Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

De Gulden Winckel

Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders gestoffeert met veel treffelijcke historische, philosophische, poeetische moralen ender schriftuerlijcke leeringen.
Titelpagina van de eerste editie
Titelpagina van de eerste editie
Editie
(jaar van uitgave)
Unger-nummer Schuytvlot-nummer Aanvraagnummer
(link naar SmartCat)
1613 U 071 S 045 uklu ET I 94
Laatst gewijzigd:17 juni 2019 14:08
Follow us onfacebook twitter instagram