Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumCollectiesGronings academisch erfgoed

Gronings academisch erfgoed

De afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek beschikt over duizenden manuscripten, wiegedrukken, geografische kaarten en bijzondere druksels.
Het Universiteitsmuseum beheert een indrukwekkende hoeveelheid objecten: kunstvoorwerpen, preparaten, hoogleraarsportretten en wetenschappelijke apparaten.
Een groot deel van de academische erfgoedcollecties is gedigitaliseerd en openbaar toegankelijk via Digitale collecties.
In Academische collecties kunt u online zoeken door collecties van negen universiteiten, waaronder van de RUG de collectie van het Universiteitsmuseum.
Verder wijzen we u graag op de Catalogus Professorum Academiae Groninganae, met biografische en iconografische gegevens RUG hoogleraren vanaf 1614, en onze eerste bibliotheekcatalogus, de Syllabus Librorum Academicorum uit 1619.
Tot slot: het Universiteitsmuseum bezit verscheidene oudere collecties, die deels ook online te bekijken zijn, zoals de etnologische, anatomische en medische collectie.

printView this page in: English