Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

Indeling van Vondel-edities (in de UB) volgens rubrieken

Verzamelde werken en gedichten:

Alle de Werken

Poezy, of Verscheide Gedichten

Treurspelen

Verscheyde Nederduytsche Gedichten

Hekeldichten:

Hekeldichten (ook: Palamedes en Hekeldichten)

Leerdichten:

Altaer-geheimenissen

Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst

Brieven der Heilige Maeghden

De Gulden Winckel

De Heerlyckheit der Kercke

De Helden Godes des Ouden Verbonds

Joannes de Boetgezant

Koning Davids Harpzangen

Toonneel des Menschelyken Levens

Vorstelijcke Warande der Dieren

Gelegenheidswerken:

Blijde Inkomste van Koninginne Christina

Uitvaert van wylen den doorluchtigen zeehelt Marten Harpertsz. Tromp

Zegesang ter Eere van Frederick Henrick Bosdwinger

Toneelstukken:

Adam in Ballingschap

Adonias

De Amsterdamsche Hecuba

Batavische Gebroeders

Elektra

Euripides Feniciaensche

Faëton

Gebroeders

Gysbrecht Van Aemstel

Hierusalem Verwoest

Hippolytus of Rampzalige Kuyscheid

Ifigenie in Tauren

Jeptha

Joseph in Dothan

Joseph in Egypten

Koning David in Ballingschap

Koning David Hersteld

Koning Edipus

Leeuwendalers

Lucifer

Maeghden

Maria Stuart

Noah

Ondergang van Troje

Palamedes

Pascha

Peter en Pauwels

Salmoneus

Salomon

Samson

Sofokles Herkules in Trachin

Sofompaneas

De Tooneelpoezie

Zungchin  

Vertalingen:

De Heerlyckheyd van Salomon

Ondergang van Troje

Publius Ovidius Nasoos Heldinnebrieven

Publius Ovidius Nazoos Herscheppinge

Publius Virgilius Maroos Wercken

Q. Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst

De Vaderen

W.S. Heer van Bartas Wercken

Polemiek:

Naerder Onderrechting

Tooneelschilt

Laatst gewijzigd:25 juni 2021 16:54
Follow us onfacebook twitter instagram