Skip to ContentSkip to Navigation
University museum
University Museum The History of the University of Groningen Prominent Professors

Gerard Heymans (1857-1930)

Gerard Heymans (1857-1930), hoogleraar wijsbegeerte en zielkunde, grondlegger van de psychologie in Nederland. Prof. dr. Douwe Draaisma vertelt over de grondlegger van de psychologie in Nederland.

Laatst gewijzigd:13 augustus 2021 15:19