Skip to ContentSkip to Navigation
University museumPart of University of Groningen

University museum

University Museum Visit

Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids voor Stad en Ommelanden

29 september 2016

Margriet Fokken en Barbara Henkes van de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen werken al enige tijd aan een project over  'Sporen van de Slavernij in de drie noordelijke provincies', gesteund door student-assistenten en stagiaires en in samenwerking met verschillende instanties, zoals het Drents Archief, Tresoar in Leeuwarden en in Groningen zijn dat de Groninger Archieven, het Groninger Museum en het Universiteitsmuseum.

Het project is onderdeel van een landelijk project om de sporen van het Nederlandse slavernijverleden toegankelijk te maken voor een breed publiek: Mapping Slavery.

Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids voor Stad en Ommeland

Sporen van het Nederlandse slavernijverleden in Groningen

Nederlandse slavenhandel en slavernij zien veel Groningers nog als iets dat zich ver weg, voornamelijk voor de kust van Afrika en in Suriname en de Antillen, heeft afgespeeld. Maar dan wordt eraan voorbij gegaan dat ook Groningen en haar inwoners geprofiteerd hebben van deze trans-Atlantische activiteiten. Zo werd de Groninger Kamer Stad en Lande van de West-Indische Compagnie hier in 1622 opgericht door de lokale elite, die in de rij stond om de functie van bewindhebber te vervullen of geld te steken in deze organisatie.

Dit waren onder anderen ook leden van de academische gemeenschap. Zo was hoogleraar en rector magnifus Nicolaus Mulerius, wiens portret in de Senaatskamer van het Academiegebouw te zien is, een van de eerste bewindhebbers van de Kamer Stad en Lande.

Met name later, in de negentiende eeuw, veranderden de opvattingen en zijn er ook voorbeelden van duidelijke tegenstanders. Zo wees hoogeraar rechtsgeleerdheid Cornelis Star Numan in zijn colleges de slavernij als zonde af.

De sporen van het koloniale verleden, en de slavernij die daarmee gepaard ging, zijn nog steeds aanwijsbaar en zijn in dit project gekoppeld aan locaties in stad en provincie. De ruim 60 locaties zijn samengebracht in een gids met daarin een wandelroute in de stad en meerdere fietsroutes in de provincie. De gids is uitgebracht bij Uitgeverij Passage.

Laatst gewijzigd:22 mei 2019 14:05

Meer nieuws

 • 13 augustus 2020

  Internationale studenten ontdekken Groningen in virtueel spel

  Marketing Groningen lanceert een internationale campagne waarin de stad zich virtueel presenteert aan aankomende internationale studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Een 360-graden game vormt het hart van de...

 • 22 juli 2020

  Voorzichtigheid in Noord-Nederland in afwachting van tweede golf

  Ondanks het gemis van vrijheid, gezelligheid en spontaniteit, zijn inwoners in Noord-Nederland deze zomer voorzichtig bij het maken van hun vakantieplannen. Slechts 14% van de Noord-Nederlanders gaat deze zomer op vakantie in het buitenland,...

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....