Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Groningen Digital Business CentreOnderwijs & onderzoek

Activiteiten GDBC

De activiteiten en doelstellingen van het Groningen Digital Business Centre (GDBC) zijn er op gericht om de noordelijke digitale sector te versterken. De verschillende betrokken partijen werken samen aan de verwezenlijking van de volgende vier ambities:

  1. Het oprichten van een kennisplatform;
  2. Match making tussen Noordelijke digitale MKB-bedrijven en studenten;
  3. Opzetten van een multidisciplinair onderwijsprogramma;
  4. Opzetten van een multidisciplinaire praktijkgedreven onderzoeksagenda.


Groningen Digital Business Centre kenmerkt zich door haar unieke bundeling van kennis: de wetenschappelijke en bedrijfskundige kennis van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de praktijkkennis en -vraagstukken van de Noordelijke digitale ondernemingen én de analytische en technische wetenschappelijke kennis van de Faculteit Science & Engineering.

Samen richten we ons op de ontwikkeling, het delen en overdragen van kennis over digitaal ondernemen.

Laatst gewijzigd:09 februari 2018 11:26