Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesCareer Services

Career Services

De Rijksuniversiteit Groningen wil studenten optimale ontwikkelingsmogelijkheden bieden ter voorbereiding op hun loopbaan. Onder de vlag van Career Services worden verschillende activiteiten georganiseerd met als doel de studenten te helpen bij het maken van (studie)keuzes en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken werkt Career Services actief samen met faculteiten, studie- en alumniverenigingen en andere aanbieders op het gebied van career services.

printView this page in: English