Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

De Vaderen

De Vaderen, ofte het tweede deel vande derde dagh der tweeder weke, vervatende Abrahams offerhande. Gedicht by wylen den e. G. de Saluste, heere van Bartas - Ende nu wt het Fransch in Nederlandts vertaelt. Door J. van Vondelen.
Titelpagina
Titelpagina
Editie
(jaar van uitgave)
Unger-nummer Schuytvlot-nummer Aanvraagnummer
(link naar SmartCat)
1722 U 83 S 772 EP EP E 45 (10:02)
1722 U 83 S 772 uklu VONDEL 76 (01)
1768 U 84 S 773 uklu VONDEL 88 (9:04)
Laatst gewijzigd:17 juni 2019 14:09
Follow us onfacebook twitter instagram