Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HealthwiseOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum Healthwise

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum HealthwiseExpertise

HealthPro: Hoe effectief zijn gezondheidsprogramma's?

HealthPro

Expertisecentrum Healthwise en zorgverzekeraar Menzis werken samen in het onderzoeksprogramma HealthPro. Het doel is om uit te zoeken in hoeverre online gezondheidsprogramma’s blijvend kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Het wetenschappelijk onderzoek dat in dit project zal worden uitgevoerd, valt onder het onderzoeksprogramma Marketing. Het project is nauw verbonden met het Expertisecentrum Healthwise, een interdepartementaal expertisecentrum van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Healthwise genereert en verspreidt inzichten op het gebied van economie, bedrijfskunde en management om gezondheid gedurende de levenscyclus te stimuleren en te bevorderen.

Eigen regie over gezondheid
Zorgprofessionals, zorgverzekeraars en gemeenten omarmen in toenemende mate het concept positieve gezondheid. Machteld Huber introduceerde dit concept in 2012 in Nederland. Hierbij wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en een eigen regie te voeren. Dit maakt gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het biedt belangrijke en waardevolle kansen voor bedrijven om mensen te ondersteunen in het bereiken en handhaven van een gezondere leefstijl.

Gezonde leefstijl stimuleren met Menzis SamenGezond
Ook zorgverzekeraars kunnen burgers helpen een gezonde(re) leefstijl te bereiken. Dit kan tevens tot gevolg hebben dat het zorgverbruik vermindert en de kosten dus omlaag gaan. Menzis is een voorloper als het gaat om het stimuleren van een gezonde leefstijl, met hun online gezondheidsprogramma Menzis SamenGezond (app en website). Mensen die deelnemen aan SamenGezond krijgen inzicht in hun persoonlijke gezondheidssituatie en worden via online coaching gestimuleerd aan hun gezondheid te werken. Zo ontvangen zij via de app tips en adviezen voor een gezondere leefstijl en leren zij doelen te stellen (alleen of samen met anderen). Het doen van gezonde activiteiten wordt beloond met punten. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor kortingen op producten, uitjes of een donatie aan een goed doel. De vraag is natuurlijk in hoeverre de gedragsveranderingen waar het programma op mikt van blijvend effect zijn. Healthwise helpt Menzis om dit uit te zoeken.

Effectiviteit van gezondheidsprogramma’s onderzoeken
In het vierjarige onderzoeksprogramma van Healthwise en Menzis wordt onderzocht in hoeverre gezondheidsprogramma’s (zoals Menzis SamenGezond) effectief zijn bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Kan een online programma bijdragen aan duurzame gedragsveranderingen? En draagt dit bij aan een verlaging van de zorgkosten? Trekt het vooral mensen aan die al gezond leven, of stimuleert het programma ook mensen met een minder gezonde leefstijl? En hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om actief aan het programma te (blijven) deelnemen? Dit zijn nog onbeantwoorde vragen die niet alleen academisch relevant zijn, maar ook tot nieuwe inzichten kunnen leiden voor managers en beleidsmakers die bij willen dragen aan een gezonde leefstijl.

Laatst gewijzigd:04 februari 2019 13:52
printView this page in: English
Volg ons optwitter linkedin