Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

Literatuurverwijzingen

 

Bibliografiëen van Vondel-edities

 

  • Bibliographie van Vondels werken / J.H.W. Unger. Amsterdam, 1888
  • Catalogus van werken van en over Vondel: gedrukt vóór 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam / A.C. Schuytvlot. Nieuwkoop, 1987

Andere Vondel-verzamelingen in Nederland:

 

  • Vondel in Nijmegen : catalogus van Vondel-drukken tot en met 1855, aanwezig in de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen / samengest. door Robert Arpots ; in samenw. met Geert Dibbets, Wim Hüsken en Ben Salemans. Nijmegen : [Universiteitsbibliotheek], 1987
  • Leidse Vondeliana : catalogus van werken van en over Vondel, in druk verschenen voor 1856, aanwezig in de collecties van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, de Maatschappij der NederlandseLetterkunde en de Bibliotheca Thysiana te Leiden /  José Breeuwsma ;met medew. van H.W. de Kooker. Leiden : Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1990

Werken van Gerritsen over Vondel-edities:

 

  • De eerste druk van de 'Palamedes' / J. Gerritsen. In: Uit bibliotheekveld en informatietuin. Opstellen aangeboden aan dr. D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht; onder red. van H.F. Hofman, K. van der Horst en A.H.H.M Mathijsen, Utrecht : Universiteitsbibliotheek, 1978. p. 219-230
  • Vondel and the new bibliography : notes towards a new edition of "Unger" /  J. Gerritsen. In: Hellinga Festschrift-feestbundel-mélanges: forty-three studies in bibliography presented to prof. dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the chair of neophilology in the University of Amsterdam at the end of the year 1978; ed. and introd. by A.R.A. Croiset van Uchelen.Amsterdam, 1980. p. 205-250
  • Gedachten over een Vondel-bibliografie / Johan Gerritsen. In: Spektator Gron. (vol. 17, afl. 5, mei 1988), p. 457-461
  • Vondels 'Palamedes, Hekeldigten' 1705 / Johan Gerritsen. In: Van pen tot laser / [tekst bezorgd door Ton Croiset van Uchelen en Hannie van Goinga]. Amsterdam : De Buitenkant. 1996, p. 95-99 Uitgever: Amsterdam : De Buitenkant
Laatst gewijzigd:25 juni 2021 16:54
Follow us onfacebook twitter instagram