Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekJaarverslag Universiteitsbibliotheek 2016Erfgoed

Bijzondere Collecties: inventarisatie en toegang archieven

In 2016 zijn een aantal archieven bij de afdeling Bijzondere Collecties geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt.

Willem Post

Willem Post (1914 - ?) studeerde Germanistiek aan de RUG. In 1949 werd hij aangesteld tot wetenschappelijk ambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek, als beheerder van de afdeling Duitse Taal en Letterkunde. Kort daarna werd hij belast met de zorg voor de incunabelen en de postincunabelen. Post werd verzocht om de onderbibliothecaris en de bibliothecaris bij te staan bij de nieuwbouwplannen.

Harmen de Vos

Harmen de Vos (1896-1980) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1948 werd hij te Groningen benoemd tot hoogleraar, met de leeropdrachten wijsgerige inleiding, ethiek en godsdienstfilosofie.

Frederik Reinier Jacob Knetsch

Frederik Reinier Jacob Knetsch (1924-2006) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1947-1956). In 1969 werd hij benoemd tot lector Nederlandse kerkgeschiedenis, de encyclopedie der godgeleerdheid en de inleiding tot de theologie. Een jaar later werd dit lectoraat omgezet in een hoogleraarschap.

De metadata van de programmata, die al in onze beeldbank zijn opgenomen, werd in SmartCat toegevoegd, zodat dit materiaal niet alleen in de beeldbank, maar ook in SmartCat opgezocht kan worden. Met een link komt de bezoeker vanuit SmartCat direct in de beeldbank.

Laatst gewijzigd:22 februari 2019 15:57
printView this page in: English