Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Library Collections Special Collections Collections

Collecties

Het boekenbezit van de UB telt meer dan drie miljoen delen. Die reusachtige verzameling kan in velerlei subverzamelingen worden verdeeld. De grootste zijn die van materiaalsoort, bijvoorbeeld boeken, handschriften, kaarten, e-books, en tijdschriften.

Het bijzondere van Bijzondere Collecties zit hem in een opvallend kenmerk, zoals hun zeldzaamheid, kostbaarheid, of ouderdom. Er zijn ook talrijke onderwerpscollecties, zoals boeken over wiskunde, koloniale geschiedenis, Italiaanse romans, magie en alchemie, en de werken van bepaalde auteurs en kunstenaars, en nog veel meer. Weer andere zijn niet op de inhoud van de boeken gebaseerd, maar op externe kenmerken, zoals typografie, boekbanden, geïllustreerde werken, geannoteerde boeken, of de oorsprong en herkomst.

Dergelijke verzamelingen zijn soms als aankoop, vaker als geschenken of legaten binnengekomen. Ze kunnen vervolgens worden aangevuld of afgesloten. Het gebeurt ook dat op een bepaald moment opeens blijkt dat binnen het bibliotheekbezit een collectie, een groep van boeken met een gemeenschappelijk kenmerk, als vanzelf is ontstaan. Zo’n onbedoeld gecreëerde collectie kan dan verder ontwikkeld worden.

Al deze collecties zijn onmisbaar voor een onderzoeksbibliotheek die de Universiteitsbibliotheek is. Ze vormen een belangrijke aanvulling op de reguliere collectie omdat ze leemtes opvullen die zijn ontstaan door gebrek aan financiële of andere middelen.

Laatst gewijzigd:19 december 2017 15:18
printView this page in: English
Follow us onfacebook twitter instagram