Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

Vorstelijcke Warande der Dieren

Vorstelijcke Warande der Dieren : waer in de zeden-rijcke philosophie, poëtisch, morael, en historiael, vermakelijck en treffelijck wort voorgestelt.
Ttitelpagina van de editie 1716
Ttitelpagina van de editie 1716
Editie
(jaar van uitgave)
Unger-nummer Schuytvlot-nummer Aanvraagnummer
(link naar SmartCat)
1617 U 085 S 054 uklu EP EP E 171
1682 U 0086 S 055 EP EP E 45 (3:01)
1716 U 087 var S 056 var uklu VONDEL 88 (9:01)
Laatst gewijzigd:17 juni 2019 14:17
Follow us onfacebook twitter instagram