Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollections

Archief Debating-club te Groningen 1866-1964

De Debating-club te Groningen werd in 1866 op initiatief van dr. F.G. Groneman opgericht. Groneman was leraar wiskunde, plant- en dierkunde, natuur- en werktuigkunde, kosmografie aan de nieuwe RHBS te Groningen (en van 1869-1905 directeur). Prof. dr. P.J. van Kerckhoff en Dr. J.M. van Bemmelen, sinds 1864 directeur van de RHBS, waren de mede-oprichters. De Debating-club bestond in 1964 nog (secretaris in 1964: Mej. prof. dr. C.E. Visser).

De club bestond uit vijfentwintig leden; nieuwe leden werden via ballotage benoemd.

Van oktober tot mei kwam men elke maand een avond bij elkaar om een voordracht van een van de leden te beluisteren met daarop volgend debat, broodje en glas wijn.

Omvang: twee dozen met tien mappen. Map drie bevat vijf omslagen.

De notulenboeken bevinden zich niet in het archief.

1.

Correspondentie, hoofdzakelijk m.b.t. opzeggen of aanvaarden van het lidmaatschap.

 • 1.1. 1905-1919;
 • 1.2. 1919-1944;
 • 1.3. 1945-1950; 1964

2.

Financiële stukken: jaarlijkse rekening; nota’s en kwitanties van leveranciers (hoofdzakelijk van drukwerk, kantoorbenodigdheden en wijn) en voor bode-salarissen en consumpties; giroafschriften van contributies; kasboek

 • 2.1. 1895/1896 - 1906/1907
 • 2.2. 1907/1908 - 1917-1918.
  Schrift voorhanden en gebruikte wijn 1910-1918/1919
 • 2.3. 1922/1923; 1926/1927-1927/1928-1939/1940
 • 2.4. 1940/1941; april 1942-dec. 1945; 1946-1952/1953; 1956/1957.
  K
  asboek 1898-1952/1953

3.

Stukken betreffende de organisatie van de Debating-club.

 • Twee brieven van F.G. Groneman aan de Debating-club, betreft antwoord op verzoek leden Debating-club om ondanks Gronemans bedanken als lid toch de bijeenkomsten te blijven bezoeken. 12 en 19 -11-1895.
  Brief van F.G. Groneman aan de Debating-club n.a.v. het vijftigjarig bestaan in 1916. Met bijlage: Iets van de oprichting der club, dat waarschijnlijk niet in de notulen staat. Baarn, 25-2-1916
 • Brief van Curatoren der Rijks-Universiteit te Groningen aan het Bestuur van de Debating-club te Groningen, verleent toestemming de collegekamer van het Hygienisch Laboratorium te gebruiken voor vergaderingen.
  16-12-1896
 • Naamlijst der leden 1-5-1892 en later benoemde leden tot en met februari 1919. Tevens data van aftreding.
  Lijst der voorzitters en secretarissen 1866-1911. Idem gedrukt exemplaar met toevoegingen in handschrift tot en met februari 1929.
  Zeventien briefjes met de naam van een kandidaat-lid met handtekeningen van meerdere leden ter ondersteuning van de voordracht.
  Twee losse blaadjes met aantekeningen. Vloeiblad.
 • Brief van de secretaris van de Debating-club aan de Procureur generaal, fungeerend directeur van politie te Leeuwarden, legt rooster van leesbeurten 1940/1941 voor ter toestemming. Getypt.
  Voorbedrukt schrijven met K-nummer 2347 van de Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen te ’s Gravenhage [opgericht 26-9-1940] aan het Bestuur van de Debating-club, deelt aan ommezijde registratienummer mee: 527.137.
  Ca. 1941.
 • Rooster der leesbeurten 1934/1935-1935/1936; 1937/1938-1938/1939. Gedrukt. Programma voor het academisch jaar 1956/1957. Gestencild.

4.

Stapel gedrukte briefjes met tekst dat in vergaderingen van okt. en nov. onderwerpen voor vrije discussie in jan. kunnen worden opgegeven.

5.

Twaalf boekjes:
Lijst der leden en der onderwerpen behandeld in de vergaderingen van de Debating-club te Groningen : 24 februari 1866-1916. - Groningen : Wolters, [ca. 1916]. - 28 p. ; 21 cm

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43
Follow us onfacebook twitter instagram