Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

Publius Ovidius Nazoos Herscheppinge

Publius Ovidius Nazoos Herscheppinge, vertaelt door J. v. Vondel.
Titelpagina van de eerste editie
Titelpagina van de eerste editie
Editie
(jaar van uitgave)
Unger-nummer Schuytvlot-nummer Aanvraagnummer
(link naar SmartCat)
1671 U 713 S 803 EP EP E- 37
1671 U 713 S 803 uklu VONDEL 84
1671 U 713 S 803 uklu VONDEL 88 (6:01)
1671 U 713 S 803 uklu VONDEL 89
1730 U 715 S 805 uklu VONDEL 77 (01)
Laatst gewijzigd:17 juni 2019 14:15
Follow us onfacebook twitter instagram