Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesCollectiesDe Vondel-collectie

De Heerlyckheyd van Salomon

De heerlyckheyd van Salomon. Of het tweede deel vande vierde dagh der tweede weke. Gedicht by wylen Guillaume de Saluste heere van Bartas . Uyt het Fransch in Nederduytsch vertaelt door I. V. Vondelen
Titelpagina
Titelpagina
Editie
(jaar van uitgave)
Unger-nummer Schuytvlot-nummer Aanvraagnummer
(link naar OPC)
1620 U 098 S 774 EP EP E 168 (02)
Laatst gewijzigd:11 januari 2018 14:09