsch overgeschreven ... - Te Delft : Gedrukt by Reinier Boitet, 1743-1750. - 3 dl. : ill. ; in-2

uklu KW C 379
uklu 'ET I-- 7
3 dl., in 2 bd.

Landwehr (Ned) , 681.


Reusner, Nicolas
- 1588
Nicolai Revsneri Leorini Silesii symbolorvm imperatoriorvm ... : Opvs philologicvm et politicum, vereqve regivm ac imperatorium .... - Francofvrti ad Moenvm, : curante Ioanne Spießio, 1588. - 3 dl. ; in-8
Classis prima zonder drukkersmerk op titelpagina

uklu A 7324
In handschrift op titelpagina: Gothofredi Lindneri
Ex libris op schutblad van Ignatius Dominicus


Landwehr (Germ) , 499 ; Adams , R 417.


Ripa, Cesare
- 1618
Nova iconologia / di Cesare Ripa ... Opera vtile ad oratori, predicatori, poeti, pittori, scultori, disegnatori, e ad'ogni studioso. Per inuentar concetti, emblemi, ed imprese ... Ampliata vltimamente dallo steßo auttore di trecento imagini .... - In Padova : per Pietro Paolo Tozzi ..., 1618. - [48], 648 p. : ill. ; in-4
Coll.: a-f 4 A-4M 4

uklu 3B 6805

Landwehr (Rom) , 625.

- 1644
Iconologia, of uytbeeldingen des verstands : / van Cesare Ripa ... ; waerin verscheiden afbeeldingen van deughden, ondeughden ... werden verhandelt ... Verr ­ ckt met veele beeldnissen en geestige geleerde overwegingen, door de uytnemende verbeteringe van Giov. Zaratino Castellini ... uit het Italiaens vertaelt door D.P. Pers. - Amstelredam, : by Dirck Pietersz Pers ..., 1644 (t'Aemsteldam, : gedruckt by Iacob Lescaille). - [14], 636, [4] p. ; in-4
Coll.: ð * 5 2* 2 A-4L 4 4M 2
Met gegraveerde voortitel: Iconologia, of uijtbeelding _ e des verstants.

uklu 'ET I- 5

Landwehr (Ned) , 683.


Rodenburgh, Theodorus
- 1619
Eglentiers poëtens borst-weringh. / Door Theodore Rodenbvrgh ... - T'Amsterdam, : ghedruckt by Paulus van Ravesteyn, voor Ian. Evertsz. Cloppenburgh, 1619. - [32], 440 p. : ill. ; in-4
Coll.: *-4* 4 A-3I 4

uklu 'EP'EP E 28

Landwehr (Ned) , 688.


Ruscelli, Girolamo
- 1572
Le imprese illvstri : con espositioni, et discorsi / del ... Ieronimo Rvscelli ... : con la givnta di altre imprese tvtto riordinato et corretto da Fran.co Patritio. - In Venetia : [s.n.], 1572 (In Venetia. : Appresso Comin da Trino di Monferrato). - [4], 288 bl. : ill. ; in-4
Coll.: ovl 4 A-4C 4

uklu 3B 1236

cf. Landwehr (Rom) , 648 ; Adams , R 953.


Saavedra Faxardo, Didacus
- 1649
Idea principis christiano-politici centum symbolis expressa / a Didaco Saavedra Faxardo ... - Bruxellæ, : excudebat Ioannes Mommartius, suis, et Francisci Vivieni sumptibus, 1649 (Brvxellæ, : typis Francisci Vivieni ...). - [24], 722, [6] p. : ill. ; in-2
Coll.: *-2* 6 A-3O 6 3P 4
Titelp. gegraveerd. - Met voortitel: Didaci Saavedræ symbola christiano-politica

uklu 'ET I-- 12
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 693.

- 1659
Idea principis christiano-politici 101 sijmbolis expressa / a. Didaco Saavedra Faxardo ... - Amstelodami, : apud Joannem Jacobi fil: Schipper, 1659. - 832 [i.e.831], [9] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-2N 12
Met gegraveerde titelpagina

uklu 'ET I 22

Landwehr (Ned) , 697.

- 1640
Idea principis christiano-politici symbolis CI. expressa, / à Didaco Saavedra Faxardo ... - Ab innumeris priorum editionum mendis expurgata. - Amstelædami, : apud Ioannem Blaev, 1660. - 599, [5] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-2B 12 2C 2
Met gegraveerde titelpagina

uklu 'ET I 23

Landwehr (Ned) , 698.


Sambucus, Johannes
- 1564
Emblemata, cvm aliqvot nvmmis antiqvi operis, / Ioannis Sambvci Tirnaviensis Pannonii. - Antverpiae, : ex officina Christophori Plantini, 1564. - 240 p. ; in-8
Coll.: A-P 8

uklu A 7392

Landwehr (Ned) , 709 ; Adams , S 218.


Sandt, Maximilian van der
- 1627
R. P. Maximiliani Sandæi e Societate Iesv doctoris theologi symbola vitæ humanæ / notulis theologicis illustrata. - [S.l.] : Impensis Ioh. Theobal. Schönvvetteri, 1627. - [8], 344, [8] p. ; in-12
Coll.: )( 4 A-O 12 P 8
Plaats van uitg. is: Frankfurt a.M.

uklu DI 378

Niet in Landwehr.


Saubertus, Johannes
- 1625-1630
Duodekas emblematum sacrorum quorum consideratio accurata ad fidei exercitium et excitandam pietatem plurimum facere potest: / durch M. Joh. Saubertum ... Durch Petrum Isselburger ins Kupffer gebracht. - [S.l.] : ... beij Simon halbmeijern gedruckt ; Zu Nurnberg : ... zu finden beij Balthasaris Caijmoxen, 1625-1630. - 4 dl., 1 bd. : ill. ; in-2
Delen hebben een afzonderl ­ ke, gegraveerde titelpagina

uklu C 4323

Landwehr (Germ) , 528.


Schaep, Jan Claesz.
- 1686
Bloem-tuyntje, bestaande in twee deelen : het eerste in innerlyke bedenkingen, en gelykenissen. Het tweede in eenige sang- en lees-rymen. / Tesamen gestelt door Jan Claesz. Schaep. Verçiert met koopere platen. - Desen derden druk nogh vermeerdert met een aanhangsel. - t'Amsterdam, : by Jan Rieuwertsz. de Jonge, en Jacobus Deister ..., 1686. - [16], 317, [3] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-2B 8 2C 6
Met gegraveerde titelpagina

uklu 'ET I 114
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 720.

- 1724
Bloem-tuintje, bestaande in twee deelen : het eerste in innerlyke bedenkingen, en geleikenissen. Het tweede in eenige zang- en lees-rymen. / Door Jan Claasz. Schaap. - Den vyfden druk / met meer dan de helft koopere plaaten vermeerdert. - t'Amsterdam, : by Jacob ter Beek, 1724. - [16], 403, [9] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-2B 8 2C 6
Met franse titel en gegraveerde voortitel: Bloem-tuyntje. - 1e uitg.: 1660

uklu 'EP'EP F 271

Landwehr (Ned) , 724.


Schoonhovius, Florentius
- 1618
Emblemata Florentii Schoonhovii I.C. Goudani, partim moralia partim etiam civilia : cum latiori eorundem ejusdem auctoris interpretatione : accedunt et alia quædam poëmatia in alijs poëmatum suorum libris non contenta. - Goudæ, : apud Andream Burier, 1618. - [12], 251, [1] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 4 ð 2 A-2G 4 2H 6
Met gegraveerde titelpagina

uklu 2B 4795

cf. Landwehr (Ned) , 727.


Smids, Ludolph
- 1712
Lud. Smids ... Emblemata heroica, of de medalische sinnebeelden der ses en dertigh graaven van Holland ... - Te Amsteldam, : by Johannes Oosterwyk, en Hendrik vande Gaete ..., 1712. - [16], 72, [8] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-E 8 (E8 blanco)

uklu A 6155
uklu PBG 2563

Landwehr (Ned) , 732.


Spieghel, Hendrik Laurensz
- 1615
H. L. Spieghels hart-spieghel. - t'Amsterdam, : voor Cornelis Dirckxz. Cooll ..., 1615 (t'Amsterdam, : ghedrukt by Paulus van Ravesteyn). - 86, [10] p. ; in-8
Coll.: A-F 8

uklu 1A 2783
Nr. 1 in convoluut
Ex libris op schutblad: V. de la Montagne


Niet in Landwehr.

- 1723
H. L. Spieghels hertspieghel en andere zedeschriften, : met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, / en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming .... - t'Amsterdam, : by Andries van Damme, 1723. - [68], 364 p. : ill. ; in-8
Coll.: * 4-4* 8 5* 2 A-Y 8 Z 4 2A 2
Met gegraveerde voortitel. - Bevat tevens met doorlopende paginering: Tafereel van Cebes den Thebaan, vert. door P. Vlaming, en: P. Vlaming. Lof der vriendschap aen Gerard Muiser

uklu 'EP'EP E 13
2 exemplaren, 1 afkomstig van het St. Alfonsus-seminarie "Nebo"

Landwehr (Ned) , 754.


Spinniker, Adriaan
- 1714
Leerzame zinnebeelden, / berymd door Adriaan Spinniker. - Te Haarlem, : by Izaak vander Vinne ..., 1714 (Te Amsteldam, : ter drukkerye van Joannes Krellius ...). - [16], 220, [4] p. : ill. ; in-4
Coll.: ð 4 * 4 A-2E 4 (2E4 blanco)
Met gegraveerde voortitel

uklu 'ET I 121
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 757.

- 1758
Vervolg der leerzaame zinnebeelden, : spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen, / door Adriaan Spinniker. - Te Haarlem : by Jan Bosch, 1758. - [8], xii, 144, 90, [2] p. : ill. ; in-4
Coll.: ð 2 ovl 2 * 4 2* 2 A-S 4 A-L 4 M 2 (M2 blanco)
Met gegraveerde voortitel

uklu 'ET I 97
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 760.


Suderman, Jan
- 1749
De godlievende ziel vertoont in zinnebeelden / door Herman Hugo en Otto van Veen, met dichtkunstige verklaringen van Jan Suderman. - Te Utrecht, : by Hermanus en Johannes Besseling ..., 1749. - [16], 116, [8] p., [II], XLV, [I], LX bl. ill. ; in-8
Coll.: * 8 A-O 4 P 2 Q 4 (Q4 blanco)
Titelpagina in zwart en rood

uklu 'ET I 67
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 775 (variant).

Sweerts, Cornelis
- 1707
K. Zweerts zede- en zinnebeelden over Koning Davids Harpzangen, nevens daar op toegepaste zielzuchten. - t'Amsterdam, : by Johannes Ratelband ..., 1707. - [32], 301, [3] p. : ill. ; in-8
Coll.: *-2* 8 A-T 8

uklu 'ET I 107
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 781.

- 1736
Dichtkundige zinnebeelden, / door Kornelis Zweerts, in cl prentverbeeldingen vertoont. - T'Amsterdam. : By Jacobus Loveringh ..., 1736. - [14], 301, [7] p. : ill. ; in-8
Coll.: * ð *2-*6 A-T 8 V 2
Met franse titel en gegraveerde voortitel

uklu 'ET I 69
Incompleet: Titelpagina ontbreekt
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 784.

- ca.1764
Zede- en zinnebeelden over Koning Davids Harpzangen, nevens daar op toegepaste ziel-zuchten. / Dichtkundig zamengestelt door Kornelis Zweerts, met hondert en vyftig printverbeeldingen versiert. - Twede druk. Naukeurig ... nagezien en verbetert. - Te Amsterdam, : by P.J. Entrop ..., [ca. 1764]. - [32], 301, [3] p. : ill. ; in-8
Coll.: *-2* 8 A-T 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 'ET I 107 A
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 783 (variant).


Taurellus, Nicolaus
- 1617
Emblemata physico-ethica, : hoc est natvræ morvm moderatricis picta præcepta / à Nicolao Taurello ... - Editio secunda. - Noribergæ, : in bibliopolio Simonis Halbmayeri, 1617. - [154] bl. : ill. ; in-8
Coll.: a-c 8 (c8 blanco) A-P 8

uklu 'ET I 169
Nr. 1 in convoluut
Ex libris van Gustave van Havre
Ex bibliotheca J.W. Six


Landwehr (Germ) , 588.


Tesauro, Emmanuele
- 1688

Il cannocchiale Aristotelico, o sia, idea dell'argvta, et ingegnosa elocvtione, che serue à tutta l'arte oratoria, lapidaria, et simbolica. / Esaminata co' principii del divino Aristotele, dal conte D. Emanvele Tesavro ... Con vn nuovo indice alfabetio, oltre à quello delle materie. - In Venetia, : per Gio: Francesco Valuasense, 1688. - [16], 466, [2] p. ; in-4
Coll.: a 8 A-Z 8 Aa-Ee 8 Ff 10 (Ff10 blank)
Met franse titel: Il cannocchiale Aristotelico del conte D. Emanvele Tesavro.

uklu 5B 4652

Landwehr (Rom) , 715


Typotius, Jacobus
- 1601-1603
Symbola diuina & humana pontificvm imperatorvm regvm. / Accessit breuis & facilis isagoge Iac. Typotii. - Pragæ : S.C.M. scvlptor Egidivs Sadeler excv., 1601-1603. - 3 dl. : ill. ; in-2
Elk deel heeft een afzonderlijke titelpagina. - Titelpag. gegraveerd

uklu 'RO E-- 1

Landwehr (Germ) , 600.


Typus mundi
- 1627
Typvs mvndi in quo eius calamitates et pericvla nec non diuini, humanique amoris antipathia, emblematice proponentur / à R.R.C.S.I.A. - Antverpiæ : apud Ioan. Cnobbaert, 1627. - 240 [i.e. 140], [4] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-F 12
Met gegraveerde titelpagina

uklu 'ET I 53
Geschenk van Museum van Oudheden, Groningen

Landwehr (Ned) , 812.


Udemans, Cornelis
- 1643
De vvaekende oog, op de onsekerheyt des menschen levens. / In dicht ghestelt door Cornelis Udemans. ; Hier by sijn noch door den selfden autheur gevoegt eenige emblemata ofte sinnedichten. - In 'sGraven-Haghe, : voor Anthony Jansz Tongerloo ..., 1643 (Tot Delf, : gedruckt, by Anthony van Heusden ...). - [20], 162, [2] p. : ill. ; in-4
Coll.: A-B 4 C 2 A-V 4 X 2 (X2 blanco)

uklu 2B 4793
Ontbr.: C1-C2, X2

Landwehr (Ned) , 816.


Vaenius, Otho
- 1607
Q Horati Flacci Emblemata. : Imaginibus in æs incisis, notisq(ue) illustrata, / studio Othonis Væni Batauolugdunensis. - Antverpiæ, : ex officina Hieronymi Verdussen, auctoris ære & cura, 1607. - 213, [3] p. : ill. ; in-4
Coll.: A-2D 4 (2D4 blanco)
Voortitel: Emblemata Horatiana

uklu KW B 1627

De Vries , 35. - Landwehr (Ned) , 871.

- 1608
Amorvm emblemata, figvris æneis incisa / stvdio Othonis Væni .... - Antverpiæ, : venalia apud auctorem, prostant apud Hieronymus Verdussen, 1608 ([S.l.] : Typis Henrici Swingen ­ ). - [8], 247, [1] p. ; in-4, obl
Coll.: ð 4 (:) 4 A-2H 4

uklu 2A 3127
Ex libris: Hans Joachim Wirkner und Sohn, non sunt qualis eram

Landwehr (Rom.) , 746 (variant). - Landwehr (Ned) , 828 (variant).

- 1608
Amorvm emblemata, figvris æneis incisa / stvdio Othonis Væni .... - Antverpiæ, : venalia apud auctorem, prostant apud Hieronymus Verdussen, 1608 ([S.l.] : Typis Henrici Swingen ­ ). - [8], 247, [1] p. ; in-4, obl
Coll.: ð 4 (:) 4 A-2H 4

uklu A 7396
Ex libris op schutblad van Jan Steenks

Landwehr (Rom.) , 748 (variant). - Landwehr (Ned) , 825 (variant).

- 1612
Qvinti Horatii Flacci emblemata. : Imaginibus in æs incisis, notisq(ue) illustrata. / Studio Othonis Væni ... - Antverpiæ, : prostant apud Philippum Lisaert ..., 1612 ([S.l.] : Typis Dauidis Martinij). - 212, [2] p. : ill. ; in-4
Coll.: geen

uklu 'ET I- 9
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 820.

- 1660
Amoris divini emblemata, / stvdio et ære Othonis Væni concinnata. - Antverpiæ, : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1660. - 127, [1] p. : ill. ; in-4
Coll.: A-Q 4
Tekst deels i.h. Frans, Lat ­ n, Spaans en Nederlands

uklu 2B 8763

Landwehr (Ned) , 838.

- 1668
Les emblemes de l'amovr hvmain, / dv sieur Otho Venius. - A Brusselles. : Chez François Foppens ..., 1668 ([S.l.] : Typis Henrici Swingen ­ ). - [8], 747 [i.e.247], [1] p. ; in-4, obl
Coll.: ð 4 (:) 4 A-2H 4

uklu A 7248
In handschrift op schutblad: From George Petris to his dear friend William West. March 22, 1834

Landwehr (Rom.) , 750-751. - Landwehr (Ned) , 832.

- 1683
Quinti Horatii Flacci emblemata, imaginibus in æs incisis, notisque illustrata, / studio Othonis Væni ... - Editio nova correctior ... novis'que versibus aucta. - Bruxellis, : apud Franciscum Foppens .., 1683. - [8], 205, [3] p. : ill. ; in-4
Coll.: ð 4 A-2C 4
Met franse titel

uklu RIEDEL U-- 2

Landwehr (Ned) , 823. -

- 1684
Othonis Væni emblemata Horatiana, : imaginibus in æs incisis atque Latino, Germanico, Gallico et Belgico carmine illustrata. - Amstelædami : apud Henricum Wetstenium, 1684. - [16], 207, [9] p. : ill. ; in-8
Coll.: geen
Met voortitel: Ot. Væni emblemata Horatiana Latino Germanico Gallico Belgico carmine illustrata

uklu 'ET I 61
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 824.


Veen, Jan van der
- 1642
Ian vander Veens zinne-beelden, oft Adams appel. : Verciert met seer aerdige const-plaeten mitsgaders syne oude ende nieuwe ongemeene bruydt-lofs ende zege-zangen. - t'Amsterdam : by Everhard Cloppenburgh ..., 1642. - [24], 523, [1] p. : ill. ; in-4
Coll.: (.?.) 4 2.?.-3.?. 4 A-3T 4 3V 2

uklu 'EP'EP E 62 A
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned)
, 842.

- 1658
Ian vander Veens zinne-beelden, oft Adams appel : verciert met seer aerdige const-plaeten. Midtsgaders sijne oude ende nieuwe ongemeene bruydt-loofs ende zeghe-zangen. - t'Amsterdam, : by Abraham de Wees ..., 1658 (Tot Campen, : gedruckt by Gerrit vander Tollen ...). - [24], 356[i.e. 456] p. : ill. ; in-8
Coll.: (*) 8 (**) 4 ((**)4 blanco) A-2E 8 2F 4

uklu 'EP'EP E 62
Drukkersmerk ingekleurd

Landwehr (Ned) , 844.

- 1659
Jan vander Veens zinne-beelden, oft Adams appel : verçiert met seer aerdige konst-plaeten. Mitsgaders sijne oude ende nieuwe ongemeene bruylofs zege-zangen, raetselen, uytgebeelt met zin-rijcke uytleggingen ; sijn guldene en yseren eeuw ; als mede een nikkers-praetje, noyt voor desen soo gedruckt. - t'Amsterdam, : by Jan Jacobsz Bouman ..., 1659. - [16], 456, [6], 138 p. : ill. ; in-8
Coll.: (*) 8 (**) 4 ((**)4 blanco) A-2E 8 2F 4 (a)-(i) 8
Bevat tevens: Ian van der Veens raetselen, uytgebeelt met sin-rijcke uytleggingen ...

uklu 'EP'EP E 62 B
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

cf. Landwehr (Ned) , 845 en 846.


Vermeren, Michael F.
- ca.1744
Den theater des bedroghs ofte de listige onstantvastigheyt des werelts : ... Aen gewesen door verscheyde historien, geschiedenissen, iaer-schryvende sinnebeelden ; voor desen noyt gedruckt in onse Neder-lantsche taele. ; Verciert met vele schoone kopere plaeten. - Den eersten druck. / Uytgegeven door M. F. Vermeren. - Tot Brussel : by Iacob vande Velde ..., [ca.1744]. - [8], 40, [4] p. ; in-2
Coll.: ð 4 A-L 2 (L2 blanco)
Approbatie en privilege uit 1743. - Voortitel: Den theater des bedroghs

uklu D 735
Incompleet: ontbr.: L2
Nr. 2 in convoluut


Landwehr , (Ned), 855.

- 1747
De listige onstantvastigheyt des weirelts, ... aengewesen door schoone historien ende geschiedenissen als mede dor eene menichte van nieuwe rym-dichten, sinne-beêlden ... voor desen noyt gedruckt. : Verciert met schoone kopere plaeten. / Uytgegeven ende gecomponeert door Michael F. Vermeren. - Tot Brussel : by Jacob vande Velde ..., 1747. - [10], 80 [i.e.84], [4] p., [8] bl. pl. : ill., grav., portr. ; in-2
Coll.: ð 2 *-2* 2 A-Y 2

uklu D 735
Nr. 1 in convoluut

Landwehr (Ned) , 856.


Vigiliæ
- 1681
Vigiliæ rhetorum, et somnia poetarvm, : symbolicè & emblematicè expressa, et ... publice affixa infrà octavam SS. Corporis Christi anno M. DC. LXXXI. Nunc autem cum facultate superiorum æri & typis data. - [S.l.] : Sumptibus Joannis Baptistæ Mayr, 1681. - [4], 49, [1], 34 bl. : ill. ; in-8
Coll.: ð 4 ( ð 4 blanco) A-K 8 L 4
Plaats van uitg. is: Salzburg

uklu 'ET I 126
In handschrift op schutblad: Ex bibliotheca celeb. Jo. Alberti theologi Lugdunensis sum Adr. Oudemans. - Ex libris van Thomas South. - Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Germ) , 621.


Visscher, Roemer

- 17e eeuw
Sinnepoppen / van Roemer Visscher. - T'Amsterdam : by willem Iansz. ...,[16XX]. - [8] p., 184 bl., [8] p. : ill. ; in-12
Coll.: ovl 4 A-P 12 Q 8
Met franse titel: Roemers Sinnepoppen

uklu 'EP'EP E 17 A
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 872.

- 17e eeuw
Roemer Visschers zinne-poppen; : alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: / door zijn dochter Anna Roemers. - T'Amsterdam : by willem Iansz. ..., [16XX]. - [16] p., 195 bl., [4] p. : ill. ; in-8
Coll.: A-2C 8

uklu 'EP'EP E 16
Nr. 2 in convoluut

Landwehr (Ned) , 873.

- 1614
Sinnepoppen / van Roemer Visscher. - 't Amsterdam, : by VVillem Iansz. ..., 1614. - [4], 183, [1] p. : ill. ; in-4 obl
Coll.: * 2 A-Z 4

uklu 'EP'EP E 15

Landwehr (Ned) , 871.

- 1669
Roemer Visschers zinne-poppen; : alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: / door zijn dochter Anna Roemers. - T'Amsterdam : by Johannes van Ravesteyn ..., 1669. - [20] p., 196 bl., [8] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-R 12 S 6

uklu 'EP'EP E 17 B
Nr. 1 in convoluut

Landwehr (Ned) , 874.

- 1678
Roemer Visschers zinne-poppen; : alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: / door zijn dochter Anna Roemers. - T'Amsterdam : by Sander Wybrantz, en Andries Vink, in compagnie, 1678. - [19] p., 196 bl., [9] p. : ill. ; in-12
Coll.: A-R 12 S 6

uklu 'EP'EP E 17

Landwehr (Ned) , 875.


Vondel, Joost van den
- 1613

Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders : gestoffeert met veel treffelycke historische, philosophische, poeetische morale ende schriftuerlijcke leeringen ... - t'Amsterdam. : Bij Dirck Pietersz ..., 1613. - 78, [2] bl. ; in-4
Coll.: A-V 4
Auteur is Joost van den Vondel. - Jaar van uitg. in colofon

uklu 'ET I 94
Ex libris van: J.H.W. Unger. - Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz

Landwehr (Ned) , 876 ; Unger 71.

- 1661
Toonneel des menschelikken levens. Of de vernieuwde Gulden Winkel ... / Door J. v. Vondelen. Alles in aangename maat-dichten ... en met konst-platen, en beeldenissen verçiert. - t'Amsterdam : by Jacobus vanden Bergh, 1661 (t'Amsterdam : gedruckt by Christoffel Cunradus). - [9], 1, 148, [2] p. : ill. ; in-4
Coll.: A-V 4

uklu 'EP'EP E 172
Incompleet: Portret ontbreekt
Nr. 2 in convoluut
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.


Unger , 74. - Landwehr (Ned) , 879

- 1699
Toonneel des menschelyken levens. Of de vernieuwde Gulden Winkel; waar in door poëtische, historische, morale, en schriftuurlijke leeringen, den mensche vertoont werd, hoedanig hy zijn leven, handel, en wandel, zediglijk, eerbaarlijk en vermakelijk zal overbrengen / Door J. v. Vondelen. Alles in aangename maat-dichten ... en met konst-platen, en beeldenissen verçiert. - t'Amsterdam : by Willem Lamsvelt, 1699. - [10], 148, [2] p. : ill. ; in-4
Coll.: A-V 4
Gegraveerde titelpagina met impressum: Amsterdam, by Willem Lamsvelt 1698. - Bevat ook boekenlijst van Willem Lamsveld

uklu 'EP'EP E 45 (3)
Nr. 2 in convoluut
uklu 'EP'EP E 4 (5)
Nr. 3 in convoluut

Unger 77. - Landwehr (Ned) , 882.

- 1e helft 18e eeuw
Vorstelijcke warande der dieren: waer in de zeden-rijcke philosophie, poëtisch, morael, en historiael, vermackelijck en treffelijck wort voorgestelt : met exempelen uyt de oude historien, on prose; ende uytleggingen, in rijm verklaert / door J.v.V. ; verciert met hondert vijf-en-twintig aerdige afbeeldingen, in koper gesneden, door Marcus Gerards. - t' Amsterdam : by d'erve de wed: Gysbert de Groot, [1e helft 18e eeuw]. - [6], 125, [1] bl. : ill. ; in-4
Coll.: *ste* 4 A 2 B-2H 4 2I 6
J.v.V. is Joost van den Vondel

uklu 'EP'EP E 172
2I3-2I4 gebonden tussen A en A2. - Nr. 3 in convoluut
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Unger , 89 ; Landwehr (Ned) , 894.


Weigel, Christophorus
- ca.1700
Ethica naturalis seu documenta moralia : e variis rerum naturalium proprietatib(us) virtutum vitiorumq(ue) symbolicis imaginibus collecta. / a Christophoro Weigelio Norimbergæ. - [S.l. : s.n.], [ca.1700]. - [101] bl. : ill. ; in-4
Coll.: geen

uklu 'ET I 221
Ex libris van Paulus Mensus

Landwehr (Germ) , 639.


Willink, Daniël
- 1753
Daniël Willinks Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten. : Nevens eenige christelyke gezangen. Met kunstplaaten. - Tweede druk. - Te Amsteldam, : by Jacob ter Beek ..., 1753. - [28], 130 [i.e. 131], [1], 65, [7] p. : ill. ; in-8
Coll.: * 8 2* 6 A-H 8 (*) 2 A-D 8 E 4
Met gegraveerde voortitel en franse titel

uklu 2A 3062

Landwehr (Ned) , 902.

Wolsschaten, Gerard van
- 1654
De doodt vermaskert met des weerelts ydelheit / af-ghedaen door Geeraerdt van Wolsschaten ... ; Verciert met de constighe belden van den vermaerden schilder Hans Holbeen. - T'Antwerpen, : by Petrvs Bellervs ..., 1654. - [16], 328 p. : gegrav. titel, ill. ; in-8

uklu 'ET I 115
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

De Vries , 197. - Niet in Landwehr.


Zaunslifer, Petrus
- 1722
Tafereel van overdeftige zinnebeelden ... / Eerst beschreven door Cesare Ripa, Pierius Valerianus, Orus Apollo, en anderen : maer nu in meerder orde gebracht, ... en ... uitvoerig verklaert door Petrus Zaunslifer. - Te Amsterdam, : by Gerard onder de Linden, 1722. - [18], 440, [8] p. : ill. ; in-4
Coll.: *-2* 4 3* A-3I 4 3K-3L 2
Met gegraveerde voortitel

uklu C 4011

Landwehr (Ned) , 903.


Zeeus, Jacob
- 1721
Gedichten van Jakob Zeeus. : Met veele kopere kunstplaten versiert. - Te Delf, : by Reinier Boitet, 1721. - [42], 552, [8] p. : ill., portr. ; in-4
Coll.: *-5* 4 ð A-4A 4
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP E- 34
Stempel op titelpagina: Prosper Cuypers

Landwehr (Ned) , 904.


Zeeuwsche nachtegael
- 1623
Zeevsche nachtegael, ende des selfs dryderley gesang : geheel anders inder vvaerheyt verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdel ­ ck is gheoordeelt. / Door verscheydenen treffelijcke Zeeusche poëten by een gebracht; ende verciert met copere plaeten. Hier is noch by-ghevought een poëtisch vverck ghenaemt Tafereel van sinne-mal. - Tot Middelbvrgh, : ghedruckt by Ian Pietersz vande Venne ..., 1623. - [8], 86, [4], 60, [4], 63, [1], [8], 114 [i.e.104] p. : ill. ; in-4
Coll.: * 4 A-L 4 2* 2 A-G 4 H 2 * 2 A-H 4 * 4 A-N 4

uklu 'EP'EP E- 12
Incompleet: ontbr.: N2-N4
uklu 'EP'EP E- 2
Zeer incompleet: H-I 4, pp. 55-70
Nr. 4 in convoluut

Landwehr (Ned) , 588.

- 1632
Zeevsche nachtegael, ende des selfs dryderley gesang : gheheel anders inder waerheydt verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel misverstant verkeerdel ­ ck is gheoordeelt. / Door verscheyden treffelijcke Zeeusche poëten by-een ghebracht, ende verciert met kopere platen. ; Hier is noch by-gevoeght een poëtisch werck ghenaemt Tafereel van sinne-mal. - Tot Rotterdam, : by Isaack van Waesberghe ..., 1632. - [18], 654 p. ; in-24 obl
Coll.: A-2T 8
Met gegraveerde voortitel

uklu 'EP'EP G 'AL 4
Incompleet: A1 ontbr.
Geschenk van Mr. W. Bakker G.Gz.

Landwehr (Ned) , 589.


PROVENANCE GEGEVENS

Albertus, Jo.
Vigiliae 1681

Alfonsus-seminarie "Nebo", St.
Spieghel, Hendrik Laurensz 1723

Bähler, L.A.
Luyken, Jan 1708

Bakker G.Gz., W.
Brune, Johan de (de oude) 1624
Brune, Johan de (de oude) 1661
Burgundia, Antonius a 1631
Camilli, Camillo 1586
Cats, Jacob 1745
Cats, Jacob ca. 1690
Emblemata amatoria ca. 1690
Engelgrave, Henricus 1648
Engelgrave, Henricus 1658
Heinsius, Daniel 1650
Heyns, Zacharias 1625
Hoburgh, Christiaan 1686
Hoogstraten, Frans van 1698
Hoogstraten, Jan van 1731
Hoogstraten, Jan van 1735
Houbraken, Anton en Gezine Brit 1723
Hugo, Herman 1629
Hugo, Herman 1645
Huygen, Pieter en Jan Huygen 1724
Huygen, Pieter en Jan Huygen ca.1782
Jansen, Antoni 1683
Jocelyn-Brook, Elizabeth 1748
Junius, Hadrianus 1566
Krul, J.H. 1644
Krul, J.H. 1681
Luyken, Jan 1708
Luyken, Jan 1710
Luyken, Jan 1711
Luyken, Jan 1714
Luyken, Jan 1717
Luyken, Jan 1719
Luyken, Jan 1727
Luyken, Jan 1734
Luyken, Jan 1767
Luyken, Jan ca.1750
Luyken, Jan en Casper Luyken 1695
Luyken, Jan en Casper Luyken 1749
Luyken, Jan en Casper Luyken 1767
Luyken, Jan en Casper Luyken 1790
Menschen 1690
Mylius, Willem 1702
Paradin, Claude en Gabriel Simeon 1615
Saavedra Faxardo, Didacus 1649
Schaep, Jan Claesz. 1686
Spinniker, Adriaan 1714
Spinniker, Adriaan 1758
Suderman, Jan 1749
Sweerts, Cornelis 1707
Sweerts, Cornelis 1736
Sweerts, Cornelis ca.1764
Vaenius, Otho 1612
Vaenius, Otho 1684
Veen, Jan van der 1642
Veen, Jan van der 1659
Vigiliae 1681
Visscher, Roemer 16XX
Vondel, Joost van den 1613
Vondel, Joost van den 1661
Vondel, Joost van den 1e helft 18e eeuw
Wolschaten, Gerard van 1654
Zeeuwsche nachtegael 1632


Bibiotheca Hageveldenis
Hugo, Herman 1624

Bibliot. Domus Bus[?]
Drexel, Jeremias 1630

Biblioth. Domus Busc. C. ss. R.
Hugo, Herman 1624

Bibliotheca Seminarii Culemborgensis
Drexel, Jeremis 1627

Bizet, Petrus
Hugo, Herman 1624

Blauw, Trijntje
Luyken, Jan 1738

Borluut de Noortdonck, Mr
Burgundia, Antonius a 1631

Cathedral library
Alciatus, Andreas 1602

Wittem ad S. Alphonsum
Drexel, Jeremias 1631
Drexel, Jeremias 1634
Drexel, Jeremias 1645

Cuypers, Prosper
Zeeus, Jacob 1721

Dominicus, Ignatius
Reusner, Nicolas 1588

Frese, Willame den
Moons, J. 1772
Moons, J. ca. 1764
Moons, J. ca.1764

Gijze, Meijndert
Luyken, Jan en Casper Luyken 1730

Vincent van
Burgundia, Antonius a 1631

Goükes, Reinder
Krul, J.H. 1644

F. de
Luyken, Jan 1671

Havre, Gustave van
Taurellus, Nicolaus 1617

Heeringa, J.
Heyns, Zacharias 1615-1617

Helten, W.L. van
Hooft, P.C. 1636


Hermeyer
Beza, Theodorus 1580

Laats,
Baardt, Petrus Sybrandtz 1645

Lindner, Gothofredus
Reusner, Nicolas 1588

Lutherse gemeente te Groningen
Arndt, Johann 1753

J.
Heinsius, Daniel 1608

Mensus, Paulus
Weigel, Christophorus ca.1700

Mepsche, Joh. de
Krul, J.H. 1644

Montagne, V. de la
Spieghel, Hendrik Laurensz 1615

Museum van Oudheden, Groningen
Cats, Jacob 1665
Typus mundi 1627

Novavilla, H.C.DB.
Hofferus, Adrianus 1635
Openbare Leeszaal Groningen
Luyken, Jan 1712

Oudemans, Adr.
Vigiliae 1681

Persyn, Anna van
Heinsius, Daniel 1616

Petris, George
Vaenius, Otho 1668

Rhijn, C.H. van
Philotheus 1682

Rhijn, N. van
Philotheus 1682

Rixner, H.
Hesius, Guilielmus 1636


Ruraes, Dom
Abraham à Santa Clara 1763

Schierbeek, R.J.
Flitner, Johann 1663

Schotman, Johan W.
Jezus en de ziel 1678

J.W.
Taurellus, Nicolaus 1617

South, Thomas
Junius, Hadrianus 1566
Vigiliae 1681

Steenks, Jan
Dorp, Frederick van 1679
Vaenius, Otho 1608

Unger, J.H.W.
Vondel, Joost van den 1613

Volksmissionaris, Prov. Bibl. de
Hugo, Herman 1645

Vosmaer, G.C.J.
Horapollo 1574

William
Vaenius, Otho 1668

Wirkner und Sohn, Hans Joachim
Vaenius, Otho 1608


DRUKKERS

Boudewijn van der : Leiden
Elger, Willem den 1703

Aertssens, Henrick (1) : Antwerpen
Hugo, Herman 1624
Hugo, Herman 1629

Aldeweereldt, Pieter : Amsterdam
Luyken, Jan 1732

Arentsz, Pieter (2) : Amsterdam
Jezus en de ziel 1678

Arentz, wed. Pieter : Amsterdam
Luyken, Jan 1708
Luyken, Jan 1709
Luyken, Jan 1710
Luyken, Jan 1711
Luyken, Jan 1712
Luyken, Jan 1714

Bakkamude, Daniel : Amsterdam
Pers, Dirck Pietersz 1669

Barents, Willem : Amsterdam
Houbraken, Anton en Gezine Brit 1723

Baritel, Hilaire : Lyon
Menestrier, Claude-François 1694

Beaumont, Willem van : Amsterdam
Pers, Dirck Pietersz 1669

Beek Jacob ter : Amsterdam
Huygen, Pieter en Jan Huygen 1740
Klinkhamer, Govert 1756
Schaep, Jan Claesz. 1724
Willink, Daniel 1753

Bellerus, Balthasar (1) : Douai
Drexel, Jeremias 1623
Drexel, Jeremias 1627

Bellerus, Petrus (3) : Antwerpen
Wolsschaten, Gerard van 1654

Bergh, Jacobus van den : Amsterdam
Vondel, Joost van den 1661

Besseling, Hermanus : Utrecht
Suderman, Jan 1749

Besseling, Johannes : Utrecht
Suderman, Jan 1749
Blaeu, Joan (1) : Amsterdam
Hooft, P.C. 1636
Saavedra Faxardo, Didacus 1660

Blaeu, Willem Jansz. : Amsterdam
Cats, Jacob [1619]-1620
Heinsius, Daniel 1616
Visscher, Roemer 1614
Visscher, Roemer 16XX
Visscher, Roemer 17e eeuw

Bliek, Tjeert : Amsterdam
Leermeester der zeden 1781


Blussé, Abraham : Dordrecht
Graauwhart, Hendrik 1764

Boekholt, Johannes : Amsterdam
Hoburgh, Christiaan 1686

Christoph Heinrich : Haarlem
Luyken, Jan 1767

Boitet, Reinier : Delft
Poot, Hubert Cornelisz 1743-1750
Zeeus, Jacob 1721

Bormeester, Jochem : Amsterdam
Luyken, Jan en Casper Luyken 1695

Bosch, Hendrik : Amsterdam
Bruin, Claes 1722

Bosch, Jan : Haarlem
Spinniker, Adriaan 1758

Bouman, Jan Jacobsz : Amsterdam
Veen, Jan van der 1659

Braam, Johannes van : Dordrecht
Koning, Martinus 1722-1727

Burgh en zoon, Jacobus van der : Amsterdam
Luyken, Jan en Casper Luyken 1790

Burghoorn, Isaac : 's-Gravenhage
Cats, Jacob 1632

Burier, Andreas : Gouda
Schoonhovius, Florentius 1618

Caijmoxen, Balthasar : Neurenberg
Saubertus, Johannes 1625-1630

Charlois, Melchior Leonard : Utrecht
Horapollo 1727

Cloppenburgh, Everhard : Amsterdam
Veen, Jan van der 1642

Cloppenburgh, Jan Evertsz. (1) : Amsterdam
Brant, Sebastian 1635
Brune, Johan de (de oude) 1624
Rodenburgh, Theodorus 1619

Cnobbaert, Jan : Antwerpen
Burgundia, Antonius a 1631
Typus mundi 1627

Cnobbaert, wed. en erven Jan : Antwerpen
Engelgrave, Henricus 1648
Engelgrave, Henricus 1658

Cornelis Dircksz. (1) : Amsterdam
Spieghel, Hendrik Laurensz 1615

Coopman, Hans Willemsz. : Leeuwarden
Baardt, Petrus Sybrandtz 1645

Coral, Benoît : Lyon
Menestrier, Claude-François 1662

Cunradus, Christoffel : Amsterdam
Vondel, Joost van den 1661

Damme, Andries van : Amsterdam
Spieghel, Hendrik Laurensz 1723

Damme, Hendrik van (2) : Leiden
Mylius, Willem 1702

Dankerts, Justus : Amsterdam
Jansen, Antoni 1683

Dankerts, Theodorus : Amsterdam
Bruin, Claes 1726

Deister, Jacobus van der : Amsterdam
Schaep, Jan Claesz. 1686

Deyster, erven Jan van der : Leiden
Cats, Jacob 1745

Drecht, H.H. van : 's-Gravenhage
Luyken, Jan 1783

Pre, Galliot : Parijs
Horapollo 1574

Egmondt, Cornelius ab : Keulen
Drexel, Jeremias 1630
Drexel, Jeremias 1631
Drexel, Jeremias 1632
Drexel, Jeremias 1634
Drexel, Jeremias 1645
Einde,

Entrop, Pieter Jan : Amsterdam
Sweerts, Cornelis ca.1764

Esveldt, Steven van : Amsterdam
Abraham a Santa Clara 1763

Philips van : Amsterdam
Poirters, Adrianus [ca.1676]

Ferronius, Clemens : Bonn
Maccius, Paulus 1628

Foppens, Franciscus (1) : Brussel
De Gomberville, Monsieur 1678
Vaenius, Otho 1668
Vaenius, Otho 1683

Gaete, Hendrik van de : Amsterdam
Smids, Ludolph 1712

Gebauer, Johann Justinus : Halle
Arndt, Johann 1760

Gelder, wed. Johan van : Leiden
Philotheus 1682

Geyger, Johannes : Amsterdam
Huygen, Pieter en Jan Huygen ca.1782

Groot, erven wed. Gysbert de : Amsterdam
Vondel, Joost van den 1e helft 18e eeuw

Groot, Gerrit de : Amsterdam
Luyken, Jan 1767

Groot, Michiel de : Amsterdam
Krul, J.H. 1662

Guillemot, wed. M. : Parijs
Gvillemot

Halbmayer, Simon : Neurenberg
Saubertus, Johannes 1615-1630
Taurellus, Nicolaus 1617

Hayman, Jacobus : Amsterdam
Klinkhamer, Govert 1742

Heinsius, Johann Samuel : Leipzig
Arndt, Johann 1740-1741
Arndt, Johann 1753

Hellen, Hans van der : Amsterdam
Brune, Johan de (de oude) 1624

Hellen, Hans van der : Middelburg
Cats, Jacob 1618

Heusden, Anthony van : Delft
Udemans, Cornelis 1643

Heyns, Zacharias : Zwolle
Heyns, Zacharias 1629

Houttuyn, erven Franciscus : Amsterdam
Luyken, Jan en Casper Luyken 1767

Jansz, Broer : Amsterdam
Hofferus, Adrianus 1635

Jansz, Jan : Arnhem
Heyns, Zacharias 1615-1617

Jan : Mechelen
Bie, Cornelis de 1670

Jeune, Jacques le : Amsterdam
Bouhours, Dominique 1682


Jorrijaensz, Frans : Zwolle
Heyns, Zacharias 1629

Kinckius, erfg. Johann Antonius : Keulen
Masen, Jacob 1681

Kinckius, wed. Johannes Antonius : Keulen
Masen, Jacob 1681

Knudde, Samuel : Schoonhoven
Krul, J.H. 1662

Krellius, Johannes : Amsterdam
Spinniker, Adriaan 1714

L'Angelier, wed. Abelard : Parijs
Philostratus, Flavius 1615

Lambert, Florentin : Parijs
Chesneau, Augustin 1657

Lamsveld, Willem : Amsterdam
Vondel, Joost van den 1699

Jean de : Geneve
Beza, Theodorus 1580

Gras, Jacques
De Gomberville, Monsieur 1688

Noir, Guillaume
Amor divinis 1628

Lescailje, Jacob : Amsterdam
Heyns, Maria 1647
Hooft, P.C. 1671
Ripa, Cesare 1644

Leyssens, Ignatius : Antwerpen
Poirters, Adriaan 1709

Linden, Gerard onder de : Amsterdam
Koning, Martinus 1722-1727
Zaunslifer, Petrus 1722

Lindenberg, Jacob : Amsterdam
Alewyn, Abraham 1711

Lisaert, Philip : Antwerpen
Vaenius, Otho 1612

Loveringh, Jacobus : Amsterdam
Sweerts, Cornelis 1736

Mabre-Cramoisy, Sebastien : Parijs
Bouhours, Dominique 1673

Marshoorn, Johannes : Haarlem
Burg, Hermanus van den 1743

Martinius, David : s.l.
Vaenius, Otho 1612

Johann Baptist : Salzburg
Vigiliæ 1681

Mommaert, Jean : Brussel
Saavedra Faxardo, Didacus 1649

Moretus, Balthasar (1) : Antwerpen
Hesius, Guilielmus 1636

Moretus, Balthasar (2) : Antwerpen
Vaenius, Otho 1660

Mourik, Bernardus : Amsterdam
Acht-en-dertig 1737

Muntendam, Pieter (1) : Utrecht
Horapollo 1727
Nolin, I.B. : Parijs
Menestrier, Claude-François 1691


Oosterwyk, Johannes van : Amsterdam
Smids, Ludolph 1712

Ottens, Josua : Amsterdam
Luyken, Jan ca.1750

Ottens, Reinier (2) : Amsterdam
Luyken, Jan ca.1750

Paets, Pieter Jacobsz : Amsterdam
Hugo, Herman 1645

Parys, P.J. : Antwerpen
Moons, J. 1772
Moons, J. ca.1764

Dirck Pietersz : Amsterdam
Coornhert, D.V. 1620
Heinsius, Daniel 1608
Moerman, Jan 1608
Ripa, Cesare 1644
Vondel, Joost van den 1613

Plantijn, Christoffel : Antwerpen
Alciatus, Andreas 1581
Junius, Hadrianus 1566
Sambucus, Johannes 1564

Plantiniana, Officina : Antwerpen
Bolland, Jean 1640
Hesius, Gulielmus 1636
Vaenius, Otho 1660

Plantiniana, Officina : Leiden
Alciatus, Andreas 1608
Paradin, Claude en Gabriel Simeon 1600
Paradin, Claude en Gabriel Simeon 1615

Putte, Abraham van der : Amsterdam
Cats, Jacob [ca.1690]

Putter, Jacobus de : 's-Gravenhage
Dorp, Frederick van 1679

Raphelengius, Christophorus : Leiden
Paradin, Claude en Gabriel Simeon 1600

Raphelengius, Franciscus (2) : Leiden
Paradin, Claude en Gabriel Simeon 1615

Ratelband, Johannes (1) : Amsterdam
Sweerts, Cornelis 1707

Ravesteyn, Johan van (1) : Amsterdam
Visscher, Roemer 1669

Ravesteyn, Paulus Aertsz van : Amsterdam
Coornhert, D.V. 1620
Rodenburgh, Theodorus 1619
Spieghel, Hendrik Laurensz 1615

Richer, Jean : Parijs
Alciatus, Andreas 1602

Rieuwertsz, Jan (2) : Amsterdam
Schaep, Jan Claesz. 1686

Robyns, Johannes Paulus : Antwerpen
Poirters, Adriaan 1714

Roman, Jan (1) : Amsterdam
Abraham a Santa Clara 1742

Roman, Jan (2) : Amsterdam
Abraham a Santa Clara 1742
Luyken, Jan en Kasper Luyken 1749

Rouille, erven Guillaume
Alciatus, Andreas 1614

Rouille, Guillaume (1) : Lyon
Alciatus, Andreas 1564

Royen, Jacob van : Amsterdam
Menschen 1690

Ruelle, Jean : Parijs
Horapollo 1574

n. : Amsterdam
Krul, J.H. 1644

n. : Londen
Emblemata amatoria [ca.1690]

n. : s.l. (Dld)
Weigel, Christophorus ca.1700

Sadeler, Egidius : Praag
Typotius, Jacobus 1601-1603

Sardi, Sebastianus : Padua
Licetus, Fortunius 1653

Schevenhuysen, Ambrosius : Haarlem
Luyken, Jan en Casper Luyken 1695

Schipper, Jan Jacobsz : Amsterdam
Brune, Johan de (de oude) 1661
Cats, Jacob 1665
Heinsius, Daniel 1650
Heyns, Maria 1647
Saavedra Faxardo, Didacus 1659

Schipper, wed. Jan Jacobsz : Amsterdam
Krul, J.H. 1681

Schönwetter, Johann Theobald : Frankfurt a.M.
Sandt, Maximilian van der 1627

Schoonenburg, Antoni : Amsterdam
Cats, Jacob 1717

Pieter Janszoon : Amsterdam
Krul, J.H. 1634

Societas Typographiae Bononiensis : Bologna
Bocchius, Achilles 1574

Solmans, Engelbertus : Rotterdam
Hoogtraten, Frans van 1698

Spiess : Joannes : Frankfurt a.M.
Reusner, Nicolas 1588

Sweerts, Hieronymus : Amsterdam
Court, Pieter de la 1685

Swingen, Henricus : Antwerpen
Vaenius, Otho 1608
Vaenius, Otho 1668


Cornelis van der : Amsterdam
Huygen, Pieter en Jan Huygen 1724
Luyken, Jan 1708
Luyken, Jan 1709
Luyken, Jan 1710
Luyken, Jan 1711
Luyken, Jan 1712
Luyken, Jan 1714
Luyken, Jan 1717
Luyken, Jan 1719
Luyken, Jan 1727
Luyken, Jan 1731
Luyken, Jan 1734
Luyken, Jan en Casper Luyken 1718
Luyken, Jan en Casper Luyken 1730
Luyken, Jan 1738

Pieter van (1) : 's Gravenhage
Gracianus y Morales, Balthasar 1696

Tielenburg, Gerrit : Amsterdam
Hoogstraten, Jan van 1735
Jocelyn-Brook, Elizabeth 1748

Tollen, Gerrit van der : Amsterdam
Veen, Jan van der 1658

Tongerloo, Anthony Jansz : 's Gravenhage
Udemans, Cornelis 1643

Tozzi, Pietro Paolo : Padua
Ripa, Cesare 1618

di Monferrato, Comin da : Venetie
Ruscelli, Girolamo 1572

Valuasense, Giovanni Francesco : Venetie
Tesauro, Emmanuele 1688

Soest, Johannes : Antwerpen
Poirters, Adrianus 18e eeuw

Velde, Jacob : Brussel
Theater des bedroghs ca.1744
Vermeren, Michael F. 1747

Cornelis de : Amsterdam
Klinkhamer, Govert 1756

Venne, Jan Pietersz van de : Middelburg
Zeeuwsche nachtegael 1623

Verdussen, Hieronymus (1) : Antwerpen
Vaenius, Otho 1608
Vaenius, Otho 1607

Andries : Amsterdam
Visscher, Roemer 1678

Vinne, Izaak van der (1) : Haarlem
Spinniker, Adriaan 1714

Visser, Evert : Amsterdam
Cats, Jacob 1717
Cats, Jacob 1729

Visser, Jan : Amsterdam
Cats, Jacob 1717

Vivienus, François : Brussel
Saavedra Faxardo, Didacus 1649

Waesberge, Pieter van (1) : Amsterdam
Cats, Jacob 1627
Heyns, Zacharias 1625
Waesberghe, Isaac van : Rotterdam
Zeeuwsche nachtegael 1632

Wagenaar, Jacobus : Amsterdam
Luyken, Jan

Abraham de (2) : Amsterdam
Veen, Jan van der 1658

Wetstein, Henricus : Amsterdam
Hooft, P.C. 1704
Vaenius, Otho 1684

Willis, Arnold : Rotterdam
Arndt, Johann 1713
Hoogstraten, Jan van 1731

Winter, Anthony de : Amsterdam
Luyken, Jan en Casper Luyken 1695

Wybrantz, Sander : Amsterdam
Visscher, Roemer 1678

Zetter, Jacobus de : Frankfurt a.M.
Mikrokosmos 1618

Ziletti, Francesco : Venetie
Camilli, Camillo 1586

Zubrodt, Johann Peter : Frankfurt a. M.
Philotheus 1679

Gebruikte literatuur

Adams H.M. Adams. Catalogue of the Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries , Cambridge, 1967
Van Eeghen en van der Kellen P. van Eeghen en J.Ph. van der Kellen. Het werk van Jan en Casper Luijken , Amsterdam, 1905-1906
Green H. Green. Andrea Alciati and His Books of Emblems , New York [1967]. - Herdr. van de uitg.: London, 1872
Ind. Aur. Index Aureliensis , Baden-Baden, 1962-....
De Jonge van Ellemeet W.C.M. de Jonge van Ellemeet. Museum Catsianum : 1837-1887 , 2e dr. - 's-Gravenhage, 1887
Landwehr (Germ) J. Landwehr. German Emblem Books, 1531-1888 : a Bibliography , Utrecht/Leiden, 1972
Landwehr (Ned) J. Landwehr. Emblem and Fable Books Printed in the Low Countries, 1542-1813 : a Bibliography , Utrecht, 1988
Landwehr (Rom) J. Landwehr. French, Italian, Spanish and Portuguese Books of Devices and Emblems, 1534-1827 : a Bibliography , Utrecht, 1976
Unger J.H.W. Unger. Bibliographie van Vondels werken, Amsterdam, 1888
De Vries A.G.C. de Vries. De Nederlandsche emblemata, Amsterdam, 1899
Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43
printView this page in: English