Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Partners

Partners GDBC

Groningen Digital Business Centre wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Groningen Digital Business Centre ontvangt, via het SNN, een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

SNN

Samenwerkingsverband Noord Nederland stimuleert, faciliteert en verbindt ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. SNN steunt Groningen Digital Business Centre met een subsidie.

Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft de ambitie om vol in te zetten op digitalisering en de kansen op werkgelegenheid in deze sector te benutten en zij draagt daarom graag bij aan het Groningen Digital Business Centre.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen ziet digitalisering als een belangrijk thema voor de komende jaren en ondersteunt daarom het Groningen Digital Business Centre.

Rabobank

De Rabobank steunt GDBC met een jaarlijkse bijdrage voor een periode van vijf jaar.

West Bedrijvenvereniging

Bedrijvenvereniging West is een netwerkorganisatie voor bedrijven aan de westkant van de stad Groningen. De vereniging steunt initiatieven van (clusters van) bedrijven die zich inzetten om bepaalde sectoren, zoals in dit geval de digitale sector, te versterken.

Noordelijke digitale bedrijven

Naast dat de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) initiatiefnemer en mede-oprichter van GDBC zijn, dragen een aantal van de aangesloten bedrijven ook financieel bij aan de ontwikkeling van het Groningen Digital Business Centre.

sponsoren GDBC
Laatst gewijzigd:21 maart 2020 11:14
printView this page in: English