Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollections

Archief Acker Stratingh

Het archief bevat stukken m.b.t. totstandkoming van:

Kaart van de provincie Groningen met aanduiding van de grondgesteldheid en den waterstaat en vele, voor de geschiedenis van haren bodem belangrijke bijzonderheden (...). Deze kaart is te vinden onder signatuur uklu 01-05-05 en 01-21-05.

Een beschrijving van de kaart is te vinden onder signatuur ukrt 005S 102 en NAH BMC 409 en M.V.O. PORT 1 NO6.

Documentatie: Reinders, Reinder, 'Acker Stratingh en Westerhoff. Pioniers van het wierdenonderzoek in Groningen', Paleo-aktueel 12 (2001) 122 - 128.

Indeling van het archief:

1. Respons op circulaire van 1829

2. Respons op circulaire van 1836

3. Kartografie en geschiedenis overig

4. Brieven

5. Varia

1. Respons op de ciculaire van 1829

1. Missive van de Commissie van Onderwijs in de provincie Groningen dd. 13 oct. 1829 (secretaris commissie is T. van Swinderen) (gericht aan de schoolonderwijzer De Boer van Noorddijk) (hs.1 db. 1 bl.)

2. Omlandiae expostiulatie (Lat. hs. 1 db.)

3. Respons van schoolmeester-gezelschappen op circulaire van de Commissie van Onderwijs in de provincie Groningen d.d. 13 oktober 1829. (Allemaal hs.):

  Aduard (1 db.)

  Bedum (1 db. +krt.)

  Bosch, 't, onder Termunten (1 db. + 2 krt.)

  Ezinge (1 db. +krt.)

  Grijpskerk (1 db. 2 bl. + krt.)

  Groningen (stad), Selwerd, Ubbega, stadshamrikken (hs. 2 db. + 2 krt.). Met briefje Acker Strating aan Van Swinderen   (1  bl.)

  Halve Ambt (1 db.)

  Heveskes (1 db.)

  Hoogkerk (1 db.)

  Noordbroek (1 db.)

  Noorddijk (1 db. 1 bl. +krt.)

  Oldehove (3 db. +krt)

  Slochteren (1 db.)

  Zuurdijk (1 db.)

2. Respons op circulaire van 1836

Respons van gemeenten op een circulaire van de Commissie van Onderwijs in de provincie Groningen (1836): kaartfragmenten en beschrijvingen.

4. Ingekleurde kaartfragmenten van kaart De provincie Groningen : met een gedeelte van Drenthe & Vriesland / opgemaakt door J.H. Jappé ; gegraveerd door W.C. van Baarsel (Ne. ko. dr.)

  1) Adorp

  2) Aduard

  3) Appingedam

  4) Baflo

  5) Bedum

  6) Beerta

  7) Bellingwolde

  8) Bierum

  9) Ten Boer

  10) Delfzijl vermist

  11) Eenrum

  12) Ezinge

  13) Finsterwolde

  14) Grijpskerk

  15) Groningen

  16) Grootegast

  17) Haren

  18) Hoogezand

  19) Hoogkerk

  20) Kantens vermist

  21) Kloosterburen

  22) Leek

  23) Leens 2x

  24) Loppersum

  25) Marum

  26) Meeden

  27) Middelstum

  28) Midwolde

  29) Muntendam

  30) Nieuwe Pekela

  31) Nieuwe-Schans

  32) Nieuwolda 2 x

  33) Noordbroek

  34) Noorddijk

  35) Oldehove

  36) Oldekerk

  37) Onstwedde

  38) Oude-Pekela

  39) Sappemeer

  40) Scheemda

  41) Slochteren 3 x

  42) Stedum

  43) Termunten 2 x

  44) Uithuizen

  45) Uithuizermeeden

  46) Ulrum vermist

  47) Usquert

  48) Veendam

  49) Vlagtwedde

  50) Warffum

  51) Wedde

  52) Wildervank

  53) Winschoten vermist

  54) Winsum vermist

  55) 't Zandt

  56) Zuidbroek

  57) Zuidhorn

5. Beschrijvingen van gemeenten in respons op circulaire Commissie van Onderwijs 1836 (allemaal hs.)

Adorp (1 db.)

Aduard (2 db.)

Appingedam (3 db.)

Baflo (2 db.)

Bellingwolde (3 db.)

Bierum (1 db.)

Delfzijl (1 db.)

Eenrum (3 db.)

Ezinge (2 db.)

Grijpskerk (1 db.)

Groningen (5 db. +krt.)

Grootegast (6 db.)

Haren (2 db. incl. brief nr. 39)

Hoogezand (1 db.)

Hoogkerk (1 db.)

Kantens (2 db.)

Kloosterburen (1 db.)

Leek (1 db.)

Leens (3 db.)

Leermens (1 db.)

Loppersum (2 db.)

Meeden (1 db.)

Middelstum (2 db.)

Muntendam (1 db.)

Nieuwe Pekela (1 db.)

Nieuwolda (1 db.)

Noorddijk (1 bl.)

Nuis (1 db.)

Oldambt (1 db. +krt.)

Oldehove (1 db.)

Oldekerk (1 db.)

Onderdendam (2 db.)

Onstwedde (1 db.)

Oude Pekela (1 db.)

Sappemeer ( 1 db.)

Slochteren (1 db.)

Stedum ( 1 db.)

Stedum (1 db.)

Ten Boer (8 db.)

Termunten (4 db.)

Uithuizermeeden (1 db.)

Uithuizen (2 db.)

Usquert (1 db.)

Veendam (1 db.)

Vlagtwedde (1 db.)

Warffum (3 db. +krt)

Wildervank (2 db.)

Winschoten (1 db.)

Winsum (1 db.)

Zuidhorn (2 db.)

3. Kartografie en geschiedenis overig

kaarten en platen

4. Kaart van de provincie Groningen met aanduiding van de soort en lengte der wegen, de waterwegen over de wadden .. / door J.W. Blanken (Groningen, 1857) 1:150.000. De kaart is in stukken geknipt (twee delen ontbreken) Zie ook uklu 01-16-01 (dr.)

5. Geologische kaart van den 1e ring, district provincie Groningen. Get.: J. Prenger (hs.)

6. Bodem en hoogtekaartje van Hunsingo-gebied (hs.)

7. Bodemkaart gebied Uithuizen-Winsum- Pieterburen (hs.)

8. Kopie van de kaart van Bekkering (hs.)

9. Kaartje van het westelijk gedeelte van het kanton Winsum volgens deszelfs tegenwoordige ligging binnen de zeedijk van 1717 (hs.)

10. Kaart De Marren [Marne] (hs.)

11. Kaart van de dorpen Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam en Meeden (hs.)

12. Grondgesteldheid provincie Groningen (hs. 5 db. +krt)

13. Kaart van verschillende kwelders in de provincie Groningen (hs.)

14. Kaartfragment (dr.)

17. Schets kaart van gebied onder andere Groningen, Adorp, Bedum. Schaal 1 : 50.000 (hs.)

18. Twee schetsen van een bolwerk aan de weg van Annen naar Noordlaren (hs.)

19. Schets van de loop van de Fivel (hs.), met aantekeningen (hs. 1 bl.) en brief van A.L. Wessels aan T. van Swinderen gedat. Stedum 8 sept. 1840 (hs.1 db.), en brief Westendorp aan Wessels gedat. Losdorp 25 sept.1830 (hs. 1bl.)

20. 67 manuscriptkaartjes van waterwegen in gebieden in Groningen (hs.)

21. Tekeningen (gewassen inkt) van archeologische vondsten. Genummerd 1-30 (12 bl.), nrs. 17, 18, 21 en 23 missen (hs.)

22. Lithografische platen van archeologische vondsten (T. Hooiberg) Nrs. III t/m IX en IX (dr. 8 bl.)

aantekeningen

23. Aantekeningen m.b.t.geschiedenis van Ostfriesland (Ne/Du. 2 db + 4 bl.), incl. 2 brieven van Fr. Hahn aan J.B. Wolters en E.B. ter Horst, gedat. 9 mei 1865 (Du. hs. 2 bl.) en een brief van Louis [Spielmeijer] aan J.B. Wolters gedat. Aurich 22 mei 1865 (Du. hs. 1 bl.) en brief [E. Edzards aan Acker Strating] gedat. Emden 13 dec. 1865 (Du. hs. 1 db + bl.)

24. Aantekeningen betreffende bodemgesteldheid, landhoogtes, waterwegen geschiedenis en andere bijzonderheden van verschillende gemeenten in de provincie Groningen

25. Aantekeningen betreffende een publikatie (o.a. hoofdstuk over oorsprong van dijken, sluizen, wegen) incl. brief van G.A. [Venema] gedat. Winschoten 2 feb.1856, betr. de Eems (1 bl.) en brief G. van Stappen aan Acker Stratingh, gedat. Groningen 21 okt. 1857, betr. Natuurkundig genootschap ( 1db.) en brief [H.O. Feith] aan Acker Stratingh gedat. juni 1857, betr. Spilsluizen (1 db.)

overig

26. Overzicht van waterstandpunten van een aantal gebieden in de provincie Groningen (hs.1 db.)

27. Vergelijkende schaal van eenige aanmerkelijke waterstandpunten in de provincie Groningen [verm. van Van Cleef 1830] (dr. 1 bl.)

28. Eenige waarnemingen gedaan door den onderwijzer S.A. Medum omtrent de hoogte van het land boven het gewone peil of nulpunt in den omtrek van de Zoutkamp (hs. 2 db.)

29. Tafels ter herleiding van de oude landmaten, welke in de provincie Groningen en in een gedeelte van Vriesland en Drenthe in gebruik zijn, tot de Nederlandsche landmaat : ten dienste van de heeren notarissen, landeigenaars, enz. / door G. Kuijper (dr. 28 p.) Zie ook onder andere signatuur M.V.O. 159

30. Beantwoording van eniger vragen betreffende den staat der landerijen onder Ubbega (hs. 2 db.)

31. Rapport wegens inkomende stukken ter verbetering van den waterstaat in Hunzinge en Fivelingo (hs. 1 bl.)

32. Beoordeling van het stuk: Over de wording der schorren, [...] of kwelders in Nederland met vermelding der beste middelen en de vorming van zoodanige gronden te bevorderen, voorzien met de kenspreuk Elk meent zijn uil een valk te wezen . Ondertekend: Winschoten en Groningen nov. 1860, G.A. Venema, G.A. Stratingh (hs. 4 db.)Met twee brieven van C. Brunings gedat. 5 maart 1864 (1 bl.) en Groningen 26 maart 1864 (1 bl.), brief van Acker Stratingh gedat. Groningen 4 febr. 186[4] (1 db.)

4. Brieven

33. 58 brieven betreffende de Commissie voor Herinneringsfeest (ter inwijding van het nieuwe academiegebouw), waarvan Acker Stratingh penningmeester was.

34. 6 uitnodigingen voor vergaderingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en 7 brieven m.b.t. andere genootschappen.

overig

35. Acker Stratingh aan W.B.S. Boeles, poststempel Assen 7 aug. 1866 (geen brief, twee wikkels)

36. Boeles, W.B.S. aan Acker Stratingh, gedat. Sneek 4 mei 1865 (hs. 1 bl.)

37. Brief gedat. Groningen 18[29] (hs. 1 db.)

38. [Feith. H.O.] aan Stratingh, gedat. 10 aug. 1864, 4nov. 1864, 23 okt. 1866 (3 notities hs.)

39. [Hora Siccama, J.K.W. aan Acker Stratingh], gedat. Groningen 18 okt. 1836, betr. loop Hunze (hs. 1 bl.)(vindplaats: AS 5 Haren)

40. [Janssen, L.J.F.] aan Acker Stratingh, gedat. Leiden 13 okt. 1852 (hs. 1 db.)

41. Koppius, [F.] aan Acker-Stratingh, gedat. Den Ham 23 aug. 1838 (hs. 1 bl.)

42. Möhlmann, D. [aan Acker Stratingh], gedat. Emden 23 jan.1861 (Du. hs. 1 db.)

43. [M...] aan Acker-Stratingh, gedat. 7 dec. 1838 (hs. 1 db.)

44. Oomkens, J. aan Acker Stratingh, gedat. Groningen 12 dec. 1836 (dr. 1 bl.)

45. Raanys, E., gedat. Zuidwolde 17 july 1861 (hs. 1 bl.)

46. [Eyck van Zuylichem] aan [Acker Stratingh] gedat. Maartensdijk dec.1872 (hs. 1 db. +1 bl.)

47. Stratingh, [F] aan Acker Stratingh, gedat.: Groningen 24 feb. 1844 (hs. 1 db.)

48. [Venema, G.A]. aan Acker Stratingh, gedat. Winschoten 26 mei 1864 (hs. 1 bl.)

49. Westendorp aan A.L. Wessels, gedat. Losdorp 9 dec. 1831 (hs. 1 bl.)

Zie ook de nummers AS 19, 23, 25, 32

5. Varia

50. Over de algemeene oorzaak der natuurverschijnselen / G.A. Stratingh 1843 (hs. 39 p.)

51. Over de veranderingen van het bloed in ziekten / Acker Stratingh (hs. 27, [1] p)

52. Over de [...] bij de mens / Acker Stratingh (hs. 22 p. en 2 db.)

53. Extract uit het resolutieboek van de stad Groningen, 10 mei 1708 (hs. 1 bl.)

54. Idem, 10 oktober 1849 (hs. 2 db.)

55. Afschrift van resolutie no. 18 Hoogeschool te Groningen (hs. 2 db.)

56. Overig

Top

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:43
Follow us onfacebook twitter instagram