Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Studeren in het buitenland (Exchange)

Studeren in het buitenland (Exchange)

Studeren in het buitenland (Going on exchange)

Voor uitwisselingsplaatsen die nog beschikbaar zijn voor het academisch jaar 2017-2018 kunnen studenten contact opnemen met het International Office.

Deadlines studeren in het buitenland in het academisch jaar 2018-2019:

1 Februari 2018 studieperiode buiten Europa als onderdeel van een facultaire uitwisseling
1 Februari 2018 studieperiode buiten Europa als onderdeel van de universiteitsbrede uitwisseling
1 Maart 2018 studieperiode aan een Europese universiteit als onderdeel van een facultaire uitwisseling

Alle algemene informatie over universitaire partners en hun specifieke vereisten kun je vinden op

International Exchange Search Engine - IESE

Een student die in het kader van een van onze samenwerkingsprogramma's wordt uitgezonden geniet in het algemeen de volgende voordelen:

 • vrijstelling van inschrijf- en collegegelden bij de buitenlandse universiteit
 • hulp bij het vinden van huisvesting (in de meeste gevallen)
 • erkenning van de behaalde studiepunten (mits vooraf goedkeuring examencommissie)
 • een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten
 • behoud van studiefinanciering

Daarnaast verzorgt een aantal universiteiten een taalcursus. Soms is dit een intensieve taalcursus vóór het begin van de colleges, soms een langer lopende cursus gedurende het verblijf.

Een studie periode in het buitenland kan om verschillende redenen een waardevolle ervaring zijn:

 • de beheersing van de taal van het land waar men studeert gaat met sprongen vooruit
 • men maakt kennis met de cultuur van een ander land, met een andere manier van leven
 • men verdiept zich in een ander rechtsstelsel en een andere rechtscultuur
 • men leert een andere rechstaal
 • het biedt de gelegenheid om al tijdens de studie internationale contacten te leggen, waarvan men in de toekomst voordeel kan hebben
 • het kan een belangrijk voordeel op de arbeidsmarkt zijn

Laatst gewijzigd:06 april 2017 14:29